WŁADZE UCZELNI

REKTOR
prof. dr hab. Paweł Cięszczyk
www maciejewska
PROREKTOR DS. NAUKI
dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo
prof. AWFiS
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA
dr hab. Barbara Duda-Biernacka
prof. AWFiS
Dorno2021www
PROREKTOR DS. STUDENCKICH
dr hab. Marcin Dornowski
prof. AWFiS
Bialas_www
PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
dr hab. Marcin Białas
prof. AWFiS

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

dziek MAKAR1
DZIEKAN WYDZIAŁU
KULTURY FIZYCZNEJ
dr Piotr Makar
Krawczynski_small
PRODZIEKAN DS. KIERUNKU
SPORTU I STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
dr Bartosz Krawczyński
Pasek_www
PRODZIEKAN DS. KIERUNKÓW
TURYSTYKA I REKREACJA, TURYSTYKA I HOTELARSTWO, SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA W SIŁACH SPECJALNYCH, TRENER PERSONLANY I FITNESS
dr Marcin Pasek
Smaruj_www
PRODZIEKAN DS. KIERUNKU
WYCHOWANIE FIZYCZNE
dr Mirosław Smaruj
zajtwww
PRODZIEKAN DS. KIERUNKÓW FIZJOTERAPIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA
dr Jolanta Zajt
Ina_small
PRODZIEKAN DS. KIERUNKÓW
KOSMETOLOGIA, DIAGNOSTYKA SPORTOWA, DIETETYKA W SPORCIE I REKREACJI
dr hab. Inna Sokołowska, prof. AWFiS

WŁADZE ADMINISTRACYJNE

KANCLERZ
mgr Sławomir Polański
KWESTOR
mgr Mirosław Kulig