Podstawowe informacje dla doktorantów AWFiS

  • Nazwa sieci bezprzewodowej SSID:
  • Typ zabezpieczeń:
  • Szyfrowanie:
  • Metoda uwierzytelniania: 
  • Uwierzytelnianie (faza 2):
  • Nazwa użytkownika:
  • Hasło:

Zaleca się stosowanie szyfrowania: