25 wrz 2020

III Regaty o Puchar Rektora AWFiS

Szanowni Państwo,

W imieniu JM Rektora AWFiS, zapraszam do udziału w III Regatach Żeglarskich o Puchar Rektora AWFiS, w klasie Balt 23 Armor, które zostały zaplanowane na czwartek 1 października b.r.

Regaty są dedykowane dla pracowników oraz studentów AWFiS.

Szczegółowe informacje wraz z programem znajdują się w Zawiadomieniu o Regatach – ZoR (zał.) oraz na plakacie (zał.)

Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz online, nie później niż do poniedziałku 28 września b.r. do godz. 15.00.

Do organizacji regat niezbędne jest zgłoszenie się min. 5 załóg.

Udział wymaga uprzedniego potwierdzenia przez Organizatora.

 Decyzją Jego Magnificencji, wręczenie medali oraz Pucharu Przechodniego nastąpi na Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021.

Uwaga (!)

Studenci, których udział w regatach zostanie potwierdzony przez organizatora zostaną usprawiedliwieni z zajęć dydaktycznych przez Dziekana.

Nauczyciele akademiccy, których udział w regatach zostanie potwierdzony przez organizatora, proszeni są o zorganizowanie stosowanych zastępstw lub zgód Kierownika/Dziekana.

Udział pracowników AWFiS niebędący nauczycielami akademickimi rozpatrywany jest indywidualnie, wymaga wstępnej aprobaty Kierowników oraz finalnej zgody JM Rektora lub Dyrektora Administracyjnego AWFiS.

Udział pracowników AWFiS niebędący nauczycielami akademickimi rozpatrywany jest indywidualnie, wymaga aprobaty Kierowników oraz finalnej zgody JM Rektora lub Dyrektora Administracyjnego AWFiS.

Cały link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejyRNQFvWytmyO_d3jGCVQdCFgoBL09KyIQJcEbtnZEzcXeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Z żeglarskim pozdrowieniem

Maciej Szafran wraz z Załogą NCŻ AWFiS

ZoR III Regaty o Puchar Rektora AWFiS, 1 pazdziernika 2020 roku, NCZ AWFiS ZoR III Regaty o Puchar Rektora AWFiS, 1 pazdziernika 2020 roku, NCZ AWFiS.pdf (277.2 kB)