W skład Rady Akademii AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku wchodzą:

 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Adam Zając
 • mgr inż. Robert Fabiański
 • dr Rafał Camilleri
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • mgr Agnieszka Domaracka-Herrmann
 • stud. Jakub Hinca
  Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Akademii z głosem doradczym:
 • dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS – Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność” przy AWFiS w Gdańsku
 • dr Janusz Mikołajczyk – Przedstawiciel ZNP Pracowników AWFiS w Gdańsku
 • dr Piotr Makar – Przedstawiciel ZZP AWFiS w Gdańsku