Prof. Giancarlo Falcioni

Prof. Giancarlo Falcioni jest absolwentem jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie, uniwersytetu w Camerino, gdzie w 1976 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta, a od 1994 roku piastuje funkcję profesora. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie biochemii hemoprotein. Do największych osiągnięć naukowych Jego zespołu należą między innymi badania nad właściwościami fizyko-chemicznymi hemoglobiny, mioglobiny i ich wiązaniem tlenu oraz zmianami konformacji tych białek w wyniku wiązania tlenu bądź innych molekuł. Badania prof. Falcioniego dotyczące wiązania i uwalniania tlenku azotu przez hemoglobinę miały duże znaczenie poznawcze. Ponadto znacznie rozszerzyły wiedzę podstawową i pozwoliły na lepsze zrozumienie fizjologicznej roli tlenku azotu w regulacji transportu tlenu oraz w procesie rozkurczu mięśni gładkich.