Prof. dr hab. Henryk Sozański

Prof. dr hab. Henryk Sozański urodził się w 1939 roku w Probużnie. Jego kariera naukowa związana jest z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie; ukończył studia na tej uczelni w 1962 roku, stopień naukowy doktora nauk wychowania fizycznego Rada Wydziału Wychowania Fizycznego nadała Mu w 1970 roku, a stopień doktora habilitowanego – w 1987 roku. Tytuł profesora otrzymał w 1993 roku. Był Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w latach 1996-2002; funkcję tę pełni również obecnie, od 2005 roku.

Spektrum zainteresowań naukowych prof. dr hab. Henryka Sozańskiego jest wyjątkowo szerokie. Początkowo zajmował się problematyką treningu w skokach lekkoatletycznych, by następnie skoncentrować się na badaniach dotyczących sprawności fizycznej, uwarunkowań i skutków treningu sportowego dzieci i młodzieży oraz obciążeń treningowych. Jego imponujący dorobek naukowy to ponad 300 publikacji, w tym kilkanaście monografii i podręczników; wiele tych prac przetłumaczono na języki obce.

Prof. dr hab. Henryk Sozański łączy ogromną wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o kulturze fizycznej z praktyką trenerską. W młodości uprawiał skok wzwyż, ale już w 1960 roku podjął pracę szkoleniową w sekcji lekkiej atletyki CWKS „Legia” Warszawa. Wychował m.in. mistrzów i reprezentantów Polski w skoku w dal i trójskoku, a w latach 1967-1972 był w Polskim Związku Lekkoatletycznym trenerem odpowiedzialnym za szkolenie młodzieży w skokach. W 1984 uzyskał uprawnienia trenera klasy mistrzowskiej w lekkiej atletyce. Prof. dr hab. Henryk Sozański to nie tylko wybitny uczony i znakomity trener, ale też powszechnie szanowany nauczyciel akademicki. Wypromował ponad 300 magistrów i 12 doktorów nauk o kulturze fizycznej. Z Jego talentów dydaktycznych korzystali nie tylko studenci warszawskiej AWF; wielokrotnie był zapraszany na wykłady w innych uczelniach, w tym także w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Autorytet, jakim cieszy się w środowisku naukowym prof. dr hab. Henryk Sozański sprawił, iż wielokrotnie powierzano Mu najbardziej zaszczytne funkcje. Od roku 2005 przewodniczy Kolegium Rektorów Uczelni Wychowania Fizycznego (w latach 1999-2002 był jego wiceprzewodniczącym), a od 2007 roku jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (był w składzie komisji także w latach 2003-2005). Był Przewodniczącym Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Trenerów i redaktorem naczelnym kwartalnika „Wychowanie Fizyczne i Sport”, jest też członkiem kolegiów redakcyjnych kilku specjalistycznych pism krajowych i zagranicznych. W 1995 roku Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie przyznał Mu tytuł doktora honoris causa.

Prof. dr hab. Henryk Sozański jest laureatem nagród państwowych i resortowych za oryginalne prace twórcze, osiągnięcia dydaktyczne i organizatorskie. W 1996 roku otrzymał wyróżnienie OLIMPIONIK. W 1999 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.