Celem projektu eduroam jest udostępnienie pracownikom i studentom jednostek edukacyjnych oraz naukowo-badawczych bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Dotyczy to głównie sieci bezprzewodowych, jednak rozwiązania zastosowane w projekcie umożliwiają również implementację usługi w sieciach opartych na technologiach przewodowych. Każdy pracownik lub student zarejestrowany w swojej macierzystej instytucji naukowej, biorącej udział w projekcie eduroam, może uzyskać dostęp do sieci Internet w dowolnej innej instytucji uczestniczącej w projekcie na terenie całego świata. Wykorzystuje przy tym te same dane uwierzytelniające oraz metody dostępu, co w swojej macierzystej instytucji. Niezwykle istotnym czynnikiem w projekcie eduroam jest bezpieczeństwo korzystania z sieci. Proces uwierzytelniania użytkownika jest szyfrowany, a użytkownicy mają pewność, że sieć, do której się podłączają, jest zaufana. Żadne informacje o uzyskaniu dostępu do sieci nie są publicznie dostępne. Z drugiej strony, w przypadku popełnienia nadużycia ze strony uwierzytelnionego użytkownika, administratorzy mogą jednoznacznie określić jego tożsamość.

Projekt eduroam jest zarządzany i współtworzony przez wszystkie instytucje, które z niego korzystają. W projekcie obowiązuje zasada wzajemności, co oznacza, że użytkownicy zarejestrowani w innej instytucji korzystającej z eduroam mogą korzystać z danej sieci tak, jak użytkownicy lokalni.

Usługa eduroam jest świadczona w sieci PIONIER i sieciach miejskich, zarządzanych przez członków konsorcjum PIONIER, jako usługa dodana do usługi przyłączenia do sieci PIONIER.

Warunki określone w Polskiej Polityce eduroam i formalne zobowiązania regulowane są poniższymi dokumentami: zasady działania europejskiej usługi eduroam oraz zasady działania eduroam w Polsce.