dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS Przewodnicząca RNA

 

Członkowie RNA

 

dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS
dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski
dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS
prof. dr hab. Radosław Laskowski
dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS
dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS – Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. Dariusz Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS
dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS

 

Osoby uczestniczące z głosem doradczym:

mgr Zbigniew Jost – przedstawiciel samorządu doktorantów

Jakub Hinca – przedstawiciel samorządu studentów