Prof. Juri D. Kropotov

Profesor Juri D. Kropotov ukończył Wydział Fizyki na Uniwersytecie w Leningradzie w 1972r. (obecnie St. Petersburg). Obronił 3 rozprawy doktorskie, a także uzyskał tytuł profesora w dziedzinie neurofizjologii. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Laboratorium Neurobiologii Instytutu Ludzkiego Mózgu Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Peterburgu oraz jest profesorem w Instytucie Psychologii Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Trondheim.

Prof. Kropotov jest światowej sławy specjalistą w zakresie badań nad ludzkim mózgiem, reprezentując neuronaukę poznawczą. Łączy w swych pracach wiedzę z zakresu nauk społecznych i biomedycznych, reprezentując w ten sposób nurt biopsychospołeczny nauk o zdrowiu. Jest autorem „teorii programowania działań ludzkich”. Jest założycielem bazy danych normatywnych QEEG dla dzieci i dorosłych w normie oraz patologii w HBI.  Jego ostatnie badania nad moderowaniem parametrów mózgowych w procesie neuroterapii otwierają nowe możliwości uzyskiwania przez sportowców maksymalnej dyspozycji startowej (peak performance) podczas zawodów.

Prof. Juri D. Kropotov wspiera merytorycznie badania prowadzone w ramach Narodowego Centrum Psychologii Sportu AWFiS w Gdańsku. Współpraca z nim stwarza ogromną szansę dla naszej Uczelni, zarówno dla rozwoju nauk społecznych, medycznych jak i biologicznych.