Umowa sukcesywna na dostawę odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych
i materiałów zużywalnych