16 paź 2020

Szkolenie BHP dla studentów I roku – DRUGI TERMIN

Ponieważ nie wszyscy studenci I roku odbyli szkolenie BHP w pierwszym terminie

zostanie ono udostępnione ponownie studentom w okresie 19-28.10.2020.

Jest to ostateczny termin zaliczenia szkolenia BHP.

Udział studentów w szkoleniu, jest obowiązkowy.