09 gru 2021

Sprostowanie do Zarządzenia Dziekana z dnia 08.12.2021

Odnosząc się do zarządzenia Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej nr 14/2021-2022 z dnia 08.12.2021 r. w sprawie uczestnictwa w Programowym Obozie Zimowym w roku akademickim 2021/2022 uprzejmie informujemy, że zostało ono opatrznie zrozumiane i w związku z tym wymagało doprecyzowania.

Do udziału w zajęciach realizowanych w ramach obozów Uczelnia nie wymaga od studentów certyfikatów zaszczepienia przeciw COVID-19. W zajęciach programowych organizowanych w trakcie obozu mogą uczestniczyć wszyscy studenci bez względu na to, czy są zaszczepieni czy też nie.

Jednakże, w związku z ograniczeniami pandemicznymi wprowadzonymi w branży hotelarskiej świadczący usługi hotelarskie mają prawo do uzależnienia zakwaterowania w obiekcie hotelowym od wyżej wymienionego statusu. Mając na uwadze powyższe, Uczelnia jest w stanie zagwarantować zakwaterowanie w hotelu wyłącznie osobom zaszczepionym.

AWFiS nie uzależnia uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach obozu i uzyskania zaliczenia od zakwaterowania w hotelu wskazanym przez Uczelnię. Wobec powyższego nieprawdą jest, że nieprzedstawienie certyfikatu covidowego uniemożliwi zaliczenie obozu.

Zarządzenie nr 15/2021-2022 z dnia 09.12.2021 r.