08 Gru 2020

Najlepsza praca doktorska

dr Tamara Walczak-Kozłowska (adiunkt w Zakładzie Psychologii AWFiS) została laureatką pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrodzona została praca doktorska pt.: „Funkcjonowanie mechanizmów uwagi jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie”. Rozprawa została przygotowana w Instytucie Psychologii UG pod kierunkiem dra hab. Michała Harciarka, prof. UG i dr Magdaleny Chrzan-Dętkoś.

Serdecznie gratulujemy.

Strona www Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej