28 kw. 2020

Za nami pierwszy etap międzynarodowego projektu prozdrowotnego New Health 2022

Wraz z końcem kwietnia zakończył się ważny etap projektu New Health 2022, realizowany w ramach programu Erasmus plus, z udziałem AWFiS. Pomimo pandemii, w oparciu o prace zdalne, powstał wstępny opis międzysektorowej kwalifikacji Promotora Zdrowego Stylu Życia (Healthy Lifestyle Promoter). Jest to uzupełniająca kwalifikacja zawodowa, kierowana do instruktorów i trenerów, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz opieki zdrowotnej, a także młodzieży i wolontariuszy, którzy chcą popularyzować zdrowy styl życia.

Celem projektu New Health 2022 jest zmobilizowanie obywateli Unii Europejskiej m.in. do regularnych ćwiczeń, zdrowych nawyków żywieniowych oraz radzenia sobie ze stresem. Cel ten mają realizować profesjonalnie przygotowani Promotorzy Zdrowego Stylu Życia. Zostaną oni wyposażeni zarówno w odpowiednią wiedzę, jak i skuteczne narzędzia oraz materiały edukacyjne (New Health Educational Materials), którymi będą wspierać swoje działania zawodowe. Interwencja edukacyjna ma być kierowana do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od wieku, poziomu sprawności fizycznej czy stanu zdrowia.

Aktualnie kwalifikacja Promotora Zdrowego Stylu Życia jest poddawana międzynarodowym konsultacjom środowiskowym. Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza i odesłanie na adres: anna.szumilewicz@awf.gda.pl lub info@Nieuwe-gezondheid.nl

Więcej informacji o projekcie: www.new-health.eu

 dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS

Lider Zespołu Ekspertów (TEG Leader, Healthy Lifestyle Promoter Qualification, New Health 2022)

Consultation_on_Healthy Lifestyle Promoter LLL Qalification.pdf (146.8 kB)

 Lifestyle Promoter LLL qualification v. External Consultation.pdf (518.3 kB)