Jednostki wydziałowe

Dziekanat Wychowanie Fizyczne

Pracownicy Dziekanatów ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne

mgr Elżbieta Ejankowska

pok.nr 19 A

tel.: (58) 55 47 137  e-mail: elzbieta.ejankowska@awf.gda.pl

WF studia stacjonarne I stopnia – I rok

WF studia stacjonarne I stopnia – III rok

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek 11.00-14.00,

piątek – nieczynne (dla studentów)

 

mgr Aleksandra Kłosowska

pok.nr 25 

tel.: (58) 55 47 307  e-mail: aleksandra.klosowska@awf.gda.pl

WF studia stacjonarne I stopnia – II rok

WF studia stacjonarne II stopnia – I oraz II rok

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek, środa godz. 11.00–14.00

wtorek, czwartek godz. 8.00–11.00

piątek – nieczynne (dla studentów)

 

mgr inż. Urszula Ejsmont

pok.nr 17 A  – Kierunek Sport

tel.: (58) 55 47 286  e-mail: urszula.ejsmont@awf.gda.pl

WF studia niestacjonarne

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek godz.11.00-14.00

piątek – nieczynne (dla studentów)

 

Pracownik Biura Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej

mgr Monika Walder

pok.nr 24 

tel.: (58) 55 47 285 e-mail: dziekan@awf.gda.pl

 

Pracownik Biura Prodziekanów Wydziału Kultury Fizycznej

mgr Aneta Worska

pok.nr 1 

tel.: (58) 55 47 323 e-mail: prodziekani@awf.gda.pl

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek 10.00-13.00,

piątek – nieczynne (dla studentów)

Dziekanat Fizjoterapia

Pracownik Dziekanatu ds. Kierunku Fizjoterapia

mgr Urszula Jabłońska

pok.nr 17 A

tel. (58) 55 47 348 e-mail: urszula.jablonska@awf.gda.pl

Fizjoterapia jednolite studia magisterskie studia stacjonarne – I, II, III oraz IV rok

Fizjoterapia jednolite studia magisterskie studia niestacjonarne – III rok

Fizjoterapia studia stacjonarne II stopnia – I oraz II rok

Fizjoterapia studia niestacjonarne II stopnia – I oraz II rok

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek godz.11.00-14.00

piątek – nieczynne (dla studentów)

Pracownik Biura Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej

mgr Monika Walder

pok.nr 24 

tel.: (58) 55 47 285 e-mail: dziekan@awf.gda.pl

 

Pracownik Biura Prodziekanów Wydziału Kultury Fizycznej

mgr Aneta Worska

pok.nr 1 

tel.: (58) 55 47 323 e-mail: prodziekani@awf.gda.pl

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek 10.00-13.00,

piątek – nieczynne (dla studentów)

Dziekanat Terapia Zajęciowa

Pracownik Dziekanatu ds. Kierunku Terapia Zajęciowa

mgr Urszula Jabłońska

pok.nr 17 A

tel. (58) 55 47 348 e-mail: urszula.jablonska@awf.gda.pl

Terapia Zajęciowa studia stacjonarne I stopnia

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek godz.11.00-14.00

piątek – nieczynne (dla studentów)

 

Pracownik Biura Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej

mgr Monika Walder

pok.nr 24 

tel.: (58) 55 47 285 e-mail: dziekan@awf.gda.pl

 

Pracownik Biura Prodziekanów Wydziału Kultury Fizycznej

mgr Aneta Worska

pok.nr 1 

tel.: (58) 55 47 323 e-mail: prodziekani@awf.gda.pl

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek 10.00-13.00,

piątek – nieczynne (dla studentów)

Dziekanat Turystyka i Rekreacja

Pracownicy Dziekanatu ds. Kierunku Turystyka i Rekreacja

inż. Małgorzata Michalak

pok. 11 A

tel.: (58) 55 47 475  e-mail: malgorzta.michalak@awf.gda.pl

TiR studia stacjonarne I stopnia – I rok

TiR studia stacjonarne I stopnia – III rok

TiR studia niestacjonarne I stopnia – III rok

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek godz.11.00-14.00

piątek – nieczynne

 

Anna Strauchmann

pok. 11 A

tel.: (58) 55 47 475  e-mail: anna.strauchmann@awf.gda.pl

TiR studia stacjonarne I stopnia – II rok

TiR studia stacjonarne II stopnia – I oraz II rok

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek godz.11.00-14.00

piątek – nieczynne

 

Pracownik Biura Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej

mgr Monika Walder

pok.nr 24 

tel.: (58) 55 47 285 e-mail: dziekan@awf.gda.pl

 

Pracownik Biura Prodziekanów Wydziału Kultury Fizycznej

mgr Aneta Worska

pok.nr 1 

tel.: (58) 55 47 323 e-mail: prodziekani@awf.gda.pl

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek 10.00-13.00,

piątek – nieczynne (dla studentów)

Sport

Pracownicy Dziekanatów ds. Kierunku Sport

mgr inż. Urszula Ejsmont

pok.nr 17 A  – Kierunek Sport

tel.: (58) 55 47 286  e-mail: urszula.ejsmont@awf.gda.pl

SPORT studia stacjonarne I stopnia

SPORT studia stacjonarne II stopnia – I rok

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek godz.11.00-14.00

piątek – nieczynne (dla studentów)

 

mgr Elżbieta Ejankowska

pok.nr 19 A

tel.: (58) 55 47 137  e-mail: elzbieta.ejankowska@awf.gda.pl

SPORT studia stacjonarne II stopnia – II rok

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek 11.00-14.00,

piątek – nieczynne (dla studentów)

Pracownik Biura Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej

mgr Monika Walder

pok.nr 24 

tel.: (58) 55 47 285 e-mail: dziekan@awf.gda.pl

 

Pracownik Biura Prodziekanów Wydziału Kultury Fizycznej

mgr Aneta Worska

pok.nr 1 

tel.: (58) 55 47 323 e-mail: prodziekani@awf.gda.pl

Godziny pracy dla studentów:

poniedziałek – czwartek 10.00-13.00,

piątek – nieczynne (dla studentów)

KIEROWNIK KATEDRY
prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

pokój: 218, blok A
telefon: +48 (58) 55 47 138
konsultacje:
e-mail: zbigniew.jastrzebski@awf.gda.pl

SEKRETARIAT

mgr Anna Pomierska

Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 14.00
wtorek i środa: kontakt e-mailowy
pokój nr 223A
tel. +48 (58) 55 47 180
e-mail: anna.pomierska@awf.gda.pl

Zakład Biologii Molekularnej

Kierownik zakładu:

dr hab. Agata Leońska-Duniec, prof. AWFiS

pok.: 207B, blok A

wew.: 392

dyżury: środa 12:45-14:00 – Teams

e-mail: leonska.duniec@gmail.com

 

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

pok.: 100 (Rektorat)

wew.: 230

dyżury: środa 12:00-13:30 (w Rektoracie)

e-mail: pawel.cieszczyk@awf.gda.pl

 

dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS

pok.: 114, blok A

wew.: 222

dyżury: poniedziałek 11.00 – 12.00  Teams

e-mail: agnieszka.maciejewska-skrendo@awf.gda.pl

 

dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS

pok.: 207B, blok A

wew.: 392

dyżury: poniedziałek 12.30- 14.00 na platformie Teams

e-mail: katarzyna.leznicka@awf.gda.pl

 

dr hab. Marek Sawczuk, prof. AWFiS

pok.: 207B, blok A

wew.: 392

dyżury: piątek 16:00-17:30 (Teams)

e-mail: marek.sawczuk@awf.gda.pl

 

dr Kinga Humińska-Lisowska

pok.: 301A/B, blok A

wew.: 201

dyżury: poniedziałek 9:00-10:30 – Teams

e-mail: kinga.huminska-lisowska@awf.gda.pl

 

mgr Matteo Giuriato

e-mail: matteo.giuriato@awf.gda.pl

dyżury: poniedziałek/Monday 11: 45-12: 45 – Teams

Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Kinezjologii

Kierownik Zakładu:

dr n. med. Wojciech Skrobot
pok. 135, bud. B, I p.
wew. 457
dyżury: środa 8.30 -10.00
e-mail: wojciech.skrobot@awf.gda.pl

mgr Ewelina Perzanowska (Liedtke) – urlop macierzyński

pok. 140, bud. B

wew. 199

dyżury:

e-mail. ewelina.liedtke@awf.gda.pl

 

mgr Katarzyna Krasowska

pok. 140, bud. B

wew. 199

dyżury:

e-mail: katarzyna.krasowska@awf.gda.pl

 

mgr Agnieszka Orlikowska (Rogowska)

pok. 124, bud. B

wew. 444

dyżury:

e-mail: agnieszka.rogowska@awf.gda.pl

 

mgr Maria Markowicz

pok. 135, bud. B, I p.

wew. 457

dyżury: środa 9:00 – 10:30

e-mail: maria.markowicz@awf.gda.pl

Zakład Terapii Manualnej, Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej

Kierownik Zakładu:

dr Małgorzata Kawa

pok. 137, bud. B, I p.

wew. 251

dyżury: środa 12.45 – 14.15, online

e-mail: malgorzata.kawa@awf.gda.pl

 

dr Ewelina Lulińska

pok. 24 blok A

wew.

dyżury:

e-mail: ewelina.lulinska@awf.gda.pl

 

dr Andrzej Permoda

pok. 128, bud. B, I p.

wew. 256

dyżury: poniedziałek 12.00 – 13.30 w dowolnej formie zdalnej

e-mail: andrzej.permoda@awf.gda.pl

 

dr Magdalena Podczarska-Głowacka

pok. 125, bud. B, I p.

wew. 182

dyżury: wtorek 8.00 – 9.30 stacjonarnie/online

magdalena.podczarska-glowacka@awf.gda.pl

 

mgr Małgorzta Kowza-Dzwonkowska

pok. 129, bud. B

wew.

dyżury: wtorek 11.45-13.15 sala 295 blok B lub sala 100 bud. TiR oraz Teams

e-mail:  malgorzata.kowza-dzwonkowska@awf.gda.pl

 

mgr Ewa Rodziewicz

pok. 125, bud. B, I p.

wew. 182

dyżury:

e-mail:  ewa.rodziewicz@awf.gda.pl

 

mgr Marzena Szaro-Truchan

pok. 129, bud. B

wew.

dyżur: wtorek 15.45 – 16.30 poprzez e-mail

e-mail: marzena.szaro-truchan@awf.gda.pl

 

mgr Elżbieta Strocen

pok. 129, bud. B

wew.

dyżur: 10:45-11:30 e-mail oraz Teams

e-mail: elzbieta.strocen@awf.gda.pl

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Kierownik Zakładu:

dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS

pok. 130, bud. B

wew.

Kom. 506 111 870

dyżury:

e-mail: ireneusz.haponiuk@awf.gda.pl; Ireneusz_haponiuk@poczta.onet.pl

 

dr hab. n. med. Barabara Kaczorowska – Hać, prof. AWFiS

pok. 313, bud. A

wew.

dyżury: wtorek, godz. 18.30-20.00, online:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a077c090736f741e2b6d5d9f0f1ffbd37%40thread.tacv2/conversations?groupId=bbca04bd-0a4a-483e-8e1f-7650bdf7a6cc&tenantId=5344a62b-e968-4b49-9aef-8764ba7ae60a

e-mail: barbara.kaczorowska@awf.gda.pl

Linki do zajęć 04.12.2020:

 1. Kliniczne podstawy w pediatrii i neurologii:

  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac05bc26442a64326b65232789b6b16fd%40thread.tacv2/conversations?groupId=960962bc-60f4-4b66-a3bc-15f793dd7fee&tenantId=5344a62b-e968-4b49-9aef-8764ba7ae60a

 2. Specjalizacja z pediatrii dla II st 3 sem:

  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd870989775343b6a613698be51adbc8%40thread.tacv2/conversations?groupId=b3a2f3a7-cb3e-422e-99a7-260461f80137&tenantId=5344a62b-e968-4b49-9aef-8764ba7ae60a

dr n. med. Witold Libionka

pok. 128, bud. B

wew. 256

dyżury:

e-mail: witold.libionka@awf.gda.pl

 

dr Paulina Ewertowska

pok. 130, bud. B

wew.

dyżury: środa 11:00-12:30, pok. 134B/Teams.

e-mail: paulina.ewertowska@awf.gda.pl

 

mgr Afrodyta Zielińska

pok. 134, bud. B

wew. 464

dyżury: piątki 12.00-13.30 online lub

w Biurze Praktyk (18A) w czwartki 10.00 – 14.00.

e-mail:  afrodyta.zielinska@awf.gda.pl

 

mgr Mirela Kozakiewicz

pok. 124, bud. B

wew. 444

dyżury: wtorek 8.00 – 9.30 poprzez e-mail

e-mail: mirela.kozakiewicz@awf.gda.pl

Zakład Podstaw Fizjoterapii

Kierownik Zakładu:

Dr Jolanta Zajt

Pok. 9, bud. A lub pok. 139, bud. B

wew. 140

dyżury:

e-mail: jolanta.zajt@awf.gda.pl

 

dr Katarzyna Gierat-Haponiuk

pok. 134, bud. B, I p.

wew. 464

dyżury:

e-mail: katarzyna.gierat-haponiuk@awf.gda.pl

 

dr Marian Karafa

pok. 128, bud. B

wew. 256

dyżury:

e-mail: marian.karafa@awf.gda.pl

 

dr Anna Łysak-Radomska

pok. 138, bud. B, I p.

wew.

dyżury:

wtorek 17.00-17.45 Teams lub e-mail

czwartek 1700-17.45 Teams lub e-mail

e-mail: anna.lysak-radomska@awf.gda.pl

 

dr Łukasz Bielawa

pok. 207 (bud. Administracji)

wew. 314

dyżury: poniedziałek 10.00 – 11.30 (Teams)

e-mail:  lukasz.bielawa@awf.gda.pl

 

dr Smoter Małgorzata

e-mail: malgorzata.smoter@awf.gda.pl

Zakład Medycyny Sportu i Podstaw Zdrowia

Kierownik Zakładu:

dr hab. Piotr Zieliński, prof. AWFiS

pok. 211, bud. A, II p.

wew. 132

dyżury:

e-mail: piotr.zielinski@awf.gda.pl

 

dr hab. n. med. Mariusz Kaczmarczyk, prof.AWfiS

pok. 208, bud. Administracji

wew. 349

dyżury:

e-mail: mariush@pum.edu.pl

 

dr n. med. Rafał Camilleri

pok. 119B, bud. B, parter

wew.

dyżury:

e-mail: camillerirafal@gmail.com

 

dr Katarzyna Kasprowicz

pok. 211 blok A

wew. 132

dyżury:

e-mail: katarzyna.kasprowicz@awf.gda.pl

 

dr Anna Walentukiewicz

dyżury: poniedziałek, godz. 12.00 – 13.30

pok. 221 blok A

wew.

e-mail: anna.walentukiewicz@awf.gda.pl

Zakład Anatomii i Antropologii

Kierownik Zakładu:

dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS

pok. 314, blok A lub 105A

wew. 304

dyżury: poniedziałek: 13.00-13.45, online Teams

                             środa: 9.00-9.45, online Teams

e-mail:barbara.duda-biernacka@awf.gda.pl

 

dr Damian Jeżyk

pok. 308 blok A

wew. 326

dyżury: poniedziałek 15.oo-16.00 oraz czwartek 13.15-13.45 online Teams

e-mail: damian.jezyk@awf.gda.pl

 

dr Ewa Wójtowicz

pok. 309, 310, 315 blok A

wew. 257,393,275

dyżury: wtorek 19.00-20.30, online MsTeams lub poprzez e-mail ewa.wojtowicz@awf.gda.pl 

Zakład Fizjologii i Biochemii

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Radosław Laskowski

pok. 219, blok A

wew. 482

dyżury: środa 15.00-16.00.

e-mail: radoslaw.laskowski@awf.gda.pl

 

prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

pok. 218, blok A

wew. 138

dyżury:

e-mail: zbigniew.jastrzebski@awf.gda.pl

 

dr hab. Jan Jacek Kaczor, prof. AWFiS

pok. 138, blok B

wew. 255

dyżury: środa 10:00 – 11:30 poprzez e-mail

e-mail: jan.kaczor@awf.gda.pl

 

dr Marcin Łuszczyk

pok. 217, blok A

wew. 175

dyżury:

e-mail: marcin.luszczyk@awf.gda.pl

 

dr Katarzyna Dzik

pok. 221, blok A

wew.

dyżury: czwartek 12.00-13.30

e-mail: katarzyna.dzik@awf.gda.pl

 

dr Damian Flis

pok. 213, blok A

wew. 214

dyżury:  wtorek 12.00 – 13.30 Teams (po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym)

e-mail: damian.flis@awf.gda.pl

 

dr Sylwester Kujach

pok. 202, blok A

wew. 211

dyżury:

e-mail: sylwester.kujach@awf.gda.pl

 

dr Łukasz Radzimiński

pok. 208, bud. Administracji

wew. 349

dyżury: wtorek 8:30 – 10:00, Teams

e-mail: lukasz.radziminski@awf.gda.pl

 

dr Maja Tomczyk

pok. 209, blok A

wew. 225

dyżury: środa 14:00 – 15:30 konsultacje mailowe

e-mail: maja.tomczyk@awf.gda.pl

 

dr Mateusz Karnia

pok. 213, blok A

wew. 214

dyżury:

e-mail: mateusz.karnia@awf.gda.pl

 

mgr Maciej Chroboczek

pok. 217, blok A

wew. 175

dyżury:

e-mail: maciej.chroboczek@awf.gda.pl

 

mgr Marta Kozłowska

pok. 220, blok A

wew. 439

dyżury: czwartek 13:45-14:45, pokój 220A

e-mail: marta.kozlowska@awf.gda.pl

Zakład Biomechaniki i Inżynierii Sportowej

Kierownik Zakładu
dr Piotr Aschenbrenner

pok. 321, bud. A/ laboratorium
wew. 415
dyżury: poniedziałek  11.00-12.00

e-mail: piotr.aschenbrenner@awf.gda.pl

 

dr hab. Włodzimierz Erdmann

pok. 301 C, bud. A

wew. 105

dyżury: środa 13:00-14:00, dostęp telefoniczny: +48.605 304 939

e-mail: wlodzimierz.erdmann@awf.gda.pl

 

dr Tomasz Bugalski

pok. 118, bud. B

wew. 350

dyżury:

e-mail: tomasz.bugalski@awf.gda.pl

 

dr Dorota Dancewicz-Nosko

pok. 15 przy sali nr VIII

kom. 600 990 019

dyżury: poniedziałki i środy w godz. 15:30-16:30

e-mail:  dorota.nosko@awf.gda.pl  

 

dr Jakub Kortas    

pok.  207, bud. Administracji

wew. 473

dyżury: środa 13.30 – 15.00 pok. 207 (bud.TiR)

e-mail: jakub.kortas@awf.gda.pl

 

dr Tomasz Szot

pok. 118, bud. B

wew. 350

dyżury: Pomiędzy  14.06.2021 a 30.09.2021 konsultacje odbywaja się środy w godzinach 10:00 – 11:30

e-mail: tomasz.szot@awf.gda.pl

 

dr Robert Urbański

pok. 321, bud. A / laboratorium

wew. 415

dyżury: wtorek i środa  13.00 – 14.00

e-mail: robert.urbanski@awf.gda.pl  

Zakład Dietetyki Sportowej

KIEROWNIK ZAKŁADU:

dr hab. Barbara Frączek, prof. AWFiS

pok. 207A, blok A

wew.

dyżury: piątek 12.30-13.30

e-mail: barbara.fraczek@awf.gda.pl

 

dr Monika Michałowska – Sawczyn

pok. 211 blok A

wew. 132

dyżury: poniedziałek 9:00 – 10:30 Teams

e-mail: monika.michalowska-sawczyn@awf.gda.pl

 

mgr Florentyna Tyrała

pok. 207A, blok A

wew.

dyżury: środa 14:30 – 16:00 online (Teams lub e-mail)

e-mail: florentyna.tyrala@awf.gda.pl

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
pokój: 27 (za Salą Kongresową) – bud. gł. / pok. 238 (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 437  lub  +48 (58) 55 47 234
konsultacje: środa  9.45 – 11.15   (sem. letni)
e-mail: andrzej.szwarc@awf.gda.pl

 

SEKRETARIAT KATEDRY SPORTU
Jolanta Torchała
Sekretariat czynny:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00
pokój nr 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
Telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

Zakład Gier Sportowych

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————–

KIEROWNIK ZAKŁADU GIER SPORTOWYCH
dr Krzysztof Wnorowski
pokój: 8 (nad salą judo XIII)
telefon: +48 (58) 55 47 425
konsultacje: wtorek  10.30 – 10.45 oraz 15.45 – 16.30 (sem. letni)
e-mail: krzysztof.wnorowski@awf.gda.pl

——————————————————————

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Gier Sportowych

1. Identyfikacja sprawności fizycznej w grach sportowych

2. Efektywność w klasyfikowanej grze sportowej

3. Rozpoznanie dyspozycji osobniczych do zespołowej gry sportowej

4. Historia i systemy organizacyjno-szkoleniowe klubów sportowych

UWAGA – szczegółowe zagadnienia tematyczne prac magisterskich znajdują się w zakładkach poszczególnych PRACOWNIACH

 

Pracownie Zakładu Gier Sportowych:

Pracownia Piłki Nożnej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Bartosz Dolański
pokój: 214 (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 267
konsultacje: poniedziałek 9.30 – 11.00 (sem. letni)
e-mail: bartosz.dolanski@awf.gda.pl

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
pokój: 27 (za Salą Kongresową) – bud. główny
telefon: +48 (58) 55 47 437  lub  +48 (58) 55 47 234
konsultacje: środa  9.45 – 11.15 (sem. letni)
e-mail:andrzej.szwarc@awf.gda.pl

 

mgr Karol Wasielewski
pokój: 20 (I piętro nad pływalnią)
telefon: +48 (58) 55 47 420
konsultacje:  wtorek 10.30 – 12.00 (sem. letni)
e-mail: karol.wasielewski@awf.gda.pl

mgr Tomasz Unton
pokój: 20 (I piętro nad pływalnią)
telefon: +48 (58) 55 47 420
konsultacje: poniedziałek  14.30 – 15.15
e-mail: tomasz.unton@awf.gda.pl


—————————————————————–

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Pracowni Piłki Nożnej

1. Zmiany poziomu sprawności fizycznej piłkarzy nożnych w różnych okresach cyklu treningowego.

2. Ocena skuteczności gry piłkarzy nożnych na podstawie obserwacji ich współzawodniczenia na różnych poziomach zaawansowania sportowego.

3. Historia działalności wybranych klubów i stowarzyszeń piłkarskich.

4. Zainteresowania aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej (zespołowe gry sportowe).

5. Dyspozycje do gry w piłkę nożną a sprawność działania w grze klasyfikowanej.

Proponowane tematy prac magisterskich:

1. Analiza sprawności działania piłkarzy nożnych grających na różnym poziomie zaawansowania sportowego.

2. Rozwój sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej młodych sportowców uprawiających piłkę nożną.

3. Sprawność fizyczna graczy, a ich kompetencje w grze rzeczywistej.

4. Dobór i selekcja piłkarzy do reprezentacji drużyn młodzieżowych.

5. Trening indywidualny w piłce nożnej.

 

Pracownia Piłki Ręcznej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————–

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Wojciech Jans
pokój: 212 (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 224
konsultacje: piątek 8.00 – 9.30 (sem. letni)
e-mail: wojciech.jans@awf.gda.pl

 

mgr Jakub Bonisławski
pokój: 7 – Hala Widowiskowo – Sportowa
telefon: +48 (58) 55 47 358
konsultacje: piątek  8.00 – 9.30 (sem. letni)
e-mail: jakub.bonislawski@awf.gda.pl

mgr Szymon Biernacki
pokój: 5 – Hala Widowiskowo – Sportowa
telefon: +48 (58) 55 47 308
konsultacje: piątek 8.45 – 9.30 (sem. letni)
e-mail: szymon.biernacki@awf.gda.pl

—————————————————————————————–

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Pracowni Piłki Ręcznej:

1. Organizacja szkolenia i rozkład stosowanych środków treningowych w piłce ręcznej na różnych poziomach szkolenia i etapach wiekowych.
2. Analiza i ocena efektywności walki sportowej zawodników/czek oraz drużyn piłki ręcznej w ataku i obronie, na podstawie gry zespołów ekstraklasy oraz kadr narodowych, różnego szczebla.
3. Ocena i analiza porównawcza efektywności gry zespołów kadr narodowych w piłce ręcznej na imprezach rangi IO, MŚ, ME.
4. Struktura częstotliwości i skuteczności działań techniczno-taktycznych w walce sportowej w piłce ręcznej na różnych poziomach zaawansowania sportowego.
5. Zasób umiejętności techniczno-taktycznych oraz analiza i ocena gry zawodników/czek piłki ręcznej, grających na pozycjach: rozgrywającego, skrzydłowego, obrotowego i bramkarza prezentujących najwyższy poziom sportowy.
6. Analiza i ocena poziomu sprawności motorycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej zawodników/ czek piłki ręcznej na różnych etapach szkolenia sportowego.

Pracownia Piłki Siatkowej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————-

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Jerzy Skrobecki
pokój: 9 (nad salą judo XIII)
telefon: +48 (58) 55 47 378
konsultacje: poniedziałek 11.15 – 12.00 (sem. letni)
e-mail: jerzy.skrobecki@awf.gda.pl


prof. dr hab. Sergii Iermakov
pokój: 105 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 346
konsultacje: 9, 10, 11 czerwca 2021 r. godz. 12.00 – 13.00 (on-line: tel. +48 886 680 976)
e-mail: sergii.iermakov@awf.gda.pl
prof. dr hab. Sergii Iermakov – ZDALNE FORMY KSZTAŁCENIA – „Plażowe formy gier sportowych” https://sportedu.org.ua/plaza/

 

dr Krzysztof Wnorowski
pokój: 8 (nad salą judo XIII)
telefon: +48 (58) 55 47 456
konsultacje: wtorek 10.00 – 10.45 oraz 15.45 – 16.30 (sem. letni)
e-mail: krzysztof.wnorowski@awf.gda.pl

dr Tomasz Granda
pokój: 6 (łącznik pod krytą bieżnią – II klatka)
telefon: +48 (58) 55 47 241
konsultacje: poniedziałek  8.30 – 9.15  (sem. letni)
e-mail: tomasz.granda@awf.gda.pl

 

mgr Wojciech Grzyb
pokój: 213  (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 384
konsultacje: środa 8.30 – 9.30 (sem. letni)
e-mail: wojciech.grzyb@awf.gda.pl

———————————————————————————————

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Pracowni Piłki Siatkowej:

1. Charakterystyka ilościowo-jakościowa gry siatkarzy i siatkarek reprezentujących różny poziom sportowy.
2. Analiza struktury walki sportowej zespołów żeńskich i męskich w świetle zmieniających się przepisów gry w piłkę siatkową halową oraz w siatkówce plażowej.
3. Szacowanie siły związków korelacyjnych pomiędzy różnymi wskaźnikami sprawności fizycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej oraz umiejętnościami techniczno-taktycznymi u siatkarek i siatkarzy.
4. Dynamika zmian poziomu sprawności fizycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej w rocznym cyklu szkoleniowym zawodniczek i zawodników uczestniczących w rozgrywkach w piłkę siatkową halową i plażową, na różnym poziomie mistrzostwa sportowego.
5. Badanie obiektywnych wskaźników kontroli wykorzystywanych w doborze i selekcji do szkół mistrzostwa sportowego w piłce siatkowej halowej i siatkówce

Pracownia Koszykówki

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————–

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Roman Tymański
pokój: 206 (łącznik na bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 338
konsultacje: poniedziałek  14.30 – 16.00  sala seminaryjna VII (sem. letni)
e-mail: roman.tymanski@awf.gda.pl


dr Małgorzata Wołujewicz-Czerlonko
pokój: 222 (łącznik na bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 139
konsultacje: czwartek 11.45 – 13.15 (sem. letni)
e-mail: malgorzata.wolujewicz-czerlonko@awf.gda.pl

 

mgr Dominik Duda
pokój: 229  (łącznik na bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 …
konsultacje: poniedziałek 14.45 – 15.30 oraz środa 16.30 – 17.15 (sem. letni)
e-mail: dominik.duda@awf.gda.pl

Pracownia Sportów Rakietowych

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Marina Jagiełło
pokój: 13 A (obok siłowni)
telefon: +48 (58) 55 47 450
konsultacje: piątek 9.30 – 11.00 / on-line (sem. letni)
e-mail: marina.jagiello@awf.gda.pl

 

mgr Bartosz Gajek (uz)
pokój trenerów przy Sali Gimnastycznej (budynek administracji)
telefon:
konsultacje:
e-mail: bartgajek@gmail.com

Zakład Lekkiej Atletyki

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————————–

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS
pokój: 25 (przy bieżni LA) lub pok. 2 (budynek główny)
telefon: +48 (58) 55 47 116    lub  + 48 (58) 55 47 453
konsultacje: wtorek 12.00 – 13.00 (sem. letni)
e-mail: wojciech.ratkowski@awf.gda.pl

dr hab. Krzysztof Prusik, prof. AWFiS
pokój: 207 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 473
konsultacje: poniedziałek 13.00 – 1.45 oraz wtorek 8.00 – 8.45 (sem. letni)
e-mail: krzysztof.prusik@awf.gda.pl


dr Maria Kamrowska – Nowak

pokój: B (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 373
konsultacje: wtorek 11.30 – 12.00 oraz piątek 13.00 – 14.00 (sem. letni)
e-mail: maria.kamrowska-nowak@awf.gda.pl

 

dr Marek Fostiak
pokój: 17
telefon: +48 (58) 55 47 374
konsultacje: poniedziałek 11.00 – 11.45  oraz  wtorek 9.30 – 10.15 (sem. letni)
e-mail: marek.fostiak@awf.gda.pl

 

dr Janusz Mikołajczyk
pokój: 228 (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 372
konsultacje: wtorek 12.00 – 13.30 (sem. letni)
e-mail: janusz.mikolajczyk@awf.gda.pl

 

dr Mirosław Piątek
pokój: 17
telefon: +48 (58) 55 47 374
konsultacje:  wtorek 10.00 – 11.00 oraz czwartek 11.45 – 12.45 (sem. letni)
e-mail: miroslaw.piatek@awf.gda.pl

 

mgr Krzysztof Fostiak
pokój: 21
telefon: +48 (58) 55 47 …
konsultacje: poniedziałek  11.00 – 11.45 (on-line)  oraz  czwartek  11.00 – 11.45 (on-line)
e-mail: krzysztof.fostiak@awf.gda.pl

Zakład Teorii Sportu i Motoryczności Człowieka

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS
pokój: 21 bl. A (budynek główny)
telefon: +48 (58) 55 47 188
konsultacje dziekańskie:  środa 11.00 – 12.20 (sem. letni)
konsultacje zakładowe: 12.30 – 14.00 (sem. letni)
e-mail: marcin.dornowski@awf.gda.pl

 

dr hab. Kazimierz Kochanowicz, prof. AWFiS
pokój: 114 (łącznik LA – parter)
telefon: +48 (58) 55 47 318
konsultacje: wtorek  10.00 – 11.30 (sem. letni)
e-mail: kazimierz.kochanowicz@awf.gda.pl

 

dr hab. Inna Sokołowska, prof. AWFiS
pokój: 111 B (łącznik LA – parter)
telefon: +48 (58) 55 47 459
konsultacje: wtorek 11.00 – 12.30  (sem. letni)
e-mail: inna.sokolowska@awf.gda.pl

 

dr Mirosław Smaruj
pokój: 114 – B  (łącznik LA – parter)
telefon: +48 (58) 55 47 317
konsultacje: poniedziałek  14.45 – 16.15  (on-line)
e-mail: miroslaw.smaruj@awf.gda.pl

 

dr Andrii Maznychenko
pokój: 111 B (łącznik  LA – parter)
telefon: +48 (58) 55 47 459
konsultacje: środa 10.30 – 12.00 (sem. letni)
e-mail: andrii.maznychenko@awf.gda.pl

———————————————————————————————

Zdefiniowane obszary badawcze
ukierunkowane na prace magisterskie
Zakładu Teorii Sportu i Motoryczności Człowieka

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna sportowców na różnych etapach zaawansowania
sportowego.
2. Optymalizacja procesu treningowego na podstawie indywidualnych predyspozycji
ćwiczących.
3. Planowanie i kontrola treningu na różnych etapach zaawansowania sportowego.
4. Efektywność szkolenia sportowego.
5. Specyfika sportu dzieci i młodzieży.

Zakład Sportów Walki

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
pokój: 13 A (obok siłowni)
telefon: +48 (58) 55 47 450
konsultacje: poniedziałek  11.30 – 13.00 (sem. letni)
e-mail: wladyslaw.jagiello@awf.gda.pl

 

dr Beata Wolska
pokój: 6 (nad salą judo XIII)
telefon: +48 (58) 55 47 289
konsultacje: poniedziałek 16.00 – 17.30 / on-line (sem. letni)
e-mail: beata.wolska@awf.gda.pl

 

 

———————————————————————————————

OBSZAR BADAWCZY UKIERUNKOWANY NA ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH KONSTRUOWANIA I REALIZOWANIA PRAC MAGISTERSKICH
W ZAKŁADZIE SPORTÓW WALKI


I. Sporty walki – judo, zapasy, boks, taekwondo
1. Struktura i treść treningu w sportach walki na poszczególnych etapach wieloletniego szkolenia.
2. Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki
3. Somatyczne i sprawnościowe aspekty treningu w sportach walki.
4. Kontrola procesu treningowego w sportach walki (efekty, wykonane, właściwości).
5. Przygotowanie techniczno-taktyczne zawodników uprawiających sporty walki.

II. Sporty sylwetkowe – kulturystyka, fitness sylwetkowe, fitness.
1. Właściwości budowy somatycznej osób uprawiających sporty sylwetkowe (zawodniczo lub rekreacyjnie)
2. Efektywność różnych programów treningowych osób uprawiających sporty sylwetkowe
3. Poziomu wiedzy z zakresu planowania procesu treningowego wśród osób rekreacyjnie uprawiających sporty sylwetkowe.
4. Czynniki sprzyjające i ograniczające podejmowanie treningów w sportach sylwetkowych.
5. Wpływ treningu w sportach sylwetkowych na zmiany paramentów sprawności fizycznej, wydolności oraz składu ciała.

Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój:  28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————–

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr Piotr Makar

pokój: 24 A – budynek główny (pok. Dziekana Wydz. KF)
telefon: +48 (58) 55 47 285
konsultacje: wtorek  9.45 – 11.15 (sem. letni)
e-mail: piotr.makar@awf.gda.pl

 

dr Alicja Pęczak – Graczyk
pokój instruktorów przy pływalni lub  pok. 231 (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 364
konsultacje: piątek 10.00 – 11.30 – pływalnia (sem. letni)
e-mail: alicja.peczak-graczyk@awf.gda.pl

 

dr Dariusz Skalski
pokój: 219 (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 375
konsultacje: poniedziałek  11.00 – 12.30  / on-line  (sem. letni)
e-mail: dariusz.skalski@awf.gda.pl

 

mgr Paulina Kreft
pokój: 236 (łącznik nad bieżnią LA) lub pływalnia
telefon: +48 (58) 55 47 130
konsultacje: wtorek 12.30 – 13.15  / pływalnia oraz  środa 11.00 – 11.45 / on-line  (sem. letni)
e-mail: paulina.kreft@awf.gda.pl

 

mgr Hanna Maksim (uz)
pokój: 236 (łącznik nad bieżnią LA) /pokój instruktorów na pływalni
telefon: +48 (58) 55 47 130  lub  + 48 (58) 55 47 210
konsultacje:
e-mail: hanna.maksim@awf.gda.pl

 

dr Barbara Waade  (uz)
pokój:
telefon:
konsultacje:
e-mail:

————————————————————————

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania
ukierunkowanych na prace magisterskie

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

Zakład Gimnastyki, Tańca i Ćwiczeń Muzyczno - Ruchowych

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS
pokój: C (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 400
konsultacje: poniedziałek  9.30 – 10.15  oraz  czwartek  9.30 – 10.15 (sem. letni)
e-mail: andrzej.kochanowicz@awf.gda.pl

 

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn
pokój: 111 D (budynek główny)
telefon: +48 (58) 55 47 ….
konsultacje: poniedziałek 11.00 – 12.30 (sem. letni)
e-mail: stanislaw.sawczyn@awf.gda.pl

 

dr Jan Mieszkowski
pokój: 203 (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 355
konsultacje: wtorek 15.30 – 17.00 (sem. letni)
e-mail: jan.mieszkowski@awf.gda.pl

 

dr Agnieszka Supińska
pokój: 14 (przy sali tańca – nr VIII)
telefon: +48 (58) 55 47 233
konsultacje:  wtorek 9.00 – 10.30 (sem. letni)
e-mail: agnieszka.supinska.gda.pl

 

dr Agnieszka Zabrocka
pokój: 14 (przy sali tańca – nr VIII)
telefon: +48 (58) 55 47 233
konsultacje:  wtorek  9.00 – 10.30 (sem. letni)
e-mail: agnieszka.zabrocka@awf.gda.pl

 

mgr Piotr Sawicki
pokój: 220 (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 376
konsultacje: poniedziałek  10.30 – 11.15 oraz czwartek 15.15 – 16.00 / Hala Gim. L. Blanika (sem. letni)
e-mail:  piotr.sawicki@awf.gda.pl

 

mgr Aleksander Drobnik
pokój: 221 (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 139
konsultacje: środa 9.35 – 10.25 (sem. letni)
e-mail:

 

mgr Karolina Malinowska
pokój: 205 (łącznik nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 339
konsultacje: poniedziałek 13.00 – 14.30 (sem. letni)
e-mail:  karolina.malinowska@awf.gda.pl

Zakład Żeglarstwa i Obozownictwa

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————————————

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr Tomasz Chamera
pokój: 210 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 294
konsultacje: poniedziałek  10.00 – 11.30 / on-line (sem. letni)
e-mail: tomasz.chamera@awf.gda.pl

dr Zbigniew Czubek
pokój: 213 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 218
konsultacje: poniedziałek  13.00 – 14.30 (sem. letni)
e-mail: zbigniew.czubek@awf.gda.pl

 

dr Krzysztof Makowski
pokój: 220 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 150
konsultacje: poniedziałek 10.00 – 12.00   oraz   środa 10.00 – 12.00 (pok. 220 – bud. admin.)
konsultacje PRAKTYKI  SPORT II stopnia ZwS: poniedziałek 8.30 – 9.45  oraz środa  8.30 – 9.45 ( pok. 18 parter – bud. główny)
e-mail: krzysztof.makowski@awf.gda.pl

 

mgr Tomasz Dudziak
pokój: 213 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 218
konsultacje: wtorek  10.00 – 11.30 (sem. letni)
e-mail: tomasz.dudziak@awf.gda.pl

 

mgr Maciej Szafran
pokój:
telefon:
konsultacje:
e-mail: maciej.szafran@awf.gda.pl

 

———————————————————————————————

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Żeglarstwa

 

1. Sprawność fizyczna ogólna i specjalna żeglarzy – aktualne i proponowane metody kształtowania i kontroli efektów treningowych w odniesieniu do wyniku sportowego

2. Planowanie i realizacja procesu treningowego żeglarstwie na różnych etapach szkolenia

3. Analiza wybranych składników treningu i ich wpływ na wynik sportowy w żeglarstwie

4. Zagadnienia psychologiczne w treningu żeglarskim: odporność w sytuacjach trudnych, motywacje zawodników na różnych etapach szkolenia

5. Wpływ wybranych czynników na wynik sportowy w żeglarstwie na różnych  etapach szkolenia

6. Metody doboru i trymowania sprzętu żeglarskiego, rola czynnika ludzkiego

7. Wysiłek fizyczny a dieta w żeglarstwie

8. Zagadnienia marketingu sportowego w żeglarstwie

9. Imprezy żeglarskie w kraju i na świecie – zagadnienia organizacyjno – prawne, historia, stan aktualny i perspektywy rozwojowe.

10. Żeglarstwo, jako powszechna forma aktywności – aspekty organizacyjne, szkolenie powszechne, turystyka i rekreacja

Zakład Rekreacji Ruchowej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr Tomasz Kochańczyk
Pokój: 217 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 308
konsultacje:  poniedziałek 9.30 – 10.15  oraz czwartek 11.00 – 11.45 / on-line (sem. letni)
e-mail: tomasz.kochanczyk@awf.gda.pl

 

dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS
pokój: 106 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 122
konsultacje: poniedziałek  8.45 – 10.00 p. 106  i 11.15 – 11.30 sala VII                 (sem. letni)
e-mail: katarzyna.prusik@awf.gda.pl

 

dr hab. Zbigniew Ossowski, prof. AWFiS
pokój: 205 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 184
konsultacje: piątek 11.00 – 12.30 (sem. letni)
e-mail: zbigniew.ossowski@awf.gda.pl

 

dr Magdalena Rokicka-Hebel
pokój: 217 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 308
konsultacje: czwartek 10.00 – 11.30 (sem. letni)
e-mail: magdalena.rokicka-hebel@awf.gda.pl

 

dr  Monika Wiech
pokój: 205 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 184
konsultacje: wtorek  9.00 – 10.30 / on-line lub pokój 4 AB – przy Samorządzie Stud. (sem. letni)
mail: monika.wiech@awf.gda.pl

Zakład Fitness

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS
pokój: pok.: 111 AB (łącznik LA – parter)
telefon: +48 (58) 55 47 229
konsultacje: poniedziałek  10.30 – 12.00 (sem. letni)
e-mail: aleksandra.jazdzewska@awf.gda.pl

 

dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
pokój: 110 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 309
konsultacje:  czwartek  12.00 – 13.30 / on-line przez MSTeams (sem. letni)
e-mail: anna.szumilewicz@awf.gda.pl

 

dr Michał Sawczyn
pokój: 110 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 309
konsultacje: środa 10.30 – 12.00 (on-line)
e-mail: michal.sawczyn@awf.gda.pl

 

mgr Magdalena Piernicka
pokój: 110 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 309
konsultacje: wtorek  13.00 – 13.45 sala IX                                                                   oraz środa 16.30 – 17.15  sala 10/XII (sem. letni)
e-mail: magdalena.piernicka@awf.gda.pl

 

mgr Justyna Bolek-Adamek
pokój: 110 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 309
dyżury:  czwartek 10.00 – 11.30 (sem. letni)
e-mail: justyna.bolek@awf.gda.pl

 

mgr Izabela Kozakiewicz – od 01.10.2020 do 30.06.2021 nieobecna – usprawiedliwiona
pokój: 110 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 309
konsultacje:
e-mail: izabela.kozakiewicz@awf.gda.pl

 

mgr Paulina Pioch
pokój: 109 (budynek administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 229
konsultacje: środa 11.00 – 12.30 / on-line (sem. letni)
e-mail: paulina.pioch@awf.gda.pl

 

 

KIEROWNIK KATERY
dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
pokój 19 blok B,
wew. 330
konsultacje:
piotr.godlewski@awf.gda.pl

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od wtorku do czwartku w godz. 08:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

Zakład Psychologii

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny  wtorek – czwartek w godz. 08:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

psychologia@awf.gda.pl

 

Kierownik Zakładu
dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
pokój 111 blok A
tel. 501 128 554
konsultacje: czwartek 12:00-14:00 

 

dr Anna Gmiąt
pokój 212 budynek administracji
wew: brak
konsultacje: czwartek 10:45-12:15 online na platformie Teams

 

dr Marek Graczyk
Laboratorium Psychologii Sportu sala 108 budynek B
wew:brak
konsultacje: poniedziałek 11:00-12:30

link do konsultacji https://us02web.zoom.us/s/6828898231

ID:6828898231Password: r5GtFK

 

dr hab. Tadeusz Jasiński, prof. AWFiS
pokój 122 blok B, tel.
wew:brak
konsultacje: wtorek 9:00-10:30 online na platformie Teams

 

dr Magdalena Jochimek
pokój 218 budynek TiR
wew:brak
konsultacje: – nieobecna

 

dr Daniel Krokosz
pokój 218 budynek administracji
wew:brak
konsultacje: środa 13:15-14:30 online na platformie Teams

 

dr Milena Lachowicz
Laboratorium NCPS blok B pierwsze piętro
wew: brak
konsultacje: piątek 14:45-16:15 online na platformie Teams

 

dr Dominika Wilczyńska
pokój 106 blok B wew: brak
konsultacje: czwartek 11:45-13:15 online na platformie Teams

 

dr Tamara Walczak-Kozłowska
pokój 212 budynek administracji
wew:brak
konsultacje: czwartek 9:00-10:30 online na platformie Teams

Zakład Pedagogiki Terapii Zajęciowej

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

Kierownik Zakładu Pedagogiki i Terapii Zajęciowej
dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS
pokój 9 blok A
wew:
konsultacje: środa 8:00-8:30 online na Teams
                 czwartek  8:00-9:00

 

dr Marta Holeksa
pokój
wew:
konsultacje: czwartek 13:30-15:00 online na platformie Teams

 

mgr Michał Kosiński
pokój 18 blok A
wew:113
konsultacje: poniedziałek 10:00-11:30 online na platformie Teams
michal.kosinski@awf.gda.pl

 

dr Agnieszka Małek
pokój 107 blok B
wew: 131
konsultacje: wtorek 11:00-12:30 online na platformie Teams

 

dr Żaneta Szczepańska-Klunder
pokój 107 blok B
wew: 131
konsultacje: poniedziałek: 9:30-11:00 online na platformie Teams

 

mgr Barbara Zarańska
pokój 107 blok B
wew: brak

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

dr Agnieszka Małek

– Kultura fizyczna i sport w perspektywie psychopedagogicznej
– Specjalne potrzeby edukacyjne
– Obraz ciała
– Edukacja zdrowotna w rodzinie i szkole
– Poradnictwo opiekuńczo – wychowawcze dla rodziców

dr Żaneta Szczepańska-Klunder

– Nauczyciel wychowania fizycznego jako promotor zdrowego stylu życia w szkole i poza nią.
– Nauczyciel wychowania fizycznego w percepcji uczniów.
– Wychowanie fizyczne jako proces wspomagania rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży.
– Poznawcze i behawioralne wyznaczniki zdrowia dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
– Rola rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
– Postawy rodzicielskie a osiągnięcia edukacyjno-sportowe dzieci i młodzieży.
– Doświadczenia sportowe rodziców a uczestnictwo w aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
– Wychowawcze aspekty sportu dzieci i młodzieży.

Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

Kierownik Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego
dr Paweł Drobnik
wew: 290
pok. 14, blok B,
konsultacje: czwartek 14:00-15:30

 

dr Marta Bichowska
pok. 13, blok B,
wew: 280
konsultacje: poniedziałek 13:45-14:15, wtorek 13:15-14:15

 

dr Agnieszka Cybulska
pokój 13 Blok B
wew:280
konsultacje: środa 12:15-13:45 dnia 10.03.2021 konsultacje odwołane
agnieszka.cybulska@awf.gda.pl

 

mgr Joanna Klonowska
pok. 14, blok B,
wew: 369
konsultacje : czwartek 12:00-14:00 online na platformie Teams

 

dr Małgorzata Pogorzelska
pok. 14, blok B,
wew: 369
konsultacje: poniedziałek: 16:30-18:00 forma konsultacji (stacjonarnie czy on-line) po wcześniejszym uzgodnieniu na platformie MS Teams.

 

dr Monika Opanowska
pokój 13 blok B,
wew: 465
konsultacje :nieobecna do odwołania

 

dr Wojciech Sakłak
pok. 13, blok B,
wew: 280

 

Metodyka Wychowania Fizycznego

Problematyka prac dyplomowych

dr Marta Bichowska

– Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w różnych formach organizacji zajęć ruchowych.
– Aktywność fizyczna zawodowych sportowców a testy oceny sprawności i wydolności fizycznej.
– Aktywizacja uczniów do wysiłku fizycznego, którzy niechętnie uczestniczą na lekcjach WF.
– Analiza przygotowania sprawnościowego wśród dzieci/zawodników trenujących unihokeja.
– Zindywidualizowanie procesu wspomagania rozwoju ucznia w klasie szkolnej.
– Zachowania i zainteresowania współczesnej młodzieży w czasie wolnym.

dr Agnieszka Cybulska

– Elementy dydaktyki  w sporcie wysoko kwalifikowanym: Trener, nauczyciel, pedagog.
– Gry i zabawy a rozwój dziecka na pierwszym etapie nauczania szkolnego.
– Gry i zabawy ruchowe w sporcie profesjonalnym.
– Wychowanie fizyczne a nauczanie zdalne.
– Terapia przez sport powszechny a  uzależnienia – studium przypadku.
– Rola sportu szkolnego w karierze zawodniczej.

dr Monika Opanowska

– Postawa ciała dzieci i młodzieży w różnych okresach ontogenezy.
– Postawa ciała osób trenujących i nietrenujących w różnym wieku.
– Postawa a budowa ciała osób trenujących i nietrenujących.
– Postawa ciała a sprawność fizyczna osób trenujących i nietrenujących.
dr Małgorzata Pogorzelska
– Ocena ucznia z wychowania fizycznego jako narzędzie wspierające jakość szkolnego wychowania fizycznego.
– Szkolne wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacyjnych.
– Nowoczesne technologie wykorzystywane w procesie wychowania fizycznego.
– Związek aktywności i sprawności fizycznej z osiagnięciami szkolnymi.
– Od podstawy programowej do lekcji WF.
– Ocena jakości wychowania fizycznego w szkole.
– Aktywność fizyczna, sprawność fizyczna oraz zachowania sedenteryjne uczniów różnych poziomów edukacyjnych.

dr Paweł Drobnik

– Aktywność fizyczna u osób w różnym wieku.
– Metody rehabilitacji a częstotliwość występowania urazów sportowych.
– Niepełnośprawność a uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego.
– Aktywność fizyczna a  sprawność osób z niepełnośprawnością intelektualną.
– Wybrane komponenty sprawności fizycznej w wybranych dyscyplinach sportowych.
dr Wojciech Sakłak
 1. Wolnoczasowa aktywność fizyczna studentów AWFiS na tle studentów innych uczelni Trójmiasta
 2. Nauczyciel wf jako szkolny animator rekreacji a kompetencje rekreacyjne ucznia
 3. Nauczyciel wf jako szkolny animator kultury sportowej a kompetencje sportowe ucznia
 4. Animator rekreacji jako nauczyciel zdrowia a kompetencje zdrowotne uczestników zajęć
 5. Kompetencje sportowe trenera a postawa fair play zawodnika
 6. Kompetencje sportowe nauczyciela wf a postawa fair play ucznia
 7. Kompetencje sportowe animatora rekreacji a postawa fair play uczestników zajęć
 8. Idea olimpizmu a komercjalizm i merkantylizm współczesnego sportu – studium przypadku
 9. Deklarowane a rzeczywiste cele wf w opinii nauczycieli wf
 10. Zdrowotne i rekreacyjne aspekty aktywności fizycznej dorosłych
 11. Realizacja fakultatywnych godzin wychowania fizycznego a postawy uczniów (różnych etapów edukacji)  wobec aktywności fizycznej
 12. Miejsce edukacji zdrowotnej w programach współczesnej szkoły w Polsce i w Europie a wskaźniki zdrowia populacji
 13. Miejsce i rola gier i zabaw ruchowych w treningu sportowym na różnych poziomach zaawansowania
 14. Miejsce i rola unihokeja w szkolnym wychowaniu fizycznym
 15. Postawy fair play zawodników orientacji sportowej
 16. Gry i zabawy ruchowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 17. Gry i zabawy ruchowe w edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 18. Miejsce zabaw i gier ruchowych w animacji czasu wolnego

Zakład Ekonomii i Biznesu

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

dr Tomasz Taraszkiewicz – Kierownik Zakładu Ekonomii i Biznesu
pok. 219 (budynek administracji)
tel. +48(58) 55 47 143
konsultacje: czwartek 10:15-11:00, piątek 13:45-14:30
online na platformie Teams
 

 

dr Magdalena Adamowicz
pok. 202 (budynek administracji)
tel. +48(58) 55 47
konsultacje:
 

dr Remigiusz Dróżdż
pok. 201 (budynek administracji)

tel. +48(58) 55 47 418

konsultacje: czwartek 9:30-11:00 online na platformie Teams
e-mail: remigiusz.drozdz@awf.gda.pl

 
dr Marcin Pasek
pok. 201 (budynek administracji)
tel. +48(58) 55 47 418
konsultacje: czwartek 11:15-12:45 online na platformie Teams
marcin.pasek@awf.gda.pl

 

dr Tomasz Wiskulski
pok. 216 (budynek administracji)

tel. +48(58) 55 47 146
konsultacje: wtorek 16:15-17:45 online na Teams

 

dr Piotr Wojdakowski (+praktyki TiR)
pok. 18 bl. A
tel. +48(58) 55 47 414
konsultacje: wtorek 9:00-11:00
piotr.wojdakowski@awf.gda.pl
praktyki-tir@awf.gda.pl

dyżur dla praktyk TiR:

 

mgr Bartosz Gondek
pok. 211 (budynek administracji)

tel. +48(58) 55 47 194
konsultacje: piątek 15:00-16:30 online na platformie Teams
e-mail: bartosz.gondek@awf.gda.pl

 

mgr Maksymilian Paśko
pok. 202 (budynek administracji)

tel. +48(58) 55 47 389
tel. kom. 784 755 649
konsultacje: piątek 1:00-8:00 oraz 11:45-12:15 online na platformie Teams
————————————————————

 

prof. dr hab. Zdzisław Kordel, prof. AWFiS

stanowisko: prof. AWFiS
pok. 105 (budynek administracji)
tel. +48(58) 55 47 346
konsultacje: czwartek 16:00-17:00 online na platformie Zoom
e-mail:

 

Zakład Zarządzania i Marketingu

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

Kierownik Zakładu  dr Bartosz Krawczyński
pok. 318 bl. A
tel. +48(58) 55 47 ….
konsultacje: czwartek 11:00-13:00

 

dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS
pok. 318 bl. A
tel. +48(58) 55 47…
konsultacje:

 

dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS
pok. 318 bl. A
tel. +48(58) 55 47 ….
konsultacje: poniedziałek 12:00-13:30

 

dr Joanna Jedel
pok. 318 bl. A
tel. +48(58) 55 47 …..
konsultacje:

 

dr Grzegorz Chruściński
pok. 318 bl. A
tel. +48(58) 55 47 …..
konsultacje:

 

mgr Marcin Burchard
pok. 318 bl. A
tel. +48(58) 55 47 …..
konsultacje: czwartek 12:30-14:00

 

mgr Piotr Matecki
pok. 318 bl. A
tel. +48(58) 55 47 ….
konsultacje: czwartek 8:00-8:45

 

mgr Karolina Rogowska
pok. 318 bl. A
tel. +48(58) 55 47 …
konsultacje: środa 10:30-12:00

Zakład Nauk Społecznych

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

KIEROWNIK ZAKŁADU NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
pokój 19 blok B,
wew. 330
konsultacje:
 
dr Marzena A. Tomiak
pok. 216 (budynek administracji)
wew.146
konsultacje:

 

dr Anna Majer
pokój 14 lub 15 blok B, tel.
wew. 290
konsultacje: piątek 10:30- 12:00 online na platformie Teams
anna.majer@awf.gda.pl

 

dr Monika Żmudzka
pokój 107 (budynek administracji),
wew. brak
Konsultacje: 17.09. i 24.09. (czwartek) o godz. 18:00 w formie online. Osoby zainteresowane konsultacjami proszę o przesłanie maila w celu ustalenia szczegołów.

monika.zmudzka@awf.gda.pl

 

KOMUNIKACJA I DZIENNIKARSTWO SPORTOWE

(specjalność na studiach stacjonarnych I stopnia WF

 

Dlaczego warto wybrać komunikację i dziennikarstwo sportowe?

– ponieważ to łatwy sposób na zdobycie nowych umiejętności i dodatkowych możliwości na rynku pracy

 

Co można zyskać?

– wiedzę o mediach sportowych w Polsce, ich historii, specyfice i funkcjonowaniu

– umiejętności niezbędne w pracy dziennikarza sportowego

– kompetencje do pracy w redakcjach gazet i portali internetowych oraz w radiu i telewizji na stanowisku dziennikarza sportowego

 

Przedmioty w ramach specjalności:

– Historia prasy sportowej w Polsce

– Rynek mediów i mediów sportowych w Polsce

– Etyka dziennikarstwa sportowego

– Język wypowiedzi dziennikarskiej

– Gatunki i rodzaje wypowiedzi dziennikarskiej

– Rzecznictwo prasowe

– PR w sporcie

– Podstawy prawa prasowego, autorskiego i sportowego

– Pracownia dziennikarstwa telewizyjnego

– Pracownia dziennikarstwa prasowego

– Pracownia dziennikarstwa internetowego

– Pracownia dziennikarstwa radiowego

– praktyki

 

Specjalność Komunikacja i dziennikarstwo sportowe rusza w październiku 2020 r.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń związanych z nową specjalnością i polubienia nas na Facebooku: https://www.facebook.com/komunikacjaidziennikarstwosportowe/

Studium Języków Obcych

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

dr Krzysztof Pniewski – Kierownik Studium Języków Obcych
stanowisko: starszy wykładowca j. angielskiego
pok. 24 w AZS
tel. +48(58) 55 47 319
konsultacje: wtorek 10:15-11:00 oraz  sala 17 blok B
czwartek 13:30-14:15 online na platformie Teams
 
dr Anna Trynkler – Zalaszewska
stanowisko: lektor j. niemieckiego
pok. 9 w AZS
tel. brak
konsultacje: poniedziałek 10:30-11:15 online na platformie Teams

mgr Marta Radzicka

stanowisko: lektor j. angielskiego
pok. 10 w AZS
tel. brak
konsultacje: środa 7:30-9:00 online na platformie Teams
 
dr Małgorzata Rychert
stanowisko: lektor j. angielskiego
pok. 27 w AZS
tel.108
konsultacje: czwartek 10:00-11:30 online na platformie Teams

mgr Monika Polak
pok. 27 w AZS
tel.108
konsultacje: wtorek 17:45-19:15 online na platformie Teams
e-mail:monika.polak@awf.gda.pl

mgr Elżbieta Smaruj – NIEOBECNA
stanowisko: lektor j. angielskiego
pok. 8 w AZS
tel. brak

mgr Anna Kucharska-Raczunas
stanowisko: lektor j.włoskiego
pok. 8 w AZS
tel. brak
konsultacje:środa 8:00-9:00 online na platformie Zoom
e-mail:anna.kucharska-raczunas@awf.gda.pl

mgr Elżbieta Stefańska
lektor j. hiszpańskiego
pokój 8 w AZS
tel.brak
konsultacje:wtorek 16:15-17:00 online na platformie Teams
e-mail: elzbieta.stefanska@awf.gda.pl