1 wydział

174 nauczycieli akademickich

5 kierunków studiów

21 specjalności i 25 specjalizacji

14 rodzajów studiów podyplomowych

 

8500 słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń od początku działania UCEU

1,9 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

74 cudzoziemców

8500 słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń od początku działania UCEU

SZKOŁA DOKTORSKA – liczba studentów w szkole doktorskiej – 3

STUDIA DOKTORANCKIE – liczba doktorantów na studiach doktoranckich –47

 

Ponad 100 000 książek w Bibliotece Głównej
Około 900 książek Biblioteki AWFiS wprowadzonych do bazy Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Ponad 80 obowiązujących umów o współpracy z uczelniami wyższymi, związkami i klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami

48 umów zawartych z uczelniami w Europie w ramach programu Erasmus+ (Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Turcja, Ukraina i in..)

 

W roku 2019 wartość IF dla całej uczelni wynosi 215.543.

 

5 boisk zewnętrznych (piłka nożna, rugby, LA, boiska wielofunkcyjne i korty)
13 sal sportowych

25 metrowa Kryta pływalnia

Hala Widowiskowo – Sportowa z trybunami na 1500 miejsc

Hala Gimnastyczna Leszka Blanika, Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowe:

Kubatura obiektu – 45 510,00 m3

Powierzchnia użytkowa obiektu – 5 200,42 m2

Długość elewacji obiektu 71,67 x 36,40 m