Prof. dr hab. Władimir Płatonow

Prof. dr hab. Władimir Płatonow urodził się w 1941 roku w Kijowie. Jego kariera naukowa związana jest z Narodowym Uniwersytetem Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy, którą to uczelnię – wówczas noszącą nazwę Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej w Kijowie – ukończył w 1962 roku. Po uzyskaniu w 1968 roku stopnia doktora został wykładowcą w Katedrze Pływania, którą kierował w latach 1975-77. W 1977 roku został Prorektorem ds. Nauki, obejmując jednocześnie kierownictwo Katedry Pływania. Stopień doktora habilitowanego nauk pedagogicznych otrzymał w 1979 roku, a zaledwie rok później został profesorem zwyczajnym. Od 1986 roku kieruje Katedrą Sportu Olimpijskiego i Profesjonalnego. W tym samym roku został Rektorem Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej, którą to funkcję pełni do dzisiaj. Od 1992 roku jest członkiem rzeczywistym Akademii Nauk Ukrainy.

Prof. dr hab. Władimir Płatonow trenował w młodości piłkę wodną, potem rozpoczął karierę trenerską, którą harmonijnie łączył z pracą naukową i dydaktyczną. Był naukowym konsultantem olimpijskiej reprezentacji Ukrainy, a dziś jest Wiceprezesem Komitetu Olimpijskiego Ukrainy.

Jego pierwsze publikacje poświęcone były pływaniu, ale wkrótce znacznie rozszerzył spektrum swoich zainteresowań naukowych i zajął się problemem adaptacji organizmu sportowca w procesie przygotowania ogólnego. Wydana wówczas i przetłumaczona na kilka języków obcych publikacja „Adaptacja w sporcie” była jedną z wielu monografii Jego autorstwa, będących fundamentalnymi źródłami w dziedzinie teorii sportu. Na imponujący dorobek naukowy prof. dr hab. Władimira Płatonowa składa się ponad 400 publikacji, w tym około 40 podręczników i monografii. Jego głęboko przemyślane analizy zawarte w dwutomowym „Sporcie olimpijskim” oraz „Ogólnej teorii przygotowania sportowca w sporcie olimpijskim” uważane są za jedną z najambitniejszych prób stworzenia integralnego systemu wiedzy dotyczącej sportu olimpijskiego.

Ważne miejsce w działalności publicystycznej prof. dr hab. Władimira Płatonowa zajmuje praca edytorska i organizacyjna, której celem jest rozwój i popularyzacja sportu olimpijskiego. Stworzony przez Niego periodyk „Nauka w olimpijskim sporcie” jest jednym z najbardziej cenionych i opiniotwórczych pism poświęconych szerokiemu wachlarzowi tematów związanych z ruchem olimpijskim, a zainicjowane w 1993 roku Międzynarodowe Kongresy Naukowe „Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich” cieszą się ogromnym zainteresowaniem naukowców z wielu krajów.

O wielkim międzynarodowym autorytecie prof. dr hab. Władimira Płatonowa świadczą otrzymane przez Niego liczne wyróżnienia. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Chorwackiego, Kazachskiej Akademii Wychowania Fizycznego, Sportu i Turystyki, Rosyjskiego Uniwersytetu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1999 roku uhonorowany został Nagrodą Państwową Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki. Jest członkiem Bałtyckiej Akademii Pedagogicznej i Ukraińskiej Akademii Nauk. Pełni funkcję Prezydenta Międzynarodowego Zrzeszenia Wyższego Kształcenia dla Wychowania Fizycznego i Sportu Krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej.