08 paź 2021

Dostępne są nowe wnioski na rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że dostępny jest Regulamin świadczeń dla studentów na rok akademicki 2021/2022, a wraz z nim nowe wnioski.

Wnioski stypendialne należy wrzucać do skrzynki podawczej z napisem „Sprawy socjalne studentów”, znajdującej się w holu głównym budynku AWFiS. Skrzynka podawcza jest dostępna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 14.00. Wnioski można też wysyłać pocztą polską na adres uczelni z dopiskiem „Sprawy Socjalne Studentów”. Wnioski przesłane mailem nie będą rozpatrywane.