176 nauczycieli akademickich

11 kierunków studiów

21 specjalności i 25 specjalizacji

5 rodzajów studiów podyplomowych

5 rodzajów studiów podyplomowych – w przygotowaniu

7 rodzajów innych form kształcenia – kursów, szkoleń, warsztatów

 

ponad 8500 absolwentów studiów podyplomowych i innych form kształcenia od początku działania UCEU

2255 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

72 cudzoziemców

Szkoła Doktorska – liczba uczestników: 18

Studia Doktoranckie – liczba doktorantów: 24

Start for Ph.D. in Sport & Fitness Sciences (studia podyplomowe) – liczba uczestników: 75

Ponad 100 000 książek w Bibliotece Głównej
Około 900 książek Biblioteki AWFiS wprowadzonych do bazy Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

 

Ponad 80 obowiązujących umów o współpracy z uczelniami wyższymi, związkami i klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami

48 umów zawartych z uczelniami w Europie w ramach programu Erasmus+ (Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Turcja, Ukraina i in..)

 

W latach 2019-2021 uzyskaliśmy łącznie (dane na 01.10.2021): 651.879 IF

 

5 boisk zewnętrznych (piłka nożna, rugby, LA, boiska wielofunkcyjne i korty)
13 sal sportowych

25 metrowa Kryta pływalnia

Hala Widowiskowo – Sportowa z trybunami na 1500 miejsc

Hala Gimnastyczna Leszka Blanika, Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowe:

Kubatura obiektu – 45 510,00 m3

Powierzchnia użytkowa obiektu – 5 200,42 m2

Długość elewacji obiektu 71,67 x 36,40 m