09 mar 2020

Rozpoczynamy nowy międzynarodowy projekt prozdrowotny New Health 2022

W dniach 5-6 marca w Eindhoven w Holandii odbyło się spotkanie inicjujące międzynarodowy, trzyletni projekt New Health 2022, realizowany w ramach programu Erasmus plus. Celem projektu jest zmobilizowanie obywateli Unii Europejskiej m.in. do regularnych ćwiczeń, zdrowych nawyków żywieniowych oraz radzenia sobie ze stresem. Interwencja edukacyjna będzie kierowana do różnych populacji: od dzieci i młodzieży po seniorów, kobiety w ciąży i po porodzie, do osób z chorobami przewlekłymi i in.

Dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS, będzie koordynowała prace nad przygotowaniem opisu nowej kwalifikacji zawodowej, związanej z promowaniem aktywnego, prozdrowotnego stylu życia (Lifestyle Advisor).

Projekt koordynuje holenderska organizacja New Health Foundation. Oficjalnymi partnerami są: Sport Sciences School of Rio Maior (ESDRM) w Portugalii, Europe Active w Belgii, Lithuanian Association of Health and Fitness Clubs na Litwie, Fitness Federation w Belgii, Association Europea Deporte, Ejercicio Y Salud (AEDESA) w Hiszpanii oraz Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports na Słowacji.

Kolejne spotkanie odbędzie się 1 kwietnia w Kolonii, w Niemczech.

 Więcej informacji o projekcie: www.new-health.eu