OPŁATY

Informujemy, że wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu zajęć w ramach danej formy kształcenia (najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć podanym w zawiadomieniu).

Wpłat należy dokonywać na niżej podane konto UCEU AWFiS Gdańsk

CITI HANDLOWY   82 1030 1117 0000 0000 8899 5309

z dopiskiem: studia podyplomowe ……. (nazwa studiów)

lub  inna forma kształcenia …….. (nazwa)

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:

mgr Agnieszka Podbielska
główny specjalista ds. studiów podyplomowych i kursów dokształcających, menedżer sportu

e-mail: agnieszka.podbielska@awf.gda.pl

e-mail: biurouceu@awf.gda.pl

tel. kom. +48 603 766 369