Skład Senatu Akademii Wychowania

Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Gdańsku kadencji 2020-2024:

 • prof. dr hab. Paweł Cięszczyk – Rektor
 • dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS
 • dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS
 • dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS
 • dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
 • dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS
 • dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
 • dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS
 • dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS
 • dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS
 • dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS
 • dr hab. Dariusz Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS
 • dr hab. Zbigniew Ossowski, prof. AWFiS
 • dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS
 • dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
 • dr Iwona Bonisławska
 • dr Bartosz Dolański
 • dr  Paweł Drobnik
 • dr Kinga Humińska-Lisowska
 • dr Piotr Makar
 • dr Monika Michałowska-Sawczyn
 • mgr Magdalena Wydrzyńska
 • Jakub Hinca
 • mgr Katarzyna Świtała
 • Alicja Karpiuk
 • Daria Mikołajewska
 • Zuzanna Niedziałkowska
 • Michał Niepsuj

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

 • dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS – Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 • mgr Sławomir Polański – Kanclerz
 • mgr Mirosław Kulig – Kwestor
 • mgr Alicja Kruszyńska – Dyrektor Biblioteki Głównej
 • dr Janusz Mikołajczyk – Przedstawiciel ZNP Pracowników AWFiS w Gdańsku
 • dr Marek Fostiak – Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność” przy AWFiS w Gdańsku
 • mgr Owidiusz Moska – Przedstawiciel ZZP AWFiS w Gdańsku