15 wrz 2020

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, a także prognozy dotyczące rozwoju pandemii COVID-19 w najbliższych miesiącach, władze Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu podjęły decyzję w sprawie kształcenia w roku akademickiego 2020/2021.

Informujemy, że na AWFiS w Gdańsku planuje się organizację zajęć dydaktycznych w roku akademickim  2020/21 w formie mieszanej, t.j.  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i w formie stacjonarnej. Wykaz zajęć prowadzonych w formie on-line i stacjonarnie będzie podany w harmonogramie zajęć.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zarówno studentom, jak i osobom prowadzącym zajęcia, zajęcia w formie stacjonarnej będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących wymogów określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zarządzenie dotyczące organizacji kształcenia może ulec zmianie.