07 Lis 2019

Prof. Waldemar Moska ponownie wybrany na rektora

Informujemy, że w dniu 7 listopada odbyły się wybory na stanowisko rektora na okres do końca kadencji 2016-2020. Do konkursu stanęli: dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS oraz dr hab. Marcin Dornowski, prof AWFiS.  Członkowie Kolegium Elektorów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku dokonali wyboru. Jak potwierdziła Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego 22 głosy i mandat zaufania zdobył dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS.


Serdcznie gratulujemy !