12 Sty 2021

Międzynarodowy projekt Blueprint z udziałem AWFiS zakończony

W grudniu 2020 dobiegł końca trzyletni, międzynarodowy projekt pt. „Blueprint for Skills Cooperation and Employment in Active Leisure” realizowany w ramach programu ERASMUS Plus.

Naszą uczelnię reprezentowała dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS, koordynując m. in. prace nad rekomendacjami w zakresie przypisywania punktów ECTS i ECVET do kwalifikacji zawodowych z obszaru prozdrowotnej aktywności fizycznej.

Jednym z ostatnich osiągnieć projektu była publikacja naukowa nt. czynników determinujących rozwój  sektora fitnessu, w oparciu o opinie ekspertów z 26 krajów, przeanalizowane w kontekście pandemii COVID-19.

Moustakas, L.; Szumilewicz, A.; Mayo, X.; Thienemann, E.; Grant, A. Foresight for the Fitness Sector: Results from a European Delphi Study and Its Relevance in the Time of COVID-19. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 8941 IJERPH | Free Full-Text | Foresight for the Fitness Sector: Results from a European Delphi Study and Its Relevance in the Time of COVID-19 | HTML (mdpi.com)

Koordynator projektu: EuropeActive

Partnerzy projektu:

  1. European Confederation of Outdoor Employers
  2. European Network of Sport Education
  3. Fundación España Activa
  4. Gdansk University of Physical Education and Sport
  5. International Council for Coaching Excellence
  6. Sport Coaching Ireland

Materiały filmowe podsumowujące projekt:

After Blueprint: A EuropeActive documentary (Part 1.) – YouTube

After Blueprint: A EuropeActive documentary (Part 2.) – YouTube