25 lut 2022

Solidarni z Ukrainą

W obliczu niezrozumiałego i godnego potępienia ataku Rosji na Ukrainę wyrażamy solidarność z wielkim narodem ukraińskim, a studentom z Ukrainy studiującym w naszej uczelni przekazujemy słowa otuchy i wsparcia.

Jednocześnie deklarujemy wolę udzielenia wszelkiej możliwej pomocy
członkom społeczności ukraińskiej związanej ze środowiskiem naszej Akademii.

Władze Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz cała społeczność akademicka