ROK 2012U10 - Uchwala Senatu - Wdrazanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Awfis z dn. 8.03.2012 roku.pdfU10 – Uchwala Senatu – Wdrazanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Awfis z dn. 8.03.2012 roku.pdf (510.4 kB)U16 - Uchwala Senatu - wzor karty przedmiotu ( sylabusa).pdfU16 – Uchwala Senatu – wzor karty przedmiotu ( sylabusa).pdf (163.8 kB)U32 - Uchwala Senatu - Uczelniany System Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia.pdfU32 – Uchwala Senatu – Uczelniany System Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia.pdf (144.2 kB)

ROK 2013U-75 Uchwala Senatu - Uczelniany System Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia.pdfU-75 Uchwala Senatu – Uczelniany System Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia.pdf (4.2 MB)

ROK 2014U-61 Uchwala Senatu - zmiana Uchwaly 75 dot.zatwierdzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia.pdfU-61 Uchwala Senatu – zmiana Uchwaly 75 dot.zatwierdzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia.pdf (35.3 kB)

ROK 2015U-3 Uchwala Senatu - Okreslenie zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji zajec dydaktycznych w AWFiS bedacej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich.pdfU-3 Uchwala Senatu – Okreslenie zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji zajec dydaktycznych w AWFiS bedacej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich.pdf (245.0 kB)U-33 Uchwala Senatu - Zmiana Uchwaly 10 z dn. 8.03.2012 roku w sprawie wdrazania Krajowych Ram Kwalifikacji.pdfU-33 Uchwala Senatu – Zmiana Uchwaly 10 z dn. 8.03.2012 roku w sprawie wdrazania Krajowych Ram Kwalifikacji.pdf (468.4 kB)U-46 Uchwala Senatu - Zmiana Regulaminu potwierdzania efektow uczenia sie w Awfis w Gdansku.pdfU-46 Uchwala Senatu – Zmiana Regulaminu potwierdzania efektow uczenia sie w Awfis w Gdansku.pdf (523.8 kB)

ROK 2016U-10 Uchwala Senatu - Zmiana profilu ksztalcenia dla studiow I stopnia Wf.pdfU-10 Uchwala Senatu – Zmiana profilu ksztalcenia dla studiow I stopnia Wf.pdf (42.7 kB)U-11 Uchwala Senatu - Zmiana profilu ksztalcenia dla studiow I stopnia Sport.pdfU-11 Uchwala Senatu – Zmiana profilu ksztalcenia dla studiow I stopnia Sport.pdf (42.2 kB)

ROK 2017U-8 Uchwala Senatu w sprawie zatwierdzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia.pdfU-8 Uchwala Senatu w sprawie zatwierdzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia.pdf (100.7 kB)U-9 Uchwala Senatu w sprawie zmiany U10 z dn.8.03.2012 r. i U 33 z dn.24.06.2015 r.w sprawie wdrazania Krajowych Ram Kwalifikacji w Awfis.pdfU-9 Uchwala Senatu w sprawie zmiany U10 z dn.8.03.2012 r. i U 33 z dn.24.06.2015 r.w sprawie wdrazania Krajowych Ram Kwalifikacji w Awfis.pdf (259.4 kB)U-30 Uchwala Senatu w sprawie utworzenia na Wydziale WF na kierunku Wychowanie Fizyczne studiow II stopnia o profilu ogolnoakademickim.pdfU-30 Uchwala Senatu w sprawie utworzenia na Wydziale WF na kierunku Wychowanie Fizyczne studiow II stopnia o profilu ogolnoakademickim.pdf (40.2 kB)U-31 Uchwala Senatu w sprawie utworzenia na Wydziale WF na kierunku Sport studiow II stopnia o profilu praktycznym.pdfU-31 Uchwala Senatu w sprawie utworzenia na Wydziale WF na kierunku Sport studiow II stopnia o profilu praktycznym.pdf (39.4 kB)U-32 Uchwala Senatu w sprawie dostosowania profilu ksztalcenia na studiach II stopnia na kierunku Sport.pdfU-32 Uchwala Senatu w sprawie dostosowania profilu ksztalcenia na studiach II stopnia na kierunku Sport.pdf (50.3 kB)

ROK 2018U-4 Uchwala Senatu  z dn.28.02.2018 w spr. zmiany Uchwaly nr 51 Senatu z dn.29.11.2017 r.w sprawie utworzenia na Wydziale Rik studiow II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Terapia Zajeciowa.pdfU-4 Uchwala Senatu z dn.28.02.2018 w spr. zmiany Uchwaly nr 51 Senatu z dn.29.11.2017 r.w sprawie utworzenia na Wydziale Rik studiow II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Terapia Zajeciowa.pdf (3.9 MB)U-14 Uchwala Senatu z dn.18-04-2018 w sprawie zmiany Uchwaly nr 9 Senatu Awfis oraz wprowadzenie tekstu jednolitego Uchwaly Senatu nr 10 z dn.8.03.2018 r..pdfU-14 Uchwala Senatu z dn.18-04-2018 w sprawie zmiany Uchwaly nr 9 Senatu Awfis oraz wprowadzenie tekstu jednolitego Uchwaly Senatu nr 10 z dn.8.03.2018 r..pdf (1.9 MB)U-22 Uchwala Senatu z dn.27.06.2018 r.w sprawie korekty zalacznika nr 5  do Uchwaly Senatu nr 14 z dn.18.04.2018 r.( Karta opisu zajec- sylabus).pdfU-22 Uchwala Senatu z dn.27.06.2018 r.w sprawie korekty zalacznika nr 5 do Uchwaly Senatu nr 14 z dn.18.04.2018 r.( Karta opisu zajec- sylabus).pdf (814.7 kB)