W skład Rady Akademii AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku wchodzą:

  • prof. dr hab. Artur Nowak-Far – Przewodniczący
  • prof. dr hab. Adam Zając
  • mgr inż. Robert Fabiański
  • dr Rafał Camilleri
  • dr Tomasz Taraszkiewicz
  • mgr Agnieszka Domaracka-Herrmann
  • stud. Jakub Hinca