Jednostki wydziałowe

SEKRETARIAT

Agnieszka Szczecińska

Sekretariat czynny:
pon.-pt. 8.00 – 14.00
pokój nr 223A
tel. +48 (58) 55 47 180
e-mail:  agnieszka.szczecinska@awf.gda.pl

Zakład Biologii Molekularnej

Kierownik zakładu:

dr hab. Agata Leońska-Duniec, prof. AWFiS

pok.: 207B, blok A

dyżury: wtorek 10:00-11:30 (Teams)

e-mail: agata.leonska-duniec@awf.gda.pl

 

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

pok.: 100 (Rektorat)

dyżury: środa 10:00-11:30 (Rektorat)

e-mail: pawel.cieszczyk@awf.gda.pl

 

prof. dr hab. Anna Grzywacz

pok.: 207B, blok A

dyżury: poniedziałek 10:00-12:00 (Teams)

e-mail: anna.grzywacz@awf.gda.pl

 

dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS

pok.: 114, blok A

dyżury: Konsultacje w formie on-line w piątek 11:00-12:30

W przypadku konsultacji w kontakcie bezpośrednim na miejscu w Gdańsku studenci proszeni są o umawianie terminów indywidualnie poprzez e-mail:

agnieszka.maciejewska-skrendo@awf.gda.pl

dr hab. Marek Sawczuk, prof. AWFiS

pok.: 207B, blok A

dyżury: śwtorek 15:30-17:00 (Teams)

e-mail: marek.sawczuk@awf.gda.pl

 

dr Kinga Humińska-Lisowska

pok.: 207B/ blok A

dyżury:

czwartek 11:00-12:30 (sala 207B lub laboratorium genetyki lub Teams)

 

e-mail: kinga.huminska-lisowska@awf.gda.pl

Zakład Biochemii

Wszystkie konsultacje odbywają się online.
W przypadku chęci spotkania na Uczelni – prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy.

 

Kierownik Zakładu:

dr n. med. Magdalena Dzitkowska – Zabielska

pok. 213, bud. A

dyżury: poniedziałki  13:30 – 15:00.

e-mail: magdalena.dzitkowska-zabielska@awf.gda.pl

 

dr inż. Dominika Mucha

pok. 213 bud.A

dyżury: czwartek 17:45 – 19:15

e-mail: dominika.mucha@awf.gda.pl

 

dr Aleksandra Bojarczuk

pok.

dyżury:

e-mail: aleksandra.bojarczuk@awf.gda.pl

 

dr Maja Tomczyk

pok. 209, bud. A

dyżury: poniedziałek 12:00-13:30

W okresie wakacyjnym konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo.

e-mail: maja.tomczyk@awf.gda.pl

 

mgr Zbigniew Jost

dyżury: wtorek 10:00 – 11:00 w pok. 307, blok A

e-mail: zbigniew.jost@awf.gda.pl

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Kierownik Zakładu:

dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS

pok. 130, bud. B

kom. 506 111 870

dyżury:

e-mail: ireneusz.haponiuk@awf.gda.pl; Ireneusz_haponiuk@poczta.onet.pl

 

dr Marian Karafa kierownik Pracowni Fizjoterapii Klinicznej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

pok. 315 A, bud. A

dyżury: wtorek 16:00-17:30

e-mail: marian.karafa@awf.gda.pl

 

dr Paulina Ewertowska kierownik Pracowni Fizjoterapii Klinicznej Wieku Rozwojowego

pok. 134, bud. B

dyżury: piątek 09:00 – 10:30

e-mail: paulina.ewertowska@awf.gda.pl

 

dr Łukasz Bielawa kierownik Pracowni Fizjoterapii Klinicznej w Chorobach Wewnętrznych

pok. 207 (bud. Administracji)

dyżury: czwartek godz. 07:00 – 08:30

e-mail:  lukasz.bielawa@awf.gda.pl

 

dr Katarzyna Gierat-Haponiuk

pok. 134, bud. B, I p.

dyżury: wtorek 14:00 – 15:30

e-mail: katarzyna.gierat-haponiuk@awf.gda.pl

 

dr hab. n. med. Barbara Kaczorowska–Hać, prof. AWFiS

pok. 138, bud. B

dyżury:  wtorek 18:30 – 20:00
Konsultacje odbywają się na platformie Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayL44pqgcxEkBF5TpN-eA-rBxRbQw8Y5jA0yfxH-P-T81%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3736c20-9342-4cfa-965a-6ffab5d6abef&tenantId=5344a62b-e968-4b49-9aef-8764ba7ae60a

e-mail: barbara.kaczorowska@awf.gda.pl

 

dr n. med. Wojciech Skrobot

pok. 135, bud. B, I p.

dyżury: konsultacje odbywają się  na Teams, po uprzednim kontakcie mailowym

e-mail: wojciech.skrobot@awf.gda.pl

 

mgr Afrodyta Zielińska

pok. 134, bud. B

dyżury: piątki 12:00-13:30 online lub

w Biurze Praktyk (18A) w czwartki 10:00 – 14:00

e-mail:  afrodyta.zielinska@awf.gda.pl

 

dr Mirela Kozakiewicz

pok. 124, bud. B

dyżury: wtorek 8:00 – 9:30

e-mail: mirela.kozakiewicz@awf.gda.pl

 

mgr Agnieszka Orlikowska (Rogowska)

pok. 124, bud. B

dyżury: wtorek godz. 10:00-11:30 online Teams

e-mail: agnieszka.rogowska@awf.gda.pl

 

mgr Maria Markowicz

pok. 135, bud. B, I p.

dyżury: konsultacje odbywają się  na Teams, po uprzednim kontakcie mailowym

e-mail: maria.markowicz@awf.gda.pl

 

mgr Monika Błudnicka

pok.

dyżury:

e-mail: http://monika.bludnicka@awf.gda.pl

Zakład Podstaw Fizjoterapii

Kierownik Zakładu:

dr Jolanta Zajt

Pok. 9, bud. A

dyżury: poniedziałek 10:30-12:00

e-mail: jolanta.zajt@awf.gda.pl

 

dr Andrzej Permoda kierownik Pracowni Terapii Manualnej i Masażu

pok. 128, bud. B, I p.

dyżury: środa 14:30 – 15:30

e-mail: andrzej.permoda@awf.gda.pl

 

dr Anna Łysak-Radomska kierownik „Pracowni Kinezyterapii

pok. 318, bud. A

dyżury: wtorek i czwartek 18:00-18:45  p.318 blok A ( Teams po wcześniejszym uzgodnieniu @ )

e-mail: anna.lysak-radomska@awf.gda.pl

 

dr Magdalena Podczarska-Głowacka kierownik Pracowni Medycyny Fizykalnej, Fizykoterapii i Balneoklimatologii

pok. 318, bud. A, III p.

dyżury: wtorek 10:45-12:15 ( Teams po wcześniejszym uzgodnieniu )

magdalena.podczarska-glowacka@awf.gda.pl

 

dr Małgorzata Kawa

pok. 137, bud. B, I p.

dyżury: poniedziałek 15:00 – 16:30

e-mail: malgorzata.kawa@awf.gda.pl

 

dr Smoter Małgorzata

e-mail: malgorzata.smoter@awf.gda.pl

 

mgr Katarzyna Krasowska

pok. 140, bud. B

dyżury: czwartki 14:30-16:00

e-mail: katarzyna.krasowska@awf.gda.pl

 

dr Ewelina Perzanowska (Liedtke) 

pok. 140, bud. B

dyżury: środy 09:30 – 11:00

e-mail. ewelina.liedtke@awf.gda.pl

 

mgr Elżbieta Strocen

pok. 129, bud. B

dyżur: czwartki w godzinach 13:45 do 14:30.

                Budynek TIR gabinet 108.

Teams, mail lub telefonicznie: 698-372-923

e-mail: elzbieta.strocen@awf.gda.pl

 

mgr Marzena Szaro-Truchan

pok. 129, bud. B

dyżur: poniedziałek 17:30 – 18:15

e-mail: marzena.szaro-truchan@awf.gda.pl

 

mgr Ewa Rodziewicz – Flis

pok. 125, bud. B, I p.

dyżury: czwartek 11:15 – 12:45

e-mail:  ewa.rodziewicz@awf.gda.pl

 

dr Małgorzta Kowza-Dzwonkowska

pok. 129, bud. B

dyżury: środa 12:30 – 14:00 sala 103 budynek administracji (szkoła)

e-mail:  malgorzata.kowza-dzwonkowska@awf.gda.pl

 

mgr Jakub Wasilewski

pok. —

dyżury: środa 10:00 – 12:00 (Teams, mail lub telefonicznie: 693-227-843)

e-mail: jakub.wasilewski@awf.gda.pl

Zakład Medycyny Sportu i Podstaw Zdrowia

Kierownik Zakładu:

dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS

pok.: 207B, blok A

dyżury: wtorki 18:00 – 19:30 (Teams)

e-mail: katarzyna.leznicka@awf.gda.pl

 

dr n. med. Rafał Camilleri

pok. 119B, bud. B

dyżury: wtorek 15:00 – 16:30

e-mail: camillerirafal@gmail.com

 

dr n. med. Ewelina Lulińska

pok. 9, bud. A

dyżury: poniedziałek od godz. 16:00

e-mail: ewelina.lulinska@awf.gda.pl

 

dr Katarzyna Kasprowicz

pok. 211 blok A

dyżury: piątek 09:30 – 11:00

e-mail: katarzyna.kasprowicz@awf.gda.pl

 

dr Anna Walentukiewicz

pok. 221 blok A

dyżury: piątek 9:15 – 10:45 (MS Teams – po wcześniejszym umówieniu)

e-mail: anna.walentukiewicz@awf.gda.pl

dr n. med. Grzegorz Pawlus

pok.

dyżury: czwartki 10:00 – 11:30 TEAMS (po wcześniejszej informacji o potrzebie na czacie)

e-mail: grzegorz.pawlus@awf.gda.pl

Zakład Anatomii i Antropologii

Kierownik Zakładu:

dr hab. Barbara Duda – Biernacka, prof. AWFiS

pok. 314, blok A lub 105 A

dyżury: środa 9:00-10:30

e-mail: barbara.duda-biernacka@awf.gda.pl

 

dr n. med. Damian Jeżyk

semestr letni 2022/2023

sala 311/312 / pokój 308 lub 315 blok A

dyżury: czwartek 12:15-13:45

e-mail: damian.jezyk@awf.gda.pl 

 

 

dr n. med. Ewa Wójtowicz

semestr letni 2022/2023

sala 317 / pokój 309, 310 lub 315 blok A

dyżury: środa 11:45-12:15, czwartek 13:45-14:45

e-mail: ewa.wojtowicz@awf.gda.pl 

 

 

dr Anna Karafova

pok. 315A, blok A

dyżury: piątek 9:15-10:45

e-mail: anna.karafova@awf.gda.pl

 

dr Marian Karafa 

pok. 315 A, bud. A

dyżury: wtorek 16:00-17:30

e-mail: marian.karafa@awf.gda.pl

Zakład Fizjologii

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Radosław Laskowski

pok. 219, blok A

dyżury: środa 15:30 – 16:30

e-mail: radoslaw.laskowski@awf.gda.pl

 

prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

pok. 218, blok A

dyżury: wtorek 10:45-11:45 pok. 218, blok A

e-mail: zbigniew.jastrzebski@awf.gda.pl

 

dr Marcin Łuszczyk

pok. 217, blok A

dyżury:

e-mail: marcin.luszczyk@awf.gda.pl

 

dr Sylwester Kujach

pok. 202, blok A

dyżury: poniedziałek 11:00 – 12:00 (online)

e-mail: sylwester.kujach@awf.gda.pl

 

dr Łukasz Radzimiński

pok. 220, bud. A

dyżury: poniedziałki 12:00 – 13:30

e-mail: lukasz.radziminski@awf.gda.pl

 

mgr Maciej Chroboczek

pok. 217, blok A

dyżury: piątek 09:45 – 10:45

e-mail: maciej.chroboczek@awf.gda.pl

 

dr Paweł Wolański

pok. 220, blok A

dyżury: środy 10:30 – 11:30

e-mail: pawel.wolanski@awf.gda.pl

 

mgr Marta Flis (Kozłowska)

pok. 220, blok A

dyżury: urlop macierzyński

e-mail: marta.kozlowska@awf.gda.pl

Zakład Biomechaniki i Inżynierii Sportu

Kierownik Zakładu
dr Piotr Aschenbrenner

pok. 321, bud. A/ Laboratorium  Wysiłku Fizycznego

dyżury: środa 11:15-12:00 w Lab.Wys. Fizycznego/ w innych terminach on-line po uzgodnieniu mailowym

e-mail: piotr.aschenbrenner@awf.gda.pl

 

dr Dorota Dancewicz-Nosko

pok. 15 przy sali nr VIII (sala taneczna)

kom. 600 990 019

dyżury: poniedziałki i środy w godz. 16:00 – 17:00

e-mail:  dorota.nosko@awf.gda.pl

 

dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWFiS   

pok.

dyżury:

e-mail: adam.kawczynski@awf.gda.pl

 

dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS   

pok.  207, bud. Administracji

dyżury: czwartek 14:45 – 16:15 pok. 207 (bud.TiR)

e-mail: jakub.kortas@awf.gda.pl

 

dr Tomasz Szot

pok. 118, bud. B

dyżury: środa 13:30 – 15:00 w pok. 118B lub sali komputerowej 4B

e-mail: tomasz.szot@awf.gda.pl

 

dr Robert Urbański

pok. 321, bud. A / Laboratorium Wysiłku Fizycznego

dyżury:  wtorek 12:00-13:00 , środa 10:00-10:45 w Lab. Wys. Fizycznego

e-mail: robert.urbanski@awf.gda.pl

 

 

mgr Paweł Skonieczny

pok.

dyżury:

e-mail: pawel.skonieczny@awf.gda.pl

 

mgr Paulina Mazur – Kurach

pok.

dyżury: piątki 11:30 – 12:30 Teams

e-mail: paulina.mazur-kurach@awf.gda.pl

 

dr Marta Bichowska  

pok. 301 AB

dyżury: czwartki 15:00-16:30

e-mail: marta.bichowska@awf.gda.pl

Zakład Dietetyki Sportowej

Kierownik Zakładu:

dr Florentyna Tyrała

pok. 207A, blok A
dyżury: wtorek 10:30-12:00, w pok.207A (budynek główny) lub na Teams; po uprzednim kontakcie mailowym

 

e-mail: florentyna.tyrala@awf.gda.pl

 

dr hab. Barbara Frączek, prof. AWFiS

pok. 207A, blok A
dyżury: środa 14:30-15:30, w pok.207A (budynek główny) lub na Teams; po uprzednim kontakcie mailowym
e-mail: barbara.fraczek@awf.gda.pl

 

 

e-mail: barbara.fraczek@awf.gda.pl

 

dr Monika Michałowska – Sawczyn

pok. 211 blok A
dyżury: wtorek 9:00-10:30, w laboratorium genetyki.

 

e-mail: monika.michalowska-sawczyn@awf.gda.pl

 

mgr inż. Monika Szot

p

pok. 207A, blok A
dyżury: poniedziałek 14:00-15:30, w pok. 207A (budynek główny) lub na Teams; po uprzednim kontakcie mailowym

e-mail. monika.szot@awf.gda.pl

Zakład Kosmetologii Stosowanej

Kierownik zakładu:

dr inż. Beata Stenka
pok.: Pracownia kosmetologii
dyżury: środa 13.00-14.00 Pracownia Kosmetologii budynek C

e-mail:beata.stenka@awf.gda.pl

 

dr Beata Łubkowska
pok.: 216
dyżury: czwartek 8.30 – 9.30 sala 216 Budynek Główny
e-mail:beata.lubkowska@awf.gda.pl

 

mgr Małgorzata Kowza-Dzwonkowska
pok.: 129 budynek B
dyżury: piątek 12.30-13.00 pok.129, budynek B,  sala 103 (odrabianie zajęć) lub 108 bud TiR
e-mail: malgorzata.kowza-dzwonkowska@awf.gda.pl

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
Sekretariat czynny:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00  w dniach 18-31.maja 2023 sekretariat nieczynny                                                                      w sprawach pilnych zapraszam do pokoju 21 w budynku A
pokój nr 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

Zakład Gier Sportowych

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————–

KIEROWNIK ZAKŁADU GIER SPORTOWYCH
dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
pokój: 27 (za S. Kongresową) / pok. 238 (łącznik nad bieżnią)
konsultacje: środa 10.00 – 11.30 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: andrzej.szwarc@awf.gda.pl

——————————————————————

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Gier Sportowych

1. Identyfikacja sprawności fizycznej w grach sportowych

2. Efektywność w klasyfikowanej grze sportowej

3. Rozpoznanie dyspozycji osobniczych do zespołowej gry sportowej

4. Historia i systemy organizacyjno-szkoleniowe klubów sportowych

UWAGA – szczegółowe zagadnienia tematyczne prac magisterskich znajdują się w zakładkach poszczególnych PRACOWNIACH

 

Pracownie Zakładu Gier Sportowych:

 • Pracownia Piłki Nożnej
 • Pracownia Piłki Ręcznej
 • Pracownia Piłki Siatkowej
 • Pracownia Koszykówki
 • Pracownia Sportów Rakietowych

Pracownia Piłki Nożnej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchala
pokój: 28 (za Salą Kongresową) bud. A
telefon: +8 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Bartosz Dolański
pokój: 214 (łącznik nad bieżnią)
konsultacje: piątek 8.00 – 9.30 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: bartosz.dolanski@awf.gda.pl

 

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
pokój: 27 (za Salą Kongresową) – bud. A / pok. 238 (łącznik nad bieżnią)
konsultacje: środa 10.00 – 11.30 (sem.  LETNI 2022/2023)
e-mail: andrzej.szwarc@awf.gda.pl

 

mgr Karol Wasielewski
pokój: 20 (łącznik pod bieżnią – V kl.)
konsultacje: poniedziałek 13.15 – 14.00 oraz środa  11.00 – 11.45 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: karol.wasielewski@awf.gda.pl

 

mgr Michał Chamera
pokój: 207 (łącznik nad bieżnią)
konsultacje:  czwartek 9.15 – 10.00  i 11.30 – 12.15  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: michal.chamera@awf.gda.pl

 

mgr Tomasz Unton
pokój: 20 (łącznik pod bieżnią – V kl.)
konsultacje: poniedziałek 9.15 – 10.00 (sem. LETNI  2022/2023)
e-mail: tomasz.unton@awf.gda.pl

Pracownia Piłki Ręcznej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————–

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Wojciech Jans
pokój: 212 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: wtorek 8.30 – 9.30  i 16.15 – 16.45  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: wojciech.jans@awf.gda.pl

 

mgr Jakub Bonisławski
pokój: 7 – Hala Widowiskowo – Sportowa
konsultacje: środa 8.00 – 9.30 / pok. 7 – Hala Widowiskowo-Sportowa (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: jakub.bonislawski@awf.gda.pl

 

mgr Jakub Malczewski
pokój: 7 – Hala Widowiskowo – Sportowa
konsultacje: środa 9.15 – 10.00 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: jakub.malczewski@awf.gda.pl

—————————————————————————————–

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Pracowni Piłki Ręcznej:

1. Organizacja szkolenia i rozkład stosowanych środków treningowych w piłce ręcznej na różnych poziomach szkolenia i etapach wiekowych.
2. Analiza i ocena efektywności walki sportowej zawodników/czek oraz drużyn piłki ręcznej w ataku i obronie, na podstawie gry zespołów ekstraklasy oraz kadr narodowych, różnego szczebla.
3. Ocena i analiza porównawcza efektywności gry zespołów kadr narodowych w piłce ręcznej na imprezach rangi IO, MŚ, ME.
4. Struktura częstotliwości i skuteczności działań techniczno-taktycznych w walce sportowej w piłce ręcznej na różnych poziomach zaawansowania sportowego.
5. Zasób umiejętności techniczno-taktycznych oraz analiza i ocena gry zawodników/czek piłki ręcznej, grających na pozycjach: rozgrywającego, skrzydłowego, obrotowego i bramkarza prezentujących najwyższy poziom sportowy.
6. Analiza i ocena poziomu sprawności motorycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej zawodników/ czek piłki ręcznej na różnych etapach szkolenia sportowego.

Pracownia Piłki Siatkowej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————-

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Krzysztof Wnorowski
pokój: 8 (nad salą judo XIII)
konsultacje: czwartek 14.00 – 15.30 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: krzysztof.wnorowski@awf.gda.pl

dr Jerzy Skrobecki
pokój: 9 (nad salą judo XIII)
konsultacje:  poniedziałek  12.00 – 12.45 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: jerzy.skrobecki@awf.gda.pl

dr Tomasz Granda
pokój: 6 (łącznik pod krytą bieżnią – II klatka)
konsultacje: czwartek 8.00 – 8.45 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: tomasz.granda@awf.gda.pl

mgr Wojciech Grzyb
pokój: 213  (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: czwartek 7.30 – 9.00  w formie on-line na platformie Teams (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: wojciech.grzyb@awf.gda.pl

———————————————————————————————

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Pracowni Piłki Siatkowej:

1. Charakterystyka ilościowo-jakościowa gry siatkarzy i siatkarek reprezentujących różny poziom sportowy.
2. Analiza struktury walki sportowej zespołów żeńskich i męskich w świetle zmieniających się przepisów gry w piłkę siatkową halową oraz w siatkówce plażowej.
3. Szacowanie siły związków korelacyjnych pomiędzy różnymi wskaźnikami sprawności fizycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej oraz umiejętnościami techniczno-taktycznymi u siatkarek i siatkarzy.
4. Dynamika zmian poziomu sprawności fizycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej w rocznym cyklu szkoleniowym zawodniczek i zawodników uczestniczących w rozgrywkach w piłkę siatkową halową i plażową, na różnym poziomie mistrzostwa sportowego.
5. Badanie obiektywnych wskaźników kontroli wykorzystywanych w doborze i selekcji do szkół mistrzostwa sportowego w piłce siatkowej halowej i siatkówce

Pracownia Koszykówki

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————–

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Roman Tymański
pokój: 206 (łącznik na bieżnią LA)
konsultacje: poniedziałek 13.15 – 14.45  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: roman.tymanski@awf.gda.pl


dr Małgorzata Wołujewicz-Czerlonko
pokój: 222 (łącznik na bieżnią LA)
konsultacje: piątek  9.30 – 10.15   i   13.15 – 14.00 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: malgorzata.wolujewicz-czerlonko@awf.gda.pl

 

mgr Dominik Duda
pokój: 229  (łącznik na bieżnią LA)
konsultacje: środa 14.15 – 15.45  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: dominik.duda@awf.gda.pl

Pracownia Sportów Rakietowych

SEKRETARIAT
Jolanta Torchala
pokój: 28 (za Sala Kongresową) bud. A
telefon: +8 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Marina Jagiełło
pokój: 13 A (obok siłowni)
konsultacje: środa 10.15 – 11.45 (sem. LETNI 2022/2023)

UWAGA STUDENCI!
Konsultacje w dniu 5 kwietnia br. są odwołane.
e-mail: marina.jagiello@awf.gda.pl

Zakład Lekkiej Atletyki

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————————–

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS
pokój: 25 (łącznik pod krytą bieżnią – IV klatka)
konsultacje: wtorek  10.15 – 11.15 pok. 25
oraz piątek 19.00 – 20.00 kryta bieżnia LA – po wcześniejszym umówieniu się drogą e-mailową  (sem. LETNI  2022/2023)
e-mail: wojciech.ratkowski@awf.gda.pl

dr hab. Krzysztof Prusik, prof. AWFiS
pokój: 23 (łącznik pod krytą bieżnią – IV klatka)
konsultacje: poniedziałek 12.30 – 13.15 oraz czwartek 12.15 – 13.00 / pok. 23 / H. XIV / stadion  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: krzysztof.prusik@awf.gda.pl


dr Maria Kamrowska – Nowak

pokój: B (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: środa 12.45 – 14.15 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: maria.kamrowska-nowak@awf.gda.pl

 

dr Marek Fostiak
pokój: 17 (łącznik pod krytą bieżnią – IV klatka)
konsultacje:  poniedziałek  11.45 – 12.30 i środa 14.00 – 15.15 (sem. LETNI  2022/2023)
e-mail: marek.fostiak@awf.gda.pl

 

dr Janusz Mikołajczyk
pokój: 228 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: wtorek 14.00 – 14.45  i  środa 11.15 – 12.00 – środa od kwietnia br.  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: janusz.mikolajczyk@awf.gda.pl

 

dr Mirosław Piątek
pokój: 17 (łącznik pod krytą bieżnią – IV klatka)
konsultacje:  poniedziałek 12.00 – 12.45 i środa 11.00 – 11.45  (sem. LETNI  2022/2023)
e-mail: miroslaw.piatek@awf.gda.pl

 

mgr Krzysztof Fostiak
pokój: 21 (łącznik pod krytą bieżnią – IV klatka)
konsultacje:  poniedziałek 11.45 – 13.15 on-line (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: krzysztof.fostiak@awf.gda.pl

 

mgr Łukasz Domagała
pokój: 17 (łącznik pod krytą bieżnią – IV klatka)
konsultacje: czwartek 14.30 – 15.15 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: lukasz.domagala@awf.gda.pl

Zakład Teorii Sportu i Motoryczności Człowieka

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail:jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS
pokój: 106 A I piętro (budynek główny)
konsultacje prorektorskie:  wtorek 10.00 – 12.00  (sem. LETNI 2022/2023)
konsultacje zakładowe: wtorek 12.00 – 14.00 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: marcin.dornowski@awf.gda.pl

 

dr hab. Kazimierz Kochanowicz, prof. AWFiS
pokój: 1 (przy sali gimnastycznej nr I)
konsultacje: czwartek 10.45 – 12.15  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: kazimierz.kochanowicz@awf.gda.pl

 

dr hab. Inna Sokołowska, prof. AWFiS
pokój: 9 A (bud. główny /Prodziekan ds kier. Kosmetologia)
konsultacje zakładowe: wtorek  10.00 – 11.30 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: inna.sokolowska@awf.gda.pl

 

dr Mirosław Smaruj
pokój: 22 (parter bud. główny / Prodziekan)
konsultacje: środa 12.00 – 13.30  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: miroslaw.smaruj@awf.gda.pl

 

dr Andrii Maznychenko
pokój: 111 B (łącznik  LA – parter)
konsultacje: poniedziałek 10.30 – 12.00 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: andrii.maznychenko@awf.gda.pl

 

dr Tetiana Abramovych
pokój: 111 B (łącznik  LA – parter)
konsultacje: czwartek 14.00 – 15.30 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: tetiana.abramovych@awf.gda.pl

———————————————————————————————

Zdefiniowane obszary badawcze
ukierunkowane na prace magisterskie
Zakładu Teorii Sportu i Motoryczności Człowieka

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna sportowców na różnych etapach zaawansowania
sportowego.
2. Optymalizacja procesu treningowego na podstawie indywidualnych predyspozycji
ćwiczących.
3. Planowanie i kontrola treningu na różnych etapach zaawansowania sportowego.
4. Efektywność szkolenia sportowego.
5. Specyfika sportu dzieci i młodzieży.

Zakład Sportów Walki

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
pokój: 13 A (obok siłowni)
konsultacje: środa 9.00 – 10.30  (sem. LETNI 2022/2023)
UWAGA STUDENCI !
Konsultacje w dniu 5 kwietnia br. są odwołane.
e-mail: wladyslaw.jagiello@awf.gda.pl

 

dr Beata Wolska
pokój: 7 (nad salą judo XIII)
konsultacje: środa 10.15 – 11.45 / on-line na platformie Teams  (sem. LETNI 2022/2023
e-mail: beata.wolska@awf.gda.pl

 

mgr Paweł Chybczyński
pokój: 6 (nad salą judo XIII)
konsultacje: poniedziałek 17.30 – 18.15 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: pawel.chybczynski@awf.gda.pl

 

mgr Dominik Chybczyński
pokój: 6 (nad salą judo XIII)
konsultacje: czwartek 12.30 – 13.15  sala XIII Judo (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: dominik.chybczynski@awf.gda.pl

 

 

———————————————————————————————

OBSZAR BADAWCZY UKIERUNKOWANY NA ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH KONSTRUOWANIA I REALIZOWANIA PRAC MAGISTERSKICH
W ZAKŁADZIE SPORTÓW WALKI


I. Sporty walki – judo, zapasy, boks, taekwondo
1. Struktura i treść treningu w sportach walki na poszczególnych etapach wieloletniego szkolenia.
2. Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki
3. Somatyczne i sprawnościowe aspekty treningu w sportach walki.
4. Kontrola procesu treningowego w sportach walki (efekty, wykonane, właściwości).
5. Przygotowanie techniczno-taktyczne zawodników uprawiających sporty walki.

II. Sporty sylwetkowe – kulturystyka, fitness sylwetkowe, fitness.
1. Właściwości budowy somatycznej osób uprawiających sporty sylwetkowe (zawodniczo lub rekreacyjnie)
2. Efektywność różnych programów treningowych osób uprawiających sporty sylwetkowe
3. Poziomu wiedzy z zakresu planowania procesu treningowego wśród osób rekreacyjnie uprawiających sporty sylwetkowe.
4. Czynniki sprzyjające i ograniczające podejmowanie treningów w sportach sylwetkowych.
5. Wpływ treningu w sportach sylwetkowych na zmiany paramentów sprawności fizycznej, wydolności oraz składu ciała.

Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój:  28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————–

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr Piotr Makar

pokój: 23 A – budynek główny (pok. Dziekana Wydz. KF)
konsultacje: wtorek 10.00 – 11.30  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: piotr.makar@awf.gda.pl

 

dr Dariusz Skalski, prof. AWFiS
pokój: 219 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje:  poniedziałek 13.30 – 14.15 i czwartek 13.15 – 14.00 / pok. 219 lub pok.  instruktorów przy pływalni  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: dariusz.skalski@awf.gda.p

 

dr Grzegorz Bielec
pokój: 231 (łącznik nad bieżnią LA) lub pływalnia
konsultacje: wtorek 9.45 – 11.15 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: grzegorz.bielec@awf.gda.pl

 

dr Alicja Pęczak – Graczyk
pokój instruktorów przy pływalni lub  pok. 231 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: poniedziałek 11.45 – 13.15 / pokój instr. przy pływalni (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: alicja.peczak-graczyk@awf.gda.pl

 

dr  Monika Wiech
pokój: 205 (budynek administracji)
konsultacje: czwartek 11.15 – 12.45/ pokój 4 AB – przy Samorządzie Stud.(sem. LETNI 2022/2023
mail: monika.wiech@awf.gda.pl

 

mgr Paulina Kreft
pokój: 236 (łącznik nad bieżnią LA) lub pływalnia
konsultacje: wtorek 11.45 – 12.30 i czwartek 9.30 – 10.15 / pok. instruktorów przy pływalni  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: paulina.kreft@awf.gda.pl

 

 

————————————————————————

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania
ukierunkowanych na prace magisterskie

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

Zakład Gimnastyki, Tańca i Ćwiczeń Muzyczno - Ruchowych

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS
pokój: C (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: poniedziałek 12.00 – 13.30 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: andrzej.kochanowicz@awf.gda.pl

 

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn
pokój: 1 (przy sali gimnastycznej nr I)
konsultacje: środa 10.00 – 11.30   (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: stanislaw.sawczyn@awf.gda.pl

 

dr Jan Mieszkowski
pokój: 203 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: wtorek 12.45 – 14.15  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: jan.mieszkowski@awf.gda.pl

 

dr Agnieszka Supińska-Stencel
pokój: 14 (przy sali tańca – nr VIII)
konsultacje: wtorek 13.15 – 14.15 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: agnieszka.supinska-stencel@awf.gda.pl

 

dr Agnieszka Zabrocka
pokój: 14 (przy sali tańca – nr VIII)
konsultacje: poniedziałek 11.00 – 12.00 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: agnieszka.zabrocka@awf.gda.pl

 

dr Rafał Grad
pokój: 230 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: poniedziałek 8.15 0 9.00 oraz  piątek 12.30 – 13.15 / pok. 230 i na platformie Teams  (sem. LETNI 2022/20223)
e-mail: rafal.grad@awf.gda.pl

 

mgr Aleksander Drobnik
pokój: 221 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: wtorek 11.45 – 12.30 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: aleksander.drobnik@awf.gda.pl

 

mgr Karolina Garbowska
pokój: 205 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: środa 12.15 – 13.00 oraz czwartek 8.45 – 9.30  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail:  karolina.garbowska@awf.gda.pl

 

mgr Magdalena Gwizdała
pokój: 205 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: piątek 10.30 – 12.00 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail:  magdalena.gwizdala@awf.gda.pl

 

mgr Piotr Sawicki
pokój: 220 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje:
e-mail:  piotr.sawicki@awf.gda.pl

Zakład Żeglarstwa

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————————————

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr Tomasz Chamera
pokój: 210 (budynek administracji)
konsultacje: poniedziałek 12.00 – 13.30 / on-line na platformie Teams (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: tomasz.chamera@awf.gda.pl

dr Zbigniew Czubek
pokój: 213 (budynek administracji)
konsultacje: środa 10.00 – 11.30 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: zbigniew.czubek@awf.gda.pl

 

dr Tomasz Dudziak
pokój: 213 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek 10.30 – 12.00 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: tomasz.dudziak@awf.gda.pl

 

mgr Maciej Szafran
pokój:
konsultacje:
e-mail: maciej.szafran@awf.gda.pl

 

———————————————————————————————

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Żeglarstwa

 

1. Sprawność fizyczna ogólna i specjalna żeglarzy – aktualne i proponowane metody kształtowania i kontroli efektów treningowych w odniesieniu do wyniku sportowego

2. Planowanie i realizacja procesu treningowego żeglarstwie na różnych etapach szkolenia

3. Analiza wybranych składników treningu i ich wpływ na wynik sportowy w żeglarstwie

4. Zagadnienia psychologiczne w treningu żeglarskim: odporność w sytuacjach trudnych, motywacje zawodników na różnych etapach szkolenia

5. Wpływ wybranych czynników na wynik sportowy w żeglarstwie na różnych  etapach szkolenia

6. Metody doboru i trymowania sprzętu żeglarskiego, rola czynnika ludzkiego

7. Wysiłek fizyczny a dieta w żeglarstwie

8. Zagadnienia marketingu sportowego w żeglarstwie

9. Imprezy żeglarskie w kraju i na świecie – zagadnienia organizacyjno – prawne, historia, stan aktualny i perspektywy rozwojowe.

10. Żeglarstwo, jako powszechna forma aktywności – aspekty organizacyjne, szkolenie powszechne, turystyka i rekreacja

Zakład Rekreacji Ruchowej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr Tomasz Kochańczyk
Pokój: 217 (budynek administracji)
konsultacje: środa 10.30 – 11.30  oraz 12.15 – 12.45  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: tomasz.kochanczyk@awf.gda.pl

 

dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS
pokój: 106 (budynek administracji)
konsultacje:  wtorek  10.30 – 12.00 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: katarzyna.prusik@awf.gda.pl

 

dr hab. Zbigniew Ossowski, prof. AWFiS
pokój: 205 (budynek administracji)
konsultacje: poniedziałek 12.45 – 13.30  i  15.40 – 16.25 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: zbigniew.ossowski@awf.gda.pl

Zakład Fitness

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS
pokój: pok.: 111 A (łącznik pod bieżnią LA)
konsultacje: czwartek 13.20 – 14.40 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: aleksandra.jazdzewska@awf.gda.pl

 

dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
pokój: 110 (budynek administracji)
konsultacje:   wtorek  8.45 – 10.15 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: anna.szumilewicz@awf.gda.pl

 

 

dr Michał Sawczyn
pokój: 110 (budynek administracji)
konsultacje:czwartek 12.00 – 13.30 / on-line  (sem. LETNI  2022/2023)
e-mail: michal.sawczyn@awf.gda.pl

 

dr Magdalena Piernicka
pokój: 110 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek 14.30 – 16.00/ on-line na platformie Teams (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail:  magdalena.piernicka@awf.gda.pl

 

dr Bartosz Trąbka
pokój: 110 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek 14.15 – 15.45 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail:  bartosz.trabka@awf.gda.pl

 

mgr Justyna Bolek-Adamek
pokój: 110 (budynek administracji)
dyżury: czwartek 10.00 – 11.30 /  on-line  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: justyna.bolek@awf.gda.pl

 

mgr Karolina Pawlikowska
pokój: 109 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek 12.45 – 13.30 /on-line na platformie Teams (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail:  karolina.pawlikowska@awf.gda.pl

 

 

Zakład Sportów Zimowych i Obozownictwa

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

——————————————————

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. AWFiS
pokój: 220 (bud. administracji)
konsultacje: czwartek 10.00 – 12.00 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: marcin.krawczyński@awf.gda.pl

 

dr Krzysztof Makowski
pokój: 220 (bud. administracji)
konsultacje: poniedziałek 10.00 – 12.00 oraz czwartek 10.00 – 12.00 (sem. LETNI 2022/2023)

UWAGA STUDENCI !

Konsultacje z dnia 8 maja br. (poniedziałek) zostają wyjątkowo przełożone na wtorek 9 maja br. godz. 10.00 – 12.00
e-mail: krzysztof.makowski@awf.gda.pl

Zakład Wojskowości i Przysposobienia Obronnego

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

——————————————————

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr Iwona Bonisławska
pokój:  10 A (budynek główny)
konsultacje: poniedziałek 10.00 – 11.30 / on-line na platformie Teams (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: iwona.bonislawska@awf.gda.pl

 

mgr Tomasz Dobrosielski
pokój:
konsultacje: środa 14.00 – 15.30 sala III/7  (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: tomasz.dobrosielski@awf.gda.pl

 

mgr Bartosz Gondek
pokój: 211 (budynek administracji)
konsultacje: czwartek 14.00 – 15.30 (sem. LETNI 2022/2023)
e-mail: bartosz.gondek@awf.gda.pl

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 21 blok A, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

Zakład Psychologii

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 21 bl. A, tel. 58/ 55-47-269
czynny  poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 14:00
e-mail:magdalena.wydrzynska@awf.gda.pl

psychologia@awf.gda.pl

 

Kierownik Zakładu
dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
pokój 111 blok A
konsultacje: czwartek 12:00-14:00   

 

mgr Ilona Bidzan -Bluma
pokój 212 budynek administracji
konsultacje: nieobecna

 

dr Anna Gmiąt
pokój 212 budynek administracji
konsultacje: czwartek 10:30-12:00

 

dr Magdalena Jochimek
pokój 218 budynek TiR
konsultacje: poniedziałek 9:30-10:30 online na teams
czwartek: 12:45-13:15

 

dr Daniel Krokosz
pokój 218 budynek administracji
konsultacje: poniedziałek 15:45-17:15 online na teams

 

dr Milena Lachowicz
Budynek TiR pokój 210
konsultacje: piątek 09:30-11:00 na platformie TEAMS
osobiście po wcześniejszym umówieniu

 

dr Dominika Wilczyńska
pokój    blok
konsultacje: środa 15:45-17:15

 

 

Zakład Pedagogiki Terapii Zajęciowej

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 21 bl. A, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

Kierownik Zakładu Pedagogiki i Terapii Zajęciowej
dr Agnieszka Małek
pokój 8 blok A
konsultacje: środa 11:30-13:00 online na Teams

 

dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS
pokój 110 blok A
konsultacje: środa 08:30 – 10:00

 

dr Marta Holeksa
pokój 204 budynek administracji
konsultacje: wtorek 11:30-12:30 sala SZ2

 

dr Żaneta Szczepańska-Klunder
pokój 8 budynek A
konsultacje: wtorek 17:00-18:30 online na teams

 

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

dr Agnieszka Małek

– Kultura fizyczna i sport w perspektywie psychopedagogicznej
– Specjalne potrzeby edukacyjne
– Obraz ciała
– Edukacja zdrowotna w rodzinie i szkole
– Poradnictwo opiekuńczo – wychowawcze dla rodziców

dr Żaneta Szczepańska-Klunder

– Nauczyciel wychowania fizycznego jako promotor zdrowego stylu życia w szkole i poza nią.
– Nauczyciel wychowania fizycznego w percepcji uczniów.
– Wychowanie fizyczne jako proces wspomagania rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży.
– Poznawcze i behawioralne wyznaczniki zdrowia dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
– Rola rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
– Postawy rodzicielskie a osiągnięcia edukacyjno-sportowe dzieci i młodzieży.
– Doświadczenia sportowe rodziców a uczestnictwo w aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
– Wychowawcze aspekty sportu dzieci i młodzieży.

Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 21 bl. A, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

Kierownik Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego
dr Paweł Drobnik
pok. 21, blok A,
konsultacje: poniedziałek 14:45-16:15

 

dr Agnieszka Cybulska
pokój 319 Blok A
konsultacje: wtorek 10:00-11:30                                                                                                              agnieszka.cybulska@awf.gda.pl

 

dr Małgorzata Pogorzelska
pok. 200 (budynek administracji)
konsultacje: czwartek 14:00-15:30 pokój 200 lub online Teams

 

dr Monika Opanowska
pokój 319 blok A
konsultacje : środa 11:30-12:15 online , czwartek 11:45-12:30

 

dr Bogumiła Przysiężna
Budynek TiR pokój 200
konsultacje: poniedziałek 16:45-18:15 w tygodnie parzyste w pokoju 200,
poniedziałek 19:00-20:30 w tygodnie nieparzyste online na platformie Teams

bogumila.przysiezna@awf.gda.pl

 

dr Wojciech Sakłak
pok. 319, blok A,
konsultacje: środa 09:45-11:15
wojciech.saklak@awf.gda.pl

 

Metodyka Wychowania Fizycznego

Problematyka prac dyplomowych

dr Agnieszka Cybulska

– Elementy dydaktyki  w sporcie wysoko kwalifikowanym: Trener, nauczyciel, pedagog.
– Gry i zabawy a rozwój dziecka na pierwszym etapie nauczania szkolnego.
– Gry i zabawy ruchowe w sporcie profesjonalnym.
– Wychowanie fizyczne a nauczanie zdalne.
– Terapia przez sport powszechny a  uzależnienia – studium przypadku.
– Rola sportu szkolnego w karierze zawodniczej.

dr Monika Opanowska

– Postawa ciała dzieci i młodzieży w różnych okresach ontogenezy.
– Postawa ciała osób trenujących i nietrenujących w różnym wieku.
– Postawa a budowa ciała osób trenujących i nietrenujących.
– Postawa ciała a sprawność fizyczna osób trenujących i nietrenujących.
dr Małgorzata Pogorzelska
– Ocena ucznia z wychowania fizycznego jako narzędzie wspierające jakość szkolnego wychowania fizycznego.
– Szkolne wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacyjnych.
– Nowoczesne technologie wykorzystywane w procesie wychowania fizycznego.
– Związek aktywności i sprawności fizycznej z osiagnięciami szkolnymi.
– Od podstawy programowej do lekcji WF.
– Ocena jakości wychowania fizycznego w szkole.
– Aktywność fizyczna, sprawność fizyczna oraz zachowania sedenteryjne uczniów różnych poziomów edukacyjnych.

dr Paweł Drobnik

– Aktywność fizyczna u osób w różnym wieku.
– Metody rehabilitacji a częstotliwość występowania urazów sportowych.
– Niepełnośprawność a uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego.
– Aktywność fizyczna a  sprawność osób z niepełnośprawnością intelektualną.
– Wybrane komponenty sprawności fizycznej w wybranych dyscyplinach sportowych.
dr Wojciech Sakłak
 1. Wolnoczasowa aktywność fizyczna studentów AWFiS na tle studentów innych uczelni Trójmiasta
 2. Nauczyciel wf jako szkolny animator rekreacji a kompetencje rekreacyjne ucznia
 3. Nauczyciel wf jako szkolny animator kultury sportowej a kompetencje sportowe ucznia
 4. Animator rekreacji jako nauczyciel zdrowia a kompetencje zdrowotne uczestników zajęć
 5. Kompetencje sportowe trenera a postawa fair play zawodnika
 6. Kompetencje sportowe nauczyciela wf a postawa fair play ucznia
 7. Kompetencje sportowe animatora rekreacji a postawa fair play uczestników zajęć
 8. Idea olimpizmu a komercjalizm i merkantylizm współczesnego sportu – studium przypadku
 9. Deklarowane a rzeczywiste cele wf w opinii nauczycieli wf
 10. Zdrowotne i rekreacyjne aspekty aktywności fizycznej dorosłych
 11. Realizacja fakultatywnych godzin wychowania fizycznego a postawy uczniów (różnych etapów edukacji)  wobec aktywności fizycznej
 12. Miejsce edukacji zdrowotnej w programach współczesnej szkoły w Polsce i w Europie a wskaźniki zdrowia populacji
 13. Miejsce i rola gier i zabaw ruchowych w treningu sportowym na różnych poziomach zaawansowania
 14. Miejsce i rola unihokeja w szkolnym wychowaniu fizycznym
 15. Postawy fair play zawodników orientacji sportowej
 16. Gry i zabawy ruchowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 17. Gry i zabawy ruchowe w edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 18. Miejsce zabaw i gier ruchowych w animacji czasu wolnego

dr Bogumiła Przysiężna

* Przy przygotowywaniu konkretnej pracy dyplomowej zaproponowana problematyka musi być
uszczegółowiona.

 • Analiza i ocena animacji w wybranych hotelach, ośrodkach wczasowych, na statkach wycieczkowych w Polsce i w Europie.
 • Ocena zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej różnych miast, dzielnic.
 • Ocena stopnia zagospodarowania wybranych parków miejskich w Polsce i w Europie.
 • Obrzędy, święta, fiesty jako element dziedzictwa kulturowego w kontekście atrakcji turystycznych miasta, regionu, kraju (najchętniej Polska i Europa).
 • Parki rozrywki jako atrakcja turystyczna dla ludzi w różnym wieku
 • Oferta instytucji  (np.: domy kultury, instytucje oświatowe, YMCA, uniwersytety trzeciego wieku ) świadczących. usługi rekreacyjne dla ludzi w różnym wieku.
 • Sposoby spędzania czasu wolnego różnych środowisk (ludzie w różnym wieku (w tym uczniowie), społeczność miast, wiosek, dzielnic…) – miejsce rekreacji ruchowej wśród czynności wolnoczasowych
 • Zagospodarowanie rekreacyjne miast, gmin, dzielnic, osiedli… oraz wynikająca z niego oferta zajęć
 • Sposoby spędzania czasu wolnego w okresie wakacji letnich i zimowych uczniów różnych etapów edukacyjnych.
 • Planowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, półkolonie).
 • Sztuka w przestrzeni miejskiej jako atrakcja turystyczna.
 • Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii (miasta, prowincje, wspólnoty autonomiczne, szlaki turystyczne).
 • Atrakcyjność turystyczna
 • Londyn jako przestrzeń aktywności rekreacyjnej i turystycznej.
 • Fanoturystyka (kluby piłkarskie, stadiony jako atrakcja turystyczna, sportowe szlaki turystyczne, wyjazdy na imprezy sportowe).
 • Turystyka filmowa i literacka dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Atrakcyjność turystyczna miejskich szlaków spacerowych (w Polsce, w Europie).
 • Wykorzystanie terenów poolimpijskich na przykładzie wybranych miast – organizatorów letnich lub zimowych IO.
 • Turystyka jako forma wychowania dzieci i młodzieży (formy turystyki szkolnej: rajdy, biwaki, obozy, wycieczki, gra miejska).
 • Miejsce kobiety w turystyce.
 • Turystyka szkolna: oferta dla szkół, wycieczka jako forma edukacji, programy upowszechniania turystyki w szkołach.

Zakład Ekonomii i Biznesu

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 21 bl. A, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00
magdalena.wydrzynska@awf.gda.pl

 

dr Tomasz Taraszkiewicz – Kierownik Zakładu Ekonomii i Biznesu
pok. 219 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek 8:00-9:30 kontakt mail-owy
 

 

dr Magdalena Adamowicz
pok. 202 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek 18:00-19:00 na platformie Teams
 

dr Remigiusz Dróżdż
pok. 201 (budynek administracji)

konsultacje: wtorek 14:45-15:30, czwartek 12:45-13:30

 

dr Marcin Pasek
pok. 2 blok A
konsultacje: poniedziałek  09:00-10:30
marcin.pasek@awf.gda.pl

 

dr Tomasz Wiskulski
pok. 216 (budynek administracji)
konsultacje: poniedziałek  12:30-14:00 konsultacje z dnia 22.05 zostają przeniesione na wtorek 23.05.2023 w godzinach 12:00-13:30

 

dr Piotr Wojdakowski 
pok.1 blok A
konsultacje: środa 11:15-12:00, 13:30-14:15
piotr.wojdakowski@awf.gda.p

 

mgr  Jabłoński Tomasz

konsultacje:

 

mgr Sławomir Polański
pok.       ( budynek administracji)
konsultacje:
————————————————————

 

 

Zakład Zarządzania i Marketingu

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 21 bl. A, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

Kierownik Zakładu  dr Bartosz Krawczyński
pok. 5 bl. A
konsultacje: poniedziałek 9:00-10:30

 

dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS
Hala Leszka Blanika pokój 1.15
konsultacje:

 

dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS
pok. 318 bl. A
konsultacje: poniedziałek 13:00-14:30

 

dr Joanna Jedel
pok. 318 bl. A
konsultacje:

 

dr Grzegorz Chruściński
pok. 318 bl. A
konsultacje: czwartek 12:00-13:30

 

mgr Marcin Burchard
pok. 318 bl. A
konsultacje: środa 17:30-19:00,

marcin.burchard@awf.gda.pl

 

dr Karolina Rogowska
pok. 318 bl. A
konsultacje: czwartek 11:15-12:00, środa 11:20-12:05 online

Zakład Nauk Społecznych

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

KIEROWNIK ZAKŁADU NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
pokój 29 za salą kongresową
konsultacje: wtorek  9:30-10:15, środa 10:30-11:15
w tygodniach parzystych

piotr.godlewski@awf.gda.pl

 

dr Monika Żmudzka
pokój 107 budynek administracji
Konsultacje: 27.02., 13.03., 20.03., 3.04., 8.05., 22.05., 5.06. – 13:15-14:15, (107 bud 107)
6.03., 27.03., 17.04., 24.04., 15.05. 29.05. – 11:30-12:30 (online)
w razie potrzeby spotkania online lub bezpośredniego proszę o kontakt mailowy

 

dr Marzena A. Tomiak
pok. 107 budynek administracji
konsultacje: poniedziałek 15:15-16:00, poniedziałek 19:00-19:45 online

 

dr Anna Majer     
pokój 107 budynek administracji
konsultacje: poniedziałek 12:00-13:30
anna.majer@awf.gda.pl

 

dr Dariusz -Tadeusz Skalski     
pokój 29 za salą kongresową
konsultacje:

dariusz-tadeusz.skalski@awf.gda.pl

 

 

KOMUNIKACJA I DZIENNIKARSTWO SPORTOWE

(specjalność na studiach stacjonarnych I stopnia WF

 

Dlaczego warto wybrać komunikację i dziennikarstwo sportowe?

– ponieważ to łatwy sposób na zdobycie nowych umiejętności i dodatkowych możliwości na rynku pracy

Co można zyskać?

– wiedzę o mediach sportowych w Polsce, ich historii, specyfice i funkcjonowaniu

– umiejętności niezbędne w pracy dziennikarza sportowego

– kompetencje do pracy w redakcjach gazet i portali internetowych oraz w radiu i telewizji na stanowisku dziennikarza sportowego

 

Przedmioty w ramach specjalności:

– Historia prasy sportowej w Polsce

– Rynek mediów i mediów sportowych w Polsce

– Etyka dziennikarstwa sportowego

– Język wypowiedzi dziennikarskiej

– Gatunki i rodzaje wypowiedzi dziennikarskiej

– Rzecznictwo prasowe

– PR w sporcie

– Podstawy prawa prasowego, autorskiego i sportowego

– Pracownia dziennikarstwa telewizyjnego

– Pracownia dziennikarstwa prasowego

– Pracownia dziennikarstwa internetowego

– Pracownia dziennikarstwa radiowego

– praktyki

 

 

Studium Języków Obcych

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 21 bl. A, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

dr Krzysztof Pniewski – Kierownik Studium Języków Obcych
stanowisko: starszy wykładowca j. angielskiego
pok. 208 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek: 12:15-13:45
 

 

dr Anna Trynkler – Zalaszewska
stanowisko: lektor j. niemieckiego
pok. 209 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek: 12:00-12:45, s. sem.LA
 

mgr Marta Radzicka

stanowisko: lektor j. angielskiego
pok. 209 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek: 8:00-8:45, s. 118 pływalnia
piątek: 8:00-8:45, s. SZ3

 

dr Małgorzata Rychert
stanowisko: lektor j. angielskiego
pok. 209 (budynek administracji)
konsultacje: środa: 10:45-12:15
 

mgr Monika Polak
pok. 209 (budynek administracji)
konsultacje: środa: 13:45-14:30, s.SZ2

piątek: 9:30-10:15, p. 209 TiR
e-mail: monika.polak@awf.gda.pl

 

mgr Elżbieta Smaruj
stanowisko: lektor j. angielskiego
pok 13 blokA
konsultacje: wtorek: 13:00-13:45, p. 13A
czwartek: 12:30-13:15, p. 13A
 

mgr Lourdes Guijarro
lektor j. hiszpańskiego
pok. 209 (budynek administracji)
konsultacje: czwartek 14:45-15:30
e-mail:lourdes.guijarro@awf.gda.pl

 

mgr Andrzej Lasotalektor j. angielskiegopok. 209 (budynek administracji)konsultacje: czwartek: 10:00-11:30

e-mail:andrzej.lasota@awf.gda.pl