02 Gru 2019

Międzynarodowe Działania Edukacyjne AWFiS

W tym roku The EuropeActive’s International Standards Meeting odbyło się w Kopenhadze w dniach 21-22 listopada. Głównym celem spotkania jest analizowanie i wypracowywanie rozwiązań edukacyjnych dla instruktorów i trenerów prozdrowotnej aktywności fizycznej. W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyło ponad sto osób z kilkudziesięciu krajów świata. Naszą uczelnię reprezentowała dr Anna Szumilewicz, która poprowadziła dwie sesje tematyczne:

            W pierwszej sesji wraz z Julianem Berriman (Wielka Brytania) oraz prof. Simoną Pajaujiene (Litwa), dr Anna Szumilewicz zaprezentowała m.in. propozycje przypisywania i transferu punktów ECTS i ECVET do kwalifikacji w sektorze fitnessu na przykładzie kwalifikacji trenera personalnego. Zaprezentowane rozwiązania są efektem międzynarodowego projektu pt. “Blueprint for skills cooperation and employment in active leisure”, gdzie AWFiS jest jedną z instytucji partnerskich.

            W drugiej sesji pt. “Beyond Level 4 – Pathways for the Aspiring Fitness Professional”, wraz z prof. Ritą Santos-Rocha (Portugalia) i Colinem Huffen (Wielka Brytania), dr Anna Szumilewicz przedstawiła europejską ścieżkę awansu zawodowego dla instruktorów i trenerów personalnych, m.in. w zakresie pracy z populacjami o specjalnych potrzebach (np. dziećmi i młodzieżą, kobietami w ciąży i po porodzie, seniorami). Nowym kierunkiem edukacyjnym jest przygotowanie instruktorów i trenerów do prowadzenia programów ćwiczeń z tzw. populacjami klinicznymi, np. osobami z chorobami nowotworowymi, po udarze, z chorobami serca. W tych propozycjach eksperci nawiązali do rozwiązań wdrożonych m.in. przez British Association for Cardiovascular Prevention and RehabilitationCanRehab (Cancer & Exercise Rehabilitation) oraz American College of Sport Medicine.

EuropeActive to największa europejska organizacja, skupiająca interesariuszy zdrowia i fitnessu z całego świata. Co roku realizuje międzynarodowe spotkanie poświęcone standardom kształcenia kadr tego sektora. Poprzednie edycje International Standards Meeting odbyły się m.in. w Warszawie (2018), Rzymie (2017), Atenach (2016), Lizbonie (2015), Amsterdamie (2014). W przyszłym roku (2020) planowane jest spotkanie w Lion.

Więcej informacji o EuropeActive: http://www.europeactive.eu/