25 wrz 2020

Szkolenie BHP dla studentów I roku

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku odbędzie się w dniach

29-30.09.2020 r. za pomocą platformy e-learningowej AWFiS.

Zaproszenia na szkolenie studenci otrzymają na dedykowane adresy skrzynek e-mail.

Szkolenie kończy się testem on-line sprawdzającym przyswojenie wiedzy przez studenta.

Udział studentów w szkoleniu, w dniach 29-30.09.2020 r. jest obowiązkowy.