‎Baltic Journal of Health and Physical Activity‎, oficjalne czasopismo wydawane przez ‎‎Gdańską Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku‎‎) jest recenzowanym czasopismem zawierającym oryginalne artykuły naukowe oparte na oryginalnych badaniach oraz artykuły przeglądowe i opiniotwórcze. Tematyka artykułów publikowanych w BJHPA obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z kulturą fizyczną, wychowaniem fizycznym, naukami o zdrowiu, fizjologią człowieka, medycyną sportową, sportem i rekreacją, teorią sportu, zdrowiem publicznym. W skład Rady Redakcyjnej wchodzą specjaliści z wielu krajów, reprezentujący różne specjalności, gwarantujący wysoki poziom naukowy publikowanych artykułów. BJHPA jest wydawana co kwartał.‎