Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jest jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych i usługowych, wspierającą procesy naukowo- badawcze i edukacyjne Uczelni. Zaspokaja również potrzeby biblioteczno – informacyjne czytelników nie związanych z AWFiS.

Szeroko rozumiana kultura fizyczna – również ta, związana z Pomorzem, wyznacza główne kierunki pozyskiwania literatury, czasopism i baz w formie elektronicznej przez Bibliotekę. Ochrona i upowszechnianie wyjątkowego w skali regionu księgozbioru wynika z poczucia dbałości o dziedzictwo nauki, jakie zostało jej powierzone i ze świadomości, że wydawnictwa dotyczące kultury fizycznej stanowią część dorobku kultury narodowej.

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – stan zbiorów na 21.04.2020 r.:

Zbiory biblioteczne – około 100.000 woluminów

Prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych – około 100 tytułów

System biblioteczny: VIRTUA – funkcjonuje od 2001 r. , obejmuje moduł opracowania zbiorów i moduł udostępniania zbiorów OPAC, to oznacza, że system dostarcza informacji katalogowych o zbiorach i umożliwia ich rezerwację poprzez sieć komputerową.

Współpraca z katalogiem NUKAT od 2002 r.

Serwisy elektroniczne – bazy danych :

Bazy własne tworzone w systemie Expertus :

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Bibliografia rozpraw doktorskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Bibliografia prac magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Bibliografia prac dyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Baza Polskiej Bibliografii Naukowej

Pomorska Biblioteka Cyfrowa – około 900 zdygitalizowanych pozycji

 

Bazy licencyjne – kilkadziesiąt tysięcy dostępnych tytułów czasopism i książek

EBSCO :

 • Hospitality & Tourism Complete
 • SPORTDiscus with Full Text
 • Rehabilitation Reference Center

Sport Package wydaw. Lippincott Williams & Wilkins na platformie OVID :

 • ACSM’S Health & Fitness Journal
 • American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
 • Exercise & Sport Sciences Reviews
 • Journal of Strength & Conditioning Research
 • Medicine & Science in Sports & Exercis
 • National Strength & Conditioning Association Journal
 • National Strength Coaches Association Journal
 • Strength & Conditioning
 • Strength & Conditioning Journal

Licencje krajowe na portalu Wirtualna Biblioteka Nauki :

 • Web of Science, Nature,  Science, Scopus i Willey-Blackwell

IBUK Libra :