Działania Senackiej Komisji ds. Kształcenia dotyczą:

 1. Polityki kształcenia
 2. Procesu dydaktycznego i wychowawczego AWFiS
 3. Organizacji i zasad studiowania
 4. Sprawowania pieczy nad jakością kształcenia
 5. Opiniowania wniosków o utworzenie studiów, studiów podyplomowych
 6. Opiniowania szczególnych inicjatyw kształcenia wynikających z misji AWFiS
 7. Opiniowania projektów uchwał dotyczących:
  • zmian w programach studiów i sprawdzanie zgodności wprowadzanych zmian z przepisami praw,
  • zasad i organizacji rekrutacji,
  • limitów przyjęć na studia,
  • regulaminu studiów,
  • zasad odpłatności za studia,
  • jakości kształcenia i kryteriów jej oceny.

Uchwała U-73-2022- Senacka Komisja ds. Kształcenia – 2020-2024 (zmiana U-111-2020)

Planowany harmonogram posiedzeń – 2023/2024