O NAS

Bardzo często dzieje się tak, że po ukończeniu studiów,  absolwenci uczelni wyższych nadal czują potrzebę dalszego doskonalenia się, wzbogacania swoich kompetencji zawodowych czy też zdobywania nowych kwalifikacji uprawniających do podjęcia innej, ciekawszej i bardziej satysfakcjonującej pracy.

Jednym ze sposobów poszerzania swoich perspektyw zawodowych i  kompetencyjnych horyzontów, a tym samym  zwiększania swojej pozycji na rynku pracy jest podjęcie nauki na studiach podyplomowych lub  kursach, szkoleniach, warsztatach, treningach, nazywanych innymi formami kształcenia.

Na studia podyplomowe może zapisać się każdy, kto legitymuje się dyplomem licencjata, inżyniera czy magistra. Na  innych formach kształcenia mogą rozwijać swoje predyspozycje wszyscy, w zależności od tego, do kogo kierowana jest oferta, i czemu ma ona  służyć. Naukę na kursach, szkoleniach, warsztatach, treningach może zatem podjąć każdy, kto mieści się w kryteriach wskazanych przez organizatora innej formy kształcenia.

Uczelniane Centrum Edukacja Ustawicznej (UCEU) jest jednostką wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jednostka ta istnieje niemal od  początku  założenia naszej Uczelni. Co prawda, z biegiem lat zmieniały się czasy, zmieniała się jej nazwa, zmieniali się też ludzie z nią związani, nie zmieniała się jednak jej idea:

– Kształcić i dokształcać

– Uświadamiać i doskonalić

– Wyposażać w nowe kompetencje i kwalifikacje

– Otwierać nowe ścieżki kariery dla osób planujących przebranżowienie i przygotowanie się do podjęcia pracy w innej dziedzinie

– Umożliwiać dokonywanie zmian w swoim życiu osobistym i zawodowym

Współczesność kompletnie zmieniła schematy dotychczasowego kształcenia. Zabiegani, zalatani, dzielący swój czas pomiędzy dom i rodzinę, obowiązki w pracy i konieczność ustawicznego uczenia się i rozwijania, wymuszają na nas tworzenie bardziej przemyślanych i plastycznych, spełniających wysokie oczekiwania rynku pracy,  planów i programów zajęć.

Mamy zatem świadomość, że stwarzając szansę dalszej edukacji musimy być bardziej otwarci, elastyczni i ugodowi, szukający takich rozwiązań, by z jednej strony były one dogodne dla uczestników, z drugiej zaś, zapewniały wysoką rangę dydaktyczno-naukową naszej Uczelni.

Zajęcia, które proponujemy Państwu w dużej mierze mają charakter praktyczny. Uczymy w oparciu o metody aktywizujące, problemowe. Doceniamy wartość teorii, ale staramy się ją przekazywać  w sposób twórczy, poszukujący, a nie odtwórczy, pasywny. Treści przekazywane na zajęciach opierają się na najnowszych i najbardziej aktualnych doniesieniach naukowych. Są również silnie powiązane z dzisiejszą rzeczywistością.

Wykładowcami na proponowanych przez nas studiach podyplomowych i innych formach kształcenia są specjaliści w danej dziedzinie wiedzy oraz eksperci – praktycy mający duże doświadczenie w danym obszarze działalności naukowej i zawodowej. Są to przede wszystkim partnerzy budujący relacje w oparciu o empatię,  zrozumienie i wyrozumiałość. Ważna jest dla nich merytoryczna rozmowa, dyskusja, dialog. Są zatem komunikatywni i otwarci na wszelką współpracę. Gotowi służyć pomocą i wsparciem w każdej sytuacji.

Dzięki temu, po ukończeniu studiów lub edukacji na innych formach kształcenia, nasz absolwent staje się  samodzielnym oraz holistycznie i kompleksowo wykształconym pracownikiem w wykonywanym przez siebie zawodzie.

UCEU to miejsce, w którym najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby. Istotne  są  również relacje, budowane na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i innowacyjnym podejściu.

Wiedzą już o tym osoby, które ukończyły u nas edukację chociażby na jednym kierunku studiów podyplomowych, a potem jeszcze wróciły na kolejne lub uczestniczyły w innych formach kształcenia.

 

ALE …

Nie musisz uwierzyć nam na słowo. Podejmij ryzyko, wybierzesz wymarzony kierunek studiów podyplomowych, czy inną formę kształcenia i zacznij naukę u nas i razem z  nami.

ZAPRASZAMY !!!