Prof. Lucedio Greci

Prof. Lucedio Greci jest absolwentem najstarszego uniwersytetu na świecie, Uniwersytetu w Bolonii, gdzie w 1967 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta. Od roku 1985 jest profesorem na Uniwersytecie w Anconie. Jest On wybitnym specjalistą w dziedzinie chemii i biochemii wolnych rodników. Do największych osiągnięć naukowych Jego zespołu należy między innymi opracowanie metod syntezy stabilnych wolnych rodników oraz wykazanie, że niektóre antyoksydanty mogą działać prooksydacyjnie, jak i to, że wolne rodniki mogą działać jak antyoksydanty. Profesor Greci był pionierem tego rodzaju badań na świecie. Współpraca i przyjaźń z AWFiS w Gdańsku zapoczątkowana przez prof. Jerzego Popinigisa trwa już od ponad tyrzydziestu lat. Dzięki Jego staraniom AWFiS, wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską, został włączony w pierwszy program TEMPUS, finansowany przez Unię Europejską. Program ten pozwolił wielu naszym pracownikom i studentom na odbycie staży zagranicznych, a zakupiony sprzęt naukowy służy trójmiejskim naukowcom do dnia dzisiejszego.

Dzięki Jego staraniom AWFiS, wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską, został włączony w pierwszy program TEMPUS, finansowany przez Unię Europejską. Program ten pozwolił wielu naszym pracownikom i studentom na odbycie staży zagranicznych, a zakupiony sprzęt naukowy służy trójmiejskim naukowcom do dnia dzisiejszego.