18 Wrz 2020

Projekt PARKING GETS SMART

W okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku realizuje projekt PARKING GETS SMART – Improved & digitalised parking management as tool to foster green and multimodal transport in the South Baltic area (Parkowanie staje się inteligentne – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Głównym celem projektu jest digitalizacja miejsc parkingowych, umożliwiając opracowanie strategii parkingowych na terenach pilotażowych. Projekt przeanalizuje zintegrowane opcje parkowania, tak aby kierowcy znaleźli najlepszy sposób dotarcia do miejsc docelowych. Do najważniejszych działań w projekcie należy opracowanie strategii digitalizacji miejsc parkingowych. Co więcej projekt stworzy aplikację do monitorowania dostępnych miejsc parkingowych wraz z monitoringiem transportu indywidualnego i publicznego.

Projekt angażuje 11 partnerów: z Polski (5), Litwy (3), Szwecji(1), Niemiec (2). Partnerem wiodącym w projekcie jest Polska Unia Mobilności Aktywnej. Ponadto w projekcie jest 10 partnerów stowarzyszonych. Grupami docelowymi w projekcie są indywidualni użytkownicy samochodów oraz osoby korzystające z transportu publicznego, poruszający się po obszarze Południowego Bałtyku.

Budżet projektu 100%: 2 689 373,00 €

Dofinansowanie EFRR 85%: 2 245 767,05 €