Jednostki wydziałowe

KIEROWNIK KATEDRY
prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

pokój: 218, blok A
telefon: +48 (58) 55 47 138
konsultacje:
e-mail: zbigniew.jastrzebski@awf.gda.pl

SEKRETARIAT

mgr Anna Witkowska

Agnieszka Szczecińska

Sekretariat czynny:
pon.-pt. 8.00 – 14.00
pokój nr 223A
tel. +48 (58) 55 47 180
e-mail:
anna.witkowska@awf.gda.pl

agnieszka.szczecinska@awf.gda.pl

Zakład Biologii Molekularnej

Kierownik zakładu:

dr hab. Agata Leońska-Duniec, prof. AWFiS

pok.: 207B, blok A

dyżury: czwartki 10.00-11.15 (pokój 207B bud. A lub Teams)

e-mail: agata.leonska-duniec@awf.gda.pl

 

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

pok.: 100 (Rektorat)

dyżury: środy 10:00-11:30 (w Rektoracie)

e-mail: pawel.cieszczyk@awf.gda.pl

 

prof. dr hab. Anna Grzywacz

pok.:

dyżury:

e-mail: anna.grzywacz@awf.gda.pl

 

dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS

pok.: 114, blok A

dyżury: poniedziałek 11.00 – 12.00  Teams

e-mail: agnieszka.maciejewska-skrendo@awf.gda.pl

 

dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS

pok.: 207B, blok A

dyżury: wtorki 18.00- 19.30 (Teams)

e-mail: katarzyna.leznicka@awf.gda.pl

 

dr hab. Marek Sawczuk, prof. AWFiS

pok.: 207B, blok A

dyżury: środa 9.00 – 10.30 (Teams)

e-mail: marek.sawczuk@awf.gda.pl

 

dr Kinga Humińska-Lisowska

pok.: 301A/B, blok A

dyżury: poniedziałek 10.00 – 11.30

e-mail: kinga.huminska-lisowska@awf.gda.pl

 

mgr Matteo Giuriato

e-mail: matteo.giuriato@awf.gda.pl

dyżury: poniedziałek/Monday 11: 45-12: 45 – Teams

Zakład Biochemii

Wszystkie konsultacje odbywają się online.
W przypadku chęci spotkania na Uczelni – prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy.

 

Kierownik Zakładu:

dr n. med. Magdalena Dzitkowska – Zabielska

pok. 213, bud. A

dyżury: poniedziałki  13.30- 15.00.

e-mail: magdalena.dzitkowska-zabielska@awf.gda.pl

 

dr inż. Dominika Mucha

pok. 213 bud.A

dyżury: czwartek 17.45-19.15

e-mail: dominika.mucha@awf.gda.pl

 

dr Maja Tomczyk

pok. 209, bud. A

dyżury: piątek 10.00 – 11.30

e-mail: maja.tomczyk@awf.gda.pl

 

mgr Zbigniew Jost

dyżury: wtorek 10:00-11:00 w pok. 307, blok A

e-mail: zbigniew.jost@awf.gda.pl

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Kierownik Zakładu:

dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS

pok. 130, bud. B

kom. 506 111 870

dyżury:

e-mail: ireneusz.haponiuk@awf.gda.pl; Ireneusz_haponiuk@poczta.onet.pl

 

dr Marian Karafa kierownik Pracowni Fizjoterapii Klinicznej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

pok. 128, bud. B

dyżury: poniedziałek 12.45 – 14.15

e-mail: marian.karafa@awf.gda.pl

 

dr Paulina Ewertowska kierownik Pracowni Fizjoterapii Klinicznej Wieku Rozwojowego

pok. 134, bud. B

dyżury: czwartki 13:00-14:30

e-mail: paulina.ewertowska@awf.gda.pl

 

dr Łukasz Bielawa kierownik Pracowni Fizjoterapii Klinicznej w Chorobach Wewnętrznych

pok. 207 (bud. Administracji)

dyżury: środa godz. 14.30-16.00

e-mail:  lukasz.bielawa@awf.gda.pl

 

dr Katarzyna Gierat-Haponiuk

pok. 134, bud. B, I p.

dyżury: wtorek 14.00 – 15.30

e-mail: katarzyna.gierat-haponiuk@awf.gda.pl

 

dr hab. n. med. Barabara Kaczorowska – Hać, prof. AWFiS

pok. 138, bud. B

dyżury:  wtorek 16.15-17.45

e-mail: barbara.kaczorowska@awf.gda.pl

 

dr n. med. Witold Libionka

pok. 128, bud. B

dyżury:

e-mail: witold.libionka@awf.gda.pl

 

dr n. med. Wojciech Skrobot

pok. 135, bud. B, I p.

dyżury: czwartek 9.00 – 10.30

e-mail: wojciech.skrobot@awf.gda.pl

 

mgr Afrodyta Zielińska

pok. 134, bud. B

dyżury: piątki 12.00-13.30 online lub

w Biurze Praktyk (18A) w czwartki 10.00 – 14.00.

e-mail:  afrodyta.zielinska@awf.gda.pl

 

mgr Mirela Kozakiewicz

pok. 124, bud. B

dyżury: wtorek od 8 do 9.30

e-mail: mirela.kozakiewicz@awf.gda.pl

 

mgr Agnieszka Orlikowska (Rogowska)

pok. 124, bud. B

dyżury: wtorek 10.30 – 12.00

e-mail: agnieszka.rogowska@awf.gda.pl

 

mgr Maria Markowicz

pok. 135, bud. B, I p.

dyżury: wtorki godz. 10:30 – 12:00

e-mail: maria.markowicz@awf.gda.pl

 

mgr Monika Błudnicka

pok.

dyżury:

e-mail: http://monika.bludnicka@awf.gda.pl

Zakład Podstaw Fizjoterapii

Kierownik Zakładu:

dr Jolanta Zajt

Pok. 9, bud. A lub pok. 139, bud. B

dyżury: poniedziałek 14.00 – 15.30

e-mail: jolanta.zajt@awf.gda.pl

 

dr Andrzej Permoda kierownik Pracowni Terapii Manualnej i Masażu

pok. 128, bud. B, I p.

dyżury: środa 14.30 – 15.30

e-mail: andrzej.permoda@awf.gda.pl

 

dr Anna Łysak-Radomska kierownik „Pracowni Kinezyterapii

pok. 138, bud. B, I p.

dyżury:  środa 12.00-13.30

e-mail: anna.lysak-radomska@awf.gda.pl

 

dr Magdalena Podczarska-Głowacka kierownik Pracowni Medycyny Fizykalnej, Fizykoterapii i Balneoklimatologii

pok. 125, bud. B, I p.

dyżury: środa 10.45 – 12.15

magdalena.podczarska-glowacka@awf.gda.pl

 

dr Małgorzata Kawa

pok. 137, bud. B, I p.

dyżury:poniedziałek 9.00 – 10.30

e-mail: malgorzata.kawa@awf.gda.pl

 

dr Smoter Małgorzata

e-mail: malgorzata.smoter@awf.gda.pl

 

mgr Katarzyna Krasowska

pok. 140, bud. B

dyżury:

e-mail: katarzyna.krasowska@awf.gda.pl

 

mgr Ewelina Perzanowska (Liedtke) 

pok. 140, bud. B

dyżury: środy 9.30 – 11.00

e-mail. ewelina.liedtke@awf.gda.pl

 

mgr Elżbieta Strocen

pok. 129, bud. B

dyżur: czwartek 9.45 – 10.30

e-mail: elzbieta.strocen@awf.gda.pl

 

mgr Marzena Szaro-Truchan

pok. 129, bud. B

dyżur: poniedziałek 17.30 – 18.15

e-mail: marzena.szaro-truchan@awf.gda.pl

 

mgr Ewa Rodziewicz – Flis

pok. 125, bud. B, I p.

dyżury: czwartek 10.30 – 12.00

e-mail:  ewa.rodziewicz@awf.gda.pl

 

mgr Małgorzta Kowza-Dzwonkowska

pok. 129, bud. B

dyżury: piątek 12.30 – 13.00 sala 103 TiR lub 129 Blok B

e-mail:  malgorzata.kowza-dzwonkowska@awf.gda.pl

 

mgr Jakub Wasilewski

pok. 134, bud.B

dyżury: środa 11.00 – 13.00

e-mail: jakub.wasilewski@awf.gda.pl

Zakład Medycyny Sportu i Podstaw Zdrowia

Kierownik Zakładu:

dr hab. n. med. Piotr Zieliński, prof. AWFiS

pok. 211, bud. A, II p.

dyżury:

e-mail: piotr.zielinski@awf.gda.pl

 

dr hab. n. med. Mariusz Kaczmarczyk, prof.AWfiS

pok. 208, bud. Administracji

dyżury:

e-mail: mariush@pum.edu.pl

 

dr n. med. Rafał Camilleri

pok. 119B, bud. B

dyżury: wtorek 15.00 – 16.30

e-mail: camillerirafal@gmail.com

 

dr n. med. Ewelina Lulińska

pok. 9, bud. A

dyżury: poniedziałek od godz 16.00

e-mail: ewelina.lulinska@awf.gda.pl

 

dr Katarzyna Kasprowicz

pok. 211 blok A

dyżury: czwartek 13.45 – 15.15

e-mail: katarzyna.kasprowicz@awf.gda.pl

 

dr Anna Walentukiewicz

pok. 221 blok A

dyżury: środa 9.30 – 11.00

e-mail: anna.walentukiewicz@awf.gda.pl

 

dr Anna Karafova

pok. 211, blok A

dyżury: wtorek 11.30 – 13.00

e-mail: anna.karafova@awf.gda.pl

 

dr n. med. Grzegorz Pawlus

pok.

dyżury: czwartki 10.00 – 11.30 TEAMS (po wcześniejszej informacji o potrzebie na czacie)

e-mail: grzegorz.pawlus@awf.gda.pl

Zakład Anatomii i Antropologii

Kierownik Zakładu:

dr hab. Barbara Duda – Biernacka, prof. AWFiS

pok. 314, blok A lub 105 A

dyżury: środa 11.30 – 13.00

e-mail: barbara.duda-biernacka@awf.gda.pl

 

dr Damian Jeżyk

pok. 308 blok A

dyżury: czwartki 12.45 – 14.15

e-mail: damian.jezyk@awf.gda.pl

 

dr n. med. Ewa Wójtowicz

pok. 309, 310, 315 blok A

dyżury: piątek 13.00 – 14.30 pokój 309/310/315

e-mail: ewa.wojtowicz@awf.gda.pl

 

mgr Katarzyna Grzesińska

pok. 315 A

dyżury: czwartki 15.30-16.30

e-mail: katarzyna.grzesinska@awf.gda.pl

Zakład Fizjologii

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Radosław Laskowski

pok. 219, blok A

dyżury: środa 15.30 – 16.30

e-mail: radoslaw.laskowski@awf.gda.pl

 

prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

pok. 218, blok A

dyżury:

e-mail: zbigniew.jastrzebski@awf.gda.pl

 

dr Marcin Łuszczyk

pok. 217, blok A

dyżury:

e-mail: marcin.luszczyk@awf.gda.pl

 

dr Sylwester Kujach

pok. 202, blok A

dyżury: czwartek 16.00 – 17.00

e-mail: sylwester.kujach@awf.gda.pl

 

dr Łukasz Radzimiński

pok. 220, bud. A

dyżury: poniedziałki 9:00-10:30

e-mail: lukasz.radziminski@awf.gda.pl

 

mgr Maciej Chroboczek

pok. 217, blok A

dyżury: piątek 9.45 – 10.45

e-mail: maciej.chroboczek@awf.gda.pl

 

dr Paweł Wolański

pok. 220, blok A

dyżury: środy 10.30 – 11.30

e-mail: pawel.wolanski@awf.gda.pl

 

mgr Marta Flis (Kozłowska)

pok. 220, blok A

dyżury: urlop macierzyński

e-mail: marta.kozlowska@awf.gda.pl

Zakład Biomechaniki i Inżynierii Sportu

Kierownik Zakładu
dr Piotr Aschenbrenner

pok. 321, bud. A/ Laboratorium  Wysiłku Fizycznego

dyżury: wtorek 12.00-13.00 w Lab.Wys. Fizycznego

e-mail: piotr.aschenbrenner@awf.gda.pl

 

dr hab. Włodzimierz Erdmann

pok. 301 C, bud. A

dyżury: środa: 12:00 – 12:45,  czwartek: 12:00 – 12:45

e-mail: wlodzimierz.erdmann@awf.gda.pl

 

dr Dorota Dancewicz-Nosko

pok. 15 przy sali nr VIII (sala taneczna)

kom. 600 990 019

dyżury: poniedziałki i środy w godz. 16:00-17:00

e-mail:  dorota.nosko@awf.gda.pl

 

dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS   

pok.  207, bud. Administracji

dyżury: czwartek 14:45 – 16:15 pok. 207 (bud.TiR)

e-mail: jakub.kortas@awf.gda.pl

 

dr Tomasz Szot

pok. 118, bud. B

dyżury: środa 13:30-15:00 w pok. 118B lub sali komputerowej 4B

e-mail: tomasz.szot@awf.gda.pl

 

dr Robert Urbański

pok. 321, bud. A / Laboratorium Wysiłku Fizycznego

dyżury: poniedziałek 11:30-12:30,  czwartek 12:00-13:00 w Lab. Wys. Fizycznego

e-mail: robert.urbanski@awf.gda.pl

 

 

dr Paweł Skonieczny

pok.

dyżury:

e-mail: pawel.skonieczny@awf.gda.pl

 

mgr Paulina Mazur – Kurach

pok.

dyżury: piątki 11.30-12.30 Teams

e-mail: paulina.mazur-kurach@awf.gda.pl

Zakład Dietetyki Sportowej

Kierownik Zakładu:

dr Florentyna Tyrała

pok. 207A, blok A

dyżury: czwartki 16:00-17:30, w  pok. 207A (budynek główny) lub na Teams, po uprzednim kontakcie mailowym

e-mail: florentyna.tyrala@awf.gda.pl

 

dr hab. Barbara Frączek, prof. AWFiS

pok. 207A, blok A

dyżury: czwartki, w godz. 15:00-16:00, w pok.207A (budynek główny) lub na Teams, po uprzednim kontakcie mailowym

e-mail: barbara.fraczek@awf.gda.pl

 

dr Monika Michałowska – Sawczyn

pok. 211 blok A

dyżury: poniedziałek 14:15 – 15:45, w laboratorium genetyki.

e-mail: monika.michalowska-sawczyn@awf.gda.pl

KIEROWNIK KATEDRY SPORTU

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
pokój: 27 (za Salą Kongresową) – bud. gł. / pok. 238 (łącznik nad bieżnią LA)
telefon: +48 (58) 55 47 437  lub  +48 (58) 55 47 234
konsultacje: czwartek 8.00 – 9.30 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: andrzej.szwarc@awf.gda.pl

 

SEKRETARIAT KATEDRY
Jolanta Torchała
Sekretariat czynny:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00
pokój nr 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
Telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

Zakład Gier Sportowych

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————–

KIEROWNIK ZAKŁADU GIER SPORTOWYCH
dr Krzysztof Wnorowski
pokój: 8 (nad salą judo XIII)
konsultacje: poniedziałek 9.15 – 10.00 oraz czwartek 9.15 – 10.00 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: krzysztof.wnorowski@awf.gda.pl

——————————————————————

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Gier Sportowych

1. Identyfikacja sprawności fizycznej w grach sportowych

2. Efektywność w klasyfikowanej grze sportowej

3. Rozpoznanie dyspozycji osobniczych do zespołowej gry sportowej

4. Historia i systemy organizacyjno-szkoleniowe klubów sportowych

UWAGA – szczegółowe zagadnienia tematyczne prac magisterskich znajdują się w zakładkach poszczególnych PRACOWNIACH

 

Pracownie Zakładu Gier Sportowych:

 • Pracownia Piłki Nożnej
 • Pracownia Piłki Ręcznej
 • Pracownia Piłki Siatkowej
 • Pracownia Koszykówki
 • Pracownia Sportów

Pracownia Piłki Nożnej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchala
pokój: 28 (za Salą Kongresową) bud. A
telefon: +8 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl


KIEROWNIK PRACOWNI
dr Bartosz Dolański
pokój: 214 (łącznik nad bieżnią)
konsultacje: wtorek 9.15 – 10.00 oraz piątek 11.30 – 12.15 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: bartosz.dolanski@awf.gda.pl

 

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
pokój: 27 (za Salą Kongresową) – bud. A / pok. 238 (łącznik nad bieżnią)
konsultacje: czwartek 8.00 – 9.30 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: andrzej.szwarc@awf.gda.pl

 

mgr Karol Wasielewski
pokój: 20 (łącznik pod bieżnią – V kl.)
konsultacje: poniedziałek 11.30 – 13.00 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: karol.wasielewski@awf.gda.pl

 

mgr Tomasz Unton
pokój: 20 (łącznik pod bieżnią – V kl.)
konsultacje: wtorek 11.00-11.45 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: tomasz.unton@awf.gda.pl

 

mgr Michał Chamera
pokój: 207 (łącznik nad bieżnią)
konsultacje:  poniedziałek 11.00 – 12.30  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: michal.chamera@awf.gda.pl

Pracownia Piłki Ręcznej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————–

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Wojciech Jans
pokój: 212 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: poniedziałek  13.00 – 14.30 pok. 7 – Hala Widowiskowo-Sportowa (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: wojciech.jans@awf.gda.pl

 

mgr Jakub Bonisławski
pokój: 7 – Hala Widowiskowo – Sportowa
konsultacje: czwartek  8.00 – 9.30  pok. 7 – Hala Widowiskowo-Sportowa (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: jakub.bonislawski@awf.gda.pl

mgr Szymon Biernacki
pokój: 5 – Hala Widowiskowo – Sportowa
konsultacje: poniedziałek  18.45 – 9.30 pok. 5 – Hala Widowiskowo-Sportowa (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: szymon.biernacki@awf.gda.pl

mgr Jakub Malczewski (UZ)
pokój: 5 – Hala Widowiskowo – Sportowa
konsultacje: czwartek  8.45 – 9.30  pok. 5 – Hala Widowiskowo-Sportowa (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: jakub.malczewski@awf.gda.pl

—————————————————————————————–

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Pracowni Piłki Ręcznej:

1. Organizacja szkolenia i rozkład stosowanych środków treningowych w piłce ręcznej na różnych poziomach szkolenia i etapach wiekowych.
2. Analiza i ocena efektywności walki sportowej zawodników/czek oraz drużyn piłki ręcznej w ataku i obronie, na podstawie gry zespołów ekstraklasy oraz kadr narodowych, różnego szczebla.
3. Ocena i analiza porównawcza efektywności gry zespołów kadr narodowych w piłce ręcznej na imprezach rangi IO, MŚ, ME.
4. Struktura częstotliwości i skuteczności działań techniczno-taktycznych w walce sportowej w piłce ręcznej na różnych poziomach zaawansowania sportowego.
5. Zasób umiejętności techniczno-taktycznych oraz analiza i ocena gry zawodników/czek piłki ręcznej, grających na pozycjach: rozgrywającego, skrzydłowego, obrotowego i bramkarza prezentujących najwyższy poziom sportowy.
6. Analiza i ocena poziomu sprawności motorycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej zawodników/ czek piłki ręcznej na różnych etapach szkolenia sportowego.

Pracownia Piłki Siatkowej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————-

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Jerzy Skrobecki
pokój: 9 (nad salą judo XIII)
konsultacje: czwartek  11.15 – 12.00 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: jerzy.skrobecki@awf.gda.pl


prof. dr hab. Sergii Iermakov
pokój: 105 (budynek administracji)
konsultacje:  (on-line: tel. +48 886 680 976)
e-mail: sergii.iermakov@awf.gda.pl
prof. dr hab. Sergii Iermakov – ZDALNE FORMY KSZTAŁCENIA – „Plażowe formy gier sportowych” https://sportedu.org.ua/plaza/

 

dr Krzysztof Wnorowski
pokój: 8 (nad salą judo XIII)
konsultacje: poniedziałek  9.15-10.00  oraz czwartek 9.15 – 10.45 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: krzysztof.wnorowski@awf.gda.pl

dr Tomasz Granda
pokój: 6 (łącznik pod krytą bieżnią – II klatka)
konsultacje: wtorek  8.30 – 9.15  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: tomasz.granda@awf.gda.pl

 

mgr Wojciech Grzyb
pokój: 213  (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: poniedziałek 8.30 – 10.00  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: wojciech.grzyb@awf.gda.pl

———————————————————————————————

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Pracowni Piłki Siatkowej:

1. Charakterystyka ilościowo-jakościowa gry siatkarzy i siatkarek reprezentujących różny poziom sportowy.
2. Analiza struktury walki sportowej zespołów żeńskich i męskich w świetle zmieniających się przepisów gry w piłkę siatkową halową oraz w siatkówce plażowej.
3. Szacowanie siły związków korelacyjnych pomiędzy różnymi wskaźnikami sprawności fizycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej oraz umiejętnościami techniczno-taktycznymi u siatkarek i siatkarzy.
4. Dynamika zmian poziomu sprawności fizycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej w rocznym cyklu szkoleniowym zawodniczek i zawodników uczestniczących w rozgrywkach w piłkę siatkową halową i plażową, na różnym poziomie mistrzostwa sportowego.
5. Badanie obiektywnych wskaźników kontroli wykorzystywanych w doborze i selekcji do szkół mistrzostwa sportowego w piłce siatkowej halowej i siatkówce

Pracownia Koszykówki

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————–

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Roman Tymański
pokój: 206 (łącznik na bieżnią LA)
konsultacje: wtorek  12.30 – 13.45  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: roman.tymanski@awf.gda.pl


dr Małgorzata Wołujewicz-Czerlonko
pokój: 222 (łącznik na bieżnią LA)
konsultacje: piątek  10.00 – 11.30 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: malgorzata.wolujewicz-czerlonko@awf.gda.pl

 

mgr Dominik Duda
pokój: 229  (łącznik na bieżnią LA)
konsultacje: wtorek  13.00 – 13.45 oraz piątek  11.45 – 12.30  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: dominik.duda@awf.gda.pl

Pracownia Sportów Rakietowych

SEKRETARIAT
Jolanta Torchala
pokój: 28 (za Sala Kongresową) bud. A
telefon: +8 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Marina Jagiełło
pokój: 13 A (obok siłowni)
konsultacje: wtorek 9.30 – 11.00  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: marina.jagiello@awf.gda.pl

 

mgr Bartosz Gajek (UZ)
pokój trenerów przy Sali Gimnastycznej (budynek administracji)
konsultacje:
e-mail: bartgajek@gmail.com

Zakład Lekkiej Atletyki

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————————–

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS
pokój: 25 (łącznik pod krytą bieżnią – IV klatka)
konsultacje:  wtorek   10.00 – 11.00  (sem.zimowy 2021/2022)
e-mail: wojciech.ratkowski@awf.gda.pl

dr hab. Krzysztof Prusik, prof. AWFiS
Pokój nr 23 (łącznik pod kryta bieżnią – IV klatka)
konsultacje: poniedziałek 9.15 – 10.00  oraz środa 10.45 – 11.30 / Hala LA XIV /stadion  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: krzysztof.prusik@awf.gda.pl


dr Maria Kamrowska – Nowak

pokój: B (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: środa  12.00 – 12.45  oraz  piątek  11.30 – 12.15 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: maria.kamrowska-nowak@awf.gda.pl

 

dr Marek Fostiak
pokój: 17 (łącznik pod krytą bieżnią – IV klatka)
konsultacje:  poniedziałek  9.30 – 10.15  oraz  wtorek  9.30 – 10.15  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: marek.fostiak@awf.gda.pl

 

dr Janusz Mikołajczyk
pokój: 228 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: poniedziałek  9.15 – 10.00 oraz piątek 10.15 – 11.00 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: janusz.mikolajczyk@awf.gda.pl

 

dr Mirosław Piątek
pokój: 17 (łącznik pod krytą bieżnią – IV klatka)
konsultacje:  poniedziałek 13.00 – 14.00 oraz piątek 12.30 – 13.15 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: miroslaw.piatek@awf.gda.pl

 

mgr Krzysztof Fostiak
pokój: 21 (łącznik pod krytą bieżnią – IV klatka)
konsultacje: czwartek 11.00 – 12.30 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: krzysztof.fostiak@awf.gda.pl

 

mgr Leszek Chludziński (UZ)
pokój: 23 (łącznik pod krytą bieżnią – IV klatka)
konsultacje: 14.15 – 14.45 pok. 17 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail:  leszek.chludzinski@awf.gda.pl

Zakład Teorii Sportu i Motoryczności Człowieka

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS
pokój: 21 bl. A (budynek główny)
konsultacje:  środa  13.30 – 15.00 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: marcin.dornowski@awf.gda.pl

 

dr hab. Kazimierz Kochanowicz, prof. AWFiS
pokój: 1 (przy sali gimnastycznej nr I)
konsultacje: wtorek  13.00 – 14.30  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: kazimierz.kochanowicz@awf.gda.pl

 

dr hab. Inna Sokołowska, prof. AWFiS
pokój: 111 B (łącznik LA – parter)
konsultacje: poniedziałek  13.00 – 14.30  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: inna.sokolowska@awf.gda.pl

 

dr Mirosław Smaruj
pokój: 22 (parter bud. gł. Prodziekan)
konsultacje: czwartek 9.45 – 11.15  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: miroslaw.smaruj@awf.gda.pl

 

dr Andrii Maznychenko
pokój: 111 B (łącznik  LA – parter)
konsultacje: środa  9.30 – 11.00 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: andrii.maznychenko@awf.gda.pl

———————————————————————————————

Zdefiniowane obszary badawcze
ukierunkowane na prace magisterskie
Zakładu Teorii Sportu i Motoryczności Człowieka

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna sportowców na różnych etapach zaawansowania
sportowego.
2. Optymalizacja procesu treningowego na podstawie indywidualnych predyspozycji
ćwiczących.
3. Planowanie i kontrola treningu na różnych etapach zaawansowania sportowego.
4. Efektywność szkolenia sportowego.
5. Specyfika sportu dzieci i młodzieży.

Zakład Sportów Walki

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
pokój: 13 A (obok siłowni)
konsultacje: poniedziałek  11.30 – 13.00 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: wladyslaw.jagiello@awf.gda.pl

 

dr Beata Wolska
pokój: 7 (nad salą judo XIII)
konsultacje: piątek 10.45 – 12.15 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: beata.wolska@awf.gda.pl

mgr Aneta Szczepańska
pokój: 7 (nad salą judo XIII)
konsultacje: poniedziałek 10.00 – 10.45 / on-line (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: aneta.szczepanska@awf.gda.pl

mgr Paweł Chybczyński
pokój: 6 (nad salą judo XIII)
konsultacje: poniedziałek 17.30 – 18.15 (sem.zimowy 2021/2022)
e-mail: pawel.chybczynski@awf.gda.pl

mgr Bożena Hinca (uz)
pokój: 7 (nad salą judo XIII)
konsultacje: wtorek 13.00 – 13.30  sala judo XIII (sem.zimowy 2021/2022)
e-mail: bozena.hinca@awf.gda.pl

 

 

———————————————————————————————

OBSZAR BADAWCZY UKIERUNKOWANY NA ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH KONSTRUOWANIA I REALIZOWANIA PRAC MAGISTERSKICH
W ZAKŁADZIE SPORTÓW WALKI


I. Sporty walki – judo, zapasy, boks, taekwondo
1. Struktura i treść treningu w sportach walki na poszczególnych etapach wieloletniego szkolenia.
2. Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki
3. Somatyczne i sprawnościowe aspekty treningu w sportach walki.
4. Kontrola procesu treningowego w sportach walki (efekty, wykonane, właściwości).
5. Przygotowanie techniczno-taktyczne zawodników uprawiających sporty walki.

II. Sporty sylwetkowe – kulturystyka, fitness sylwetkowe, fitness.
1. Właściwości budowy somatycznej osób uprawiających sporty sylwetkowe (zawodniczo lub rekreacyjnie)
2. Efektywność różnych programów treningowych osób uprawiających sporty sylwetkowe
3. Poziomu wiedzy z zakresu planowania procesu treningowego wśród osób rekreacyjnie uprawiających sporty sylwetkowe.
4. Czynniki sprzyjające i ograniczające podejmowanie treningów w sportach sylwetkowych.
5. Wpływ treningu w sportach sylwetkowych na zmiany paramentów sprawności fizycznej, wydolności oraz składu ciała.

Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój:  28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————–

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr Piotr Makar

pokój: 24 A – budynek główny (pok. Dziekana Wydz. KF)
konsultacje: wtorek  9.45 – 11.15 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: piotr.makar@awf.gda.pl

 

dr Grzegorz Bielec
pokój: 232 (łącznik nad bieżnią LA) lub pływalnia
konsultacje:
e-mail: grzegorz.bielec@awf.gda.pl

 

dr Alicja Pęczak – Graczyk
pokój instruktorów przy pływalni lub  pok. 231 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: czwartek 11.00 – 12.30 – pływalnia (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: alicja.peczak-graczyk@awf.gda.pl

 

dr Dariusz Skalski
pokój: 219 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje:  środa  13.15 – 14.45 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: dariusz.skalski@awf.gda.pl

 

mgr Paulina Kreft
pokój: 236 (łącznik nad bieżnią LA) lub pływalnia
konsultacje: wtorek  13.15 – 14.45 / pływalnia  (sem.zimowy 2021/2022)
e-mail: paulina.kreft@awf.gda.pl

 

mgr Hanna Maksim (uz)
pokój: 236 (łącznik nad bieżnią LA) /pokój instruktorów na pływalni
konsultacje:
e-mail: hanna.maksim@awf.gda.pl

 

dr Barbara Waade  (UZ)
pokój instruktorów przy pływalni lub  pok. 231 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: piątek 13.30 14.00 /pokój instruktorów przy pływalni (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: barbara.waade@awf.gda.pl

————————————————————————

Propozycja obszarów badawczych Zakładu Pływania
ukierunkowanych na prace magisterskie

1. Diagnostyka i kontrola procesu treningowego w pływaniu
2. Biomechaniczna i fizjologiczna kontrola procesu treningowego w pływaniu
3. Organizacja sportu pływackiego
4. Analiza i prognozowanie wyniku sportowego w pływaniu
5. Efektywność nauczania pływania

Zakład Gimnastyki, Tańca i Ćwiczeń Muzyczno - Ruchowych

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 5 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS
pokój: C (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: poniedziałek 13.00 – 13.45 oraz środa 14.00 – 14.45  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: andrzej.kochanowicz@awf.gda.pl

 

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn
pokój: 1 (przy sali gimnastycznej nr I)
konsultacje: piątek 10.30 – 12.00 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: stanislaw.sawczyn@awf.gda.pl

 

dr Jan Mieszkowski
pokój: 203 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: poniedziałek 17.45 – 19.15  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: jan.mieszkowski@awf.gda.pl

 

dr Agnieszka Supińska
pokój: 14 (przy sali tańca – nr VIII)
konsultacje:  poniedziałek  9.45 – 11.15 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: agnieszka.supinska@awf.gda.pl

 

dr Agnieszka Zabrocka
pokój: 14 (przy sali tańca – nr VIII)
konsultacje:  poniedziałek  10.15 – 11.15 oraz środa 7.45 – 8.15  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: agnieszka.zabrocka@awf.gda.pl

 

dr Rafał Grad
pokój: 203 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: czwartek 15.00 – 15.45 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: rafal.grad@awf.gda.pl

 

mgr Piotr Sawicki
pokój: 220 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: poniedziałek  9.15 – 10.00 oraz czwartek  9.15 – 10.00 / Hala Gim. L. Blanika (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail:  piotr.sawicki@awf.gda.pl

 

mgr Aleksander Drobnik
pokój: 221 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: środa  11.45 – 12.30 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail:

 

mgr Karolina Malinowska
pokój: 205 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: czwartek  12.00 – 13.30  (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail:  karolina.malinowska@awf.gda.pl

 

mgr Magdalena Cejer
pokój: 205 (łącznik nad bieżnią LA)
konsultacje: wtorek  13.10 – 14.40 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail:  magdalena.cejer@awf.gda.pl

Zakład Żeglarstwa

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————————————

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr Tomasz Chamera
pokój: 210 (budynek administracji)
konsultacje: poniedziałek 08.00 – 09.30 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: tomasz.chamera@awf.gda.pl

dr Zbigniew Czubek
pokój: 213 (budynek administracji)
konsultacje: środa  10.00 – 11.30 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: zbigniew.czubek@awf.gda.pl

 

mgr Tomasz Dudziak
pokój: 213 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek  10.30 – 12.00 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: tomasz.dudziak@awf.gda.pl

 

mgr Maciej Szafran
pokój:
konsultacje:
e-mail: maciej.szafran@awf.gda.pl

 

———————————————————————————————

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Żeglarstwa

 

1. Sprawność fizyczna ogólna i specjalna żeglarzy – aktualne i proponowane metody kształtowania i kontroli efektów treningowych w odniesieniu do wyniku sportowego

2. Planowanie i realizacja procesu treningowego żeglarstwie na różnych etapach szkolenia

3. Analiza wybranych składników treningu i ich wpływ na wynik sportowy w żeglarstwie

4. Zagadnienia psychologiczne w treningu żeglarskim: odporność w sytuacjach trudnych, motywacje zawodników na różnych etapach szkolenia

5. Wpływ wybranych czynników na wynik sportowy w żeglarstwie na różnych  etapach szkolenia

6. Metody doboru i trymowania sprzętu żeglarskiego, rola czynnika ludzkiego

7. Wysiłek fizyczny a dieta w żeglarstwie

8. Zagadnienia marketingu sportowego w żeglarstwie

9. Imprezy żeglarskie w kraju i na świecie – zagadnienia organizacyjno – prawne, historia, stan aktualny i perspektywy rozwojowe.

10. Żeglarstwo, jako powszechna forma aktywności – aspekty organizacyjne, szkolenie powszechne, turystyka i rekreacja

Zakład Rekreacji Ruchowej

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

————————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr Tomasz Kochańczyk
Pokój: 217 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek  15.30 – 17.00 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: tomasz.kochanczyk@awf.gda.pl

 

dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS
pokój: 106 (budynek administracji)
konsultacje: poniedziałek 11.30 – 13.00  (sem. zimowy 2021/2022)

e-mail: katarzyna.prusik@awf.gda.pl

 

dr hab. Zbigniew Ossowski, prof. AWFiS
pokój: 205 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek  15.00 – 16.30 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: zbigniew.ossowski@awf.gda.pl

 

dr Magdalena Rokicka-Hebel
pokój: 217 (budynek administracji)
konsultacje: czwartek 14.00 – 14.45 oraz piątek 11.45 – 12.30 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: magdalena.rokicka-hebel@awf.gda.pl

 

dr  Monika Wiech
pokój: 205 (budynek administracji)
konsultacje: środa 10.30 – 12.00 /  pokój 4 AB – przy Samorządzie Stud. (sem. zimowy 2021/2022)
mail: monika.wiech@awf.gda.pl

 

mgr Patryk Kalski (uz)
pokój:
konsultacje:
mail: patryk.kalski@awf.gda.pl

Zakład Fitness

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

———————————————————-

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS
pokój: pok.: 111 AB (łącznik LA – parter)
konsultacje: wtorek 10.00 – 11.30 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: aleksandra.jazdzewska@awf.gda.pl

 

dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
pokój: 110 (budynek administracji)
konsultacje:   wtorek  11.30 – 13.00   (sem. zimowy 2021/2022)

e-mail: anna.szumilewicz@awf.gda.pl

 

dr Michał Sawczyn
pokój: 110 (budynek administracji)
konsultacje: czwartek 13.00 – 14.30  (sem zimowy 2021/2022)
e-mail: michal.sawczyn@awf.gda.pl

 

mgr Magdalena Piernicka
pokój: 110 (budynek administracji)
konsultacje: środa 12.00 – 12.45 oraz piątek 8.45 – 9.30  Sala 10/XII
e-mail: magdalena.piernicka@awf.gda.pl

 

mgr Justyna Bolek-Adamek
pokój: 110 (budynek administracji)
dyżury: poniedziałek  11.30 – 13.00 (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: justyna.bolek@awf.gda.pl

 

mgr Paulina Godlewska
pokój: 109 (budynek administracji)
konsultacje: piątek 8.15 – 9.00 i  12.45 – 13.30 sala taneczna VIII (sem. zimowy 2021/2022)
e-mail: paulina.godlewska@awf.gda.pl

 

 

Zakład Sportów Zimowych i Obozownictwa

SEKRETARIAT
Jolanta Torchała
pokój: 28 (za Salą Kongresową) – budynek główny
telefon: +48 (58) 55 47 234
e-mail: jolanta.torchala@awf.gda.pl

——————————————————

 KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. AWFiS
pokój: 220 (bud. administracji)
konsultacje: czwartek 10.00 – 12.00
e-mail: marcin.krawczyński@awf.gda.pl

dr Krzysztof Makowski
pokój: 220 (bud. administracji)
konsultacje:  poniedziałek 10.00 – 12.00 oraz czwartek 10.00 – 12.00
e-mail: krzysztof.makowski@awf.gda.pl

KIEROWNIK KATERY
dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
pokój 19 blok B,
konsultacje: środa 11:00-12:30
piotr.godlewski@awf.gda.pl

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 blok B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

Zakład Psychologii

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny  poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 14:00
e-mail:magdalena.wydrzynska@awf.gda.pl

psychologia@awf.gda.pl

 

Kierownik Zakładu
dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
pokój 111 blok A
konsultacje: czwartek 12:00-15:00   

 

dr Anna Gmiąt
pokój 212 budynek administracji
konsultacje:

 

dr Marek Graczyk
Laboratorium Psychologii Sportu sala 108 budynek B
konsultacje: czwartek 11:15-12:45

 

dr Magdalena Jochimek
pokój 218 budynek TiR
konsultacje: – nieobecna

 

dr Daniel Krokosz
pokój 218 budynek administracji
konsultacje: poniedziałek 12:45-14:15

 

dr Milena Lachowicz
Budynek TiR pokój 210
konsultacje: czwartek 09:45-10:30, piątek 09:45-10:30

 

dr Dominika Wilczyńska
pokój 106 blok B
konsultacje: poniedziałek 14:30-16:00

 

Zakład Pedagogiki Terapii Zajęciowej

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

Kierownik Zakładu Pedagogiki i Terapii Zajęciowej
dr Agnieszka Małek
pokój 8 blok A
konsultacje: wtorek 11:00-12:30

 

dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS
pokój 110 blok A
konsultacje: piątek 08:00 – 9:45, 12:30-13:15

 

dr Marta Holeksa
pokój 204 budynek administracji
konsultacje: środa 11:15-12:45

 

mgr Michał Kosiński
pokój 107 Blok B
konsultacje: czwartek 11:45-13:15
michal.kosinski@awf.gda.pl

 

dr Żaneta Szczepańska-Klunder
pokój 107 blok B
konsultacje: poniedziałek: 15:30-16:15, wtorek 09:15-10:00

 

dr Barbara Zarańska
pokój 107 blok B
konsultacje: wtorek 08:30-10:00
barbara.zaranska@awf.gda.pl

 

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

dr Agnieszka Małek

– Kultura fizyczna i sport w perspektywie psychopedagogicznej
– Specjalne potrzeby edukacyjne
– Obraz ciała
– Edukacja zdrowotna w rodzinie i szkole
– Poradnictwo opiekuńczo – wychowawcze dla rodziców

dr Żaneta Szczepańska-Klunder

– Nauczyciel wychowania fizycznego jako promotor zdrowego stylu życia w szkole i poza nią.
– Nauczyciel wychowania fizycznego w percepcji uczniów.
– Wychowanie fizyczne jako proces wspomagania rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży.
– Poznawcze i behawioralne wyznaczniki zdrowia dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
– Rola rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
– Postawy rodzicielskie a osiągnięcia edukacyjno-sportowe dzieci i młodzieży.
– Doświadczenia sportowe rodziców a uczestnictwo w aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
– Wychowawcze aspekty sportu dzieci i młodzieży.

Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

Kierownik Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego
dr Paweł Drobnik
pok. 14, blok B,
konsultacje: wtorek 12:45-13:30, 14:45-15:30

 

dr Marta Bichowska
pok. 13, blok B,
konsultacje: środa 15:00-16:30

 

dr Iwona Bonisławska
pok. 13, blok B,
konsultacje: wtorek 9:30-10:15, środa 13:45-14:15

 

dr Agnieszka Cybulska
pokój 13 Blok B
konsultacje: środa 11:30-13:00
agnieszka.cybulska@awf.gda.pl

 

dr Małgorzata Pogorzelska
pok. 14, blok B,
konsultacje: poniedziałek 16:30:17:30 pokój 14 blok B
środa 11:00-11:30 online Teams

 

dr Monika Opanowska
pokój 13 blok B,
konsultacje : wtorek 13:00-14:30 (od 2 listopada)

 

dr Bogumiła Przysiężna
Budynek TiR pokój 200
konsultacje: poniedziałek 16:45-18:15 w tygodnie parzyste w pokoju 200,
poniedziałek 19:00-20:30 w tygodnie nieparzyste online na platformie Teams

bogumila.przysiezna@awf.gda.pl

 

dr Wojciech Sakłak
pok. 13, blok B,
konsultacje: środa 09:15-11:15
wojciech.saklak@awf.gda.pl

 

Metodyka Wychowania Fizycznego

Problematyka prac dyplomowych

dr Marta Bichowska

– Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w różnych formach organizacji zajęć ruchowych.
– Aktywność fizyczna zawodowych sportowców a testy oceny sprawności i wydolności fizycznej.
– Aktywizacja uczniów do wysiłku fizycznego, którzy niechętnie uczestniczą na lekcjach WF.
– Analiza przygotowania sprawnościowego wśród dzieci/zawodników trenujących unihokeja.
– Zindywidualizowanie procesu wspomagania rozwoju ucznia w klasie szkolnej.
– Zachowania i zainteresowania współczesnej młodzieży w czasie wolnym.

dr Agnieszka Cybulska

– Elementy dydaktyki  w sporcie wysoko kwalifikowanym: Trener, nauczyciel, pedagog.
– Gry i zabawy a rozwój dziecka na pierwszym etapie nauczania szkolnego.
– Gry i zabawy ruchowe w sporcie profesjonalnym.
– Wychowanie fizyczne a nauczanie zdalne.
– Terapia przez sport powszechny a  uzależnienia – studium przypadku.
– Rola sportu szkolnego w karierze zawodniczej.

dr Monika Opanowska

– Postawa ciała dzieci i młodzieży w różnych okresach ontogenezy.
– Postawa ciała osób trenujących i nietrenujących w różnym wieku.
– Postawa a budowa ciała osób trenujących i nietrenujących.
– Postawa ciała a sprawność fizyczna osób trenujących i nietrenujących.
dr Małgorzata Pogorzelska
– Ocena ucznia z wychowania fizycznego jako narzędzie wspierające jakość szkolnego wychowania fizycznego.
– Szkolne wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacyjnych.
– Nowoczesne technologie wykorzystywane w procesie wychowania fizycznego.
– Związek aktywności i sprawności fizycznej z osiagnięciami szkolnymi.
– Od podstawy programowej do lekcji WF.
– Ocena jakości wychowania fizycznego w szkole.
– Aktywność fizyczna, sprawność fizyczna oraz zachowania sedenteryjne uczniów różnych poziomów edukacyjnych.

dr Paweł Drobnik

– Aktywność fizyczna u osób w różnym wieku.
– Metody rehabilitacji a częstotliwość występowania urazów sportowych.
– Niepełnośprawność a uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego.
– Aktywność fizyczna a  sprawność osób z niepełnośprawnością intelektualną.
– Wybrane komponenty sprawności fizycznej w wybranych dyscyplinach sportowych.
dr Wojciech Sakłak
 1. Wolnoczasowa aktywność fizyczna studentów AWFiS na tle studentów innych uczelni Trójmiasta
 2. Nauczyciel wf jako szkolny animator rekreacji a kompetencje rekreacyjne ucznia
 3. Nauczyciel wf jako szkolny animator kultury sportowej a kompetencje sportowe ucznia
 4. Animator rekreacji jako nauczyciel zdrowia a kompetencje zdrowotne uczestników zajęć
 5. Kompetencje sportowe trenera a postawa fair play zawodnika
 6. Kompetencje sportowe nauczyciela wf a postawa fair play ucznia
 7. Kompetencje sportowe animatora rekreacji a postawa fair play uczestników zajęć
 8. Idea olimpizmu a komercjalizm i merkantylizm współczesnego sportu – studium przypadku
 9. Deklarowane a rzeczywiste cele wf w opinii nauczycieli wf
 10. Zdrowotne i rekreacyjne aspekty aktywności fizycznej dorosłych
 11. Realizacja fakultatywnych godzin wychowania fizycznego a postawy uczniów (różnych etapów edukacji)  wobec aktywności fizycznej
 12. Miejsce edukacji zdrowotnej w programach współczesnej szkoły w Polsce i w Europie a wskaźniki zdrowia populacji
 13. Miejsce i rola gier i zabaw ruchowych w treningu sportowym na różnych poziomach zaawansowania
 14. Miejsce i rola unihokeja w szkolnym wychowaniu fizycznym
 15. Postawy fair play zawodników orientacji sportowej
 16. Gry i zabawy ruchowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 17. Gry i zabawy ruchowe w edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 18. Miejsce zabaw i gier ruchowych w animacji czasu wolnego

dr Bogumiła Przysiężna

* Przy przygotowywaniu konkretnej pracy dyplomowej zaproponowana problematyka musi być
uszczegółowiona.

 • Analiza i ocena animacji w wybranych hotelach, ośrodkach wczasowych, na statkach wycieczkowych w Polsce i w Europie.
 • Ocena zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej różnych miast, dzielnic.
 • Ocena stopnia zagospodarowania wybranych parków miejskich w Polsce i w Europie.
 • Obrzędy, święta, fiesty jako element dziedzictwa kulturowego w kontekście atrakcji turystycznych miasta, regionu, kraju (najchętniej Polska i Europa).
 • Parki rozrywki jako atrakcja turystyczna dla ludzi w różnym wieku
 • Oferta instytucji  (np.: domy kultury, instytucje oświatowe, YMCA, uniwersytety trzeciego wieku ) świadczących. usługi rekreacyjne dla ludzi w różnym wieku.
 • Sposoby spędzania czasu wolnego różnych środowisk (ludzie w różnym wieku (w tym uczniowie), społeczność miast, wiosek, dzielnic…) – miejsce rekreacji ruchowej wśród czynności wolnoczasowych
 • Zagospodarowanie rekreacyjne miast, gmin, dzielnic, osiedli… oraz wynikająca z niego oferta zajęć
 • Sposoby spędzania czasu wolnego w okresie wakacji letnich i zimowych uczniów różnych etapów edukacyjnych.
 • Planowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, półkolonie).
 • Sztuka w przestrzeni miejskiej jako atrakcja turystyczna.
 • Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii (miasta, prowincje, wspólnoty autonomiczne, szlaki turystyczne).
 • Atrakcyjność turystyczna
 • Londyn jako przestrzeń aktywności rekreacyjnej i turystycznej.
 • Fanoturystyka (kluby piłkarskie, stadiony jako atrakcja turystyczna, sportowe szlaki turystyczne, wyjazdy na imprezy sportowe).
 • Turystyka filmowa i literacka dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Atrakcyjność turystyczna miejskich szlaków spacerowych (w Polsce, w Europie).
 • Wykorzystanie terenów poolimpijskich na przykładzie wybranych miast – organizatorów letnich lub zimowych IO.
 • Turystyka jako forma wychowania dzieci i młodzieży (formy turystyki szkolnej: rajdy, biwaki, obozy, wycieczki, gra miejska).
 • Miejsce kobiety w turystyce.
 • Turystyka szkolna: oferta dla szkół, wycieczka jako forma edukacji, programy upowszechniania turystyki w szkołach.

Zakład Ekonomii i Biznesu

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

dr Tomasz Taraszkiewicz – Kierownik Zakładu Ekonomii i Biznesu
pok. 219 (budynek administracji)
konsultacje: środa 13:00-14:30 kontakt mail-owy
 

 

dr Magdalena Adamowicz
pok. 202 (budynek administracji)
konsultacje: wtorek 18:00-19:00 na platformie Teams
 

dr Remigiusz Dróżdż
pok. 201 (budynek administracji)

konsultacje: wtorek 14:45-15:30, czwartek 12:45-13:30

 

dr Marcin Pasek
pok. 2 blok A
konsultacje: wtorek 15:20-16:50
marcin.pasek@awf.gda.pl

 

dr Tomasz Wiskulski
pok. 216 (budynek administracji)
konsultacje:piątek13:00-14:30
tomasz.wiskulski@awf.gda.pl

 

dr Piotr Wojdakowski 
Budynek administracji pokój 212
konsultacje: piątek 10:00-11:30
piotr.wojdakowski@awf.gda.p

 

mgr Bartosz Gondek
pok. 211 (budynek administracji)

konsultacje: wtorek 14:30-16:00
e-mail: bartosz.gondek@awf.gda.pl

 

mgr Maksymilian Paśko
pok. 202 (budynek administracji)

tel. kom. 784 755 649
konsultacje: piątek 8:45-10:15
————————————————————

 

 

Zakład Zarządzania i Marketingu

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

Kierownik Zakładu  dr Bartosz Krawczyński
pok. 5 bl. A
konsultacje: wtorek 09:00-10:00

 

dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS
pok. 318 bl. A
konsultacje: czwartek 10:00-12:00 na platformie Teams

 

dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS
pok. 318 bl. A
konsultacje: środa 13:45-15:15

 

dr Joanna Jedel
pok. 318 bl. A
konsultacje:

 

dr Grzegorz Chruściński
pok. 318 bl. A
konsultacje: czwartek 12:00-13:30

 

mgr Marcin Burchard
pok. 318 bl. A
konsultacje: czwartek 14:45-16:15

marcin.burchard@awf.gda.pl

 

dr Karolina Rogowska
pok. 318 bl. A
konsultacje: środa 09:00-10:00, czwartek 09:00-10:00

Zakład Nauk Społecznych

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

KIEROWNIK ZAKŁADU NAUK SPOŁECZNYCH

dr Monika Żmudzka
pokój 29 za salą kongresową
Konsultacje: piątek 19:15-20:15 pok. 29 za s. kongresową
czwartek 9:00-9:30 pok. 29 za s. kongresową

monika.zmudzka@awf.gda.pl

 

dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
pokój 19 blok B,
konsultacje: środa 11:00-12:30 w tygodniach zajęć

piotr.godlewski@awf.gda.pl

 

dr Marzena A. Tomiak
pok. 29 (za salą kongresowa)
konsultacje: środa 10:30-12:00

 

dr Anna Majer
pokój 29 za salą kongresową
konsultacje: piątek 12:15-13:45 konsultacje z dnia 19.11.2021 zostają przeniesione na 17.11.2021 w godz 11:00-11:45, 16:15-17:00
anna.majer@awf.gda.pl

KOMUNIKACJA I DZIENNIKARSTWO SPORTOWE

(specjalność na studiach stacjonarnych I stopnia WF

 

Dlaczego warto wybrać komunikację i dziennikarstwo sportowe?

– ponieważ to łatwy sposób na zdobycie nowych umiejętności i dodatkowych możliwości na rynku pracy

 

Co można zyskać?

– wiedzę o mediach sportowych w Polsce, ich historii, specyfice i funkcjonowaniu

– umiejętności niezbędne w pracy dziennikarza sportowego

– kompetencje do pracy w redakcjach gazet i portali internetowych oraz w radiu i telewizji na stanowisku dziennikarza sportowego

 

Przedmioty w ramach specjalności:

– Historia prasy sportowej w Polsce

– Rynek mediów i mediów sportowych w Polsce

– Etyka dziennikarstwa sportowego

– Język wypowiedzi dziennikarskiej

– Gatunki i rodzaje wypowiedzi dziennikarskiej

– Rzecznictwo prasowe

– PR w sporcie

– Podstawy prawa prasowego, autorskiego i sportowego

– Pracownia dziennikarstwa telewizyjnego

– Pracownia dziennikarstwa prasowego

– Pracownia dziennikarstwa internetowego

– Pracownia dziennikarstwa radiowego

– praktyki

 

Specjalność Komunikacja i dziennikarstwo sportowe rusza w październiku 2020 r.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń związanych z nową specjalnością i polubienia nas na Facebooku: https://www.facebook.com/komunikacjaidziennikarstwosportowe/

Studium Języków Obcych

SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15 bl. B, tel. 58/ 55-47-269
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:00
e-mail: katedrawf@awf.gda.pl

 

dr Krzysztof Pniewski – Kierownik Studium Języków Obcych
stanowisko: starszy wykładowca j. angielskiego
pok. 16 blok B
konsultacje: wtorek 10:30-12:00
 

 

dr Anna Trynkler – Zalaszewska
stanowisko: lektor j. niemieckiego
pok. 9 w AZS
konsultacje: piątek 09:45-10:45
 

mgr Marta Radzicka

stanowisko: lektor j. angielskiego
pok. 10 w AZS
konsultacje: wtorek 7:00-7:45, czwartek 07:30-08:15

e-mail:marta.radzicka@awf.gda.pl

 

 

dr Małgorzata Rychert
stanowisko: lektor j. angielskiego
pok. 27 w AZS
konsultacje: czwartek 13:00-14:30 online Teams
 

mgr Monika Polak
pok. 27 w AZS
konsultacje: wtorek 16:00-17:30 online Teams
e-mail:monika.polak@awf.gda.pl

 

 

mgr Elżbieta Smaruj
stanowisko: lektor j. angielskiego
pok. 8 w AZS
konsultacje: poniedziałek 10:30-12:00 pokój 13a
 

mgr Lourdes Guijarro
lektor j. hiszpańskiego
pokój 8 w AZS
konsultacje: środa 11:30-13:00 online Teams
e-mail:lourdes.guijarro@awf.gda.pl

 

mgr Tatiana Górska
stanowisko: lektor j.włoskiego
pok. 8 w AZS
konsultacje: środa 12:30-13:15 online skyp
e-mail:tatiana.gorska@awf.gda.pl