10 Lut 2020

Pierwsze kwalifikacje w sporcie wpisane do ogólnopolskiego rejestru dzięki wsparciu AWFiS

Z początkiem lutego nastąpił przełom dla kształcenia kadr sportu –  obwieszczeniem Minister Sportu Danuty Dmowskiej Andrzejuk do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZSK) zostały wpisane następujące kwalifikacje: 

– Instruktora grupowych form fitnessu
– Trenera personalnego
– Instruktora jogi akademickiej

To był długotrwały, wieloetapowy proces. Przez trzy lata pracownicy AWFiS w Gdańsku uczestniczyli m.in. w przygotowywaniu opisów kwalifikacji, opiniowaniu wniosków, tworzeniu procedur oceniających. Aktualnie analizowane są wnioski o włączenie do ZSK kwalifikacji instruktora narciarstwa, snowboardu, kiteboardingu, tenisa stołowego, instruktora ćwiczeń w ciąży i po porodzie i in.

Więcej informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: http://www.kwalifikacje.gov.pl/

Osoby zainteresowane tematyką kwalifikacji w sporcie zapraszam do kontaktu:

dr hab. Anna Szumilewicz,

Sekretarz Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu

anna.szumilewicz@awf.gda.pl