28 kw. 2020

III edycja programu im. Mieczysława Bekkera

Program im. Bekkera wspiera naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Nabór wniosków jest prowadzony do 18 czerwca 2020 roku.

W III edycji programu wizyty w zagranicznych ośrodkach naukowych będą mogły rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 roku, a najpóźniej 1 października 2021 roku.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-im-bekkera-otwarty-nabor-wnioskow

Pragniemy podkreślić, że uważnie monitorujemy sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy krajami. Jeśli realizacja projektów nie będzie możliwa w planowanych terminach, będziemy dostosowywać ich harmonogram do zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo beneficjentów NAWA, jak i  obywateli naszego kraju.

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Bekkera jest pani Agnieszka Chmiel, e-mail: agnieszka.chmiel@nawa.gov.pl + 48 22 390-35-55