Struktura organizacyjna AWFiS

Wydział Kultury Fizycznej

Pion Dyrektora Administracyjnego