Zarządzenie nr 24/2022-2023 w sprawie letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzenie nr 23/2022-2023 w sprawie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu w roku akademickim 2022/2023 na kierunku Fizjoterapia

Zarządzenie nr 22/2022-2023 w sprawie przesunięcia terminu realizacji rozliczenia praktyk w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 21/2022-2023 w sprawie przeniesienia realizacji przedmiotu z roku akademickiego 2022/2023 na rok akademicki 2023/2024 na kierunku Sport st. obcojęzyczne

Zarządzenie nr 20/2022-2023 w sprawie likwidacji grup studenckich

Zarządzenie nr 19/2022-2023 w sprawie przeniesienia realizacji przedmiotu na kierunku Fizjoterapia

Zarządzenie nr 18/2022-2023 w sprawie wydłużenia okresu rozliczenia praktyk na I roku studiów pierwszego stopnia kierunku Terapia Zajęciowa

Zarządzenie nr 17/2022-2023 w sprawie utworzenia dodatkowej grupy studenckiej na kierunku Wychowanie Fizyczne I rok MSU

Zarządzenie nr 16/2022-2023 w sprawie likwidacji grupy studenckiej

Zarządzenie nr 15/2022-2023 w sprawie przeniesienia realizacji zajęć na kierunku Terapia Zajęciowa

Zarządzenie nr 14/2022-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2021-2022 dot. powołania opiekunów poszczególnych roczników na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 13/2022-2023 w sprawie wydłużenia okresu rozliczenia obowiązkowych praktyk na kierunku Fizjoterapia oraz Terapia Zajęciowa w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 12/2022-2023 w sprawie wydłużenia okresu rozliczenia praktyk na II roku studiów II stopnia kierunku Sport (studia polsko i anglojęzyczne) w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 11/2022-2023 w sprawie przeniesienia zajęć z semestru zimowego na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 10/2022-2023 w sprawie zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzenie nr 9/2022-2023 w sprawie wydłużenia okresu rozliczenia praktyk na II roku studiów I stopnia kierunku Sport w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 8/2022-2023 w sprawie przeniesienia zajęć z semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Zarządzenie nr 7/2022-2023 w sprawie odwołania sesji zjazdowej dla kierunku Wychowanie Fizyczne (tryb niestacjonarny) 

Zarządzenie nr 6/2022-2023 w sprawie zmian w harmonogramach realizacji programu JSM na kierunku Fizjoterapia cykl 2018-2023

Zarządzenie nr 5/2022-2023 w sprawie wydłużenia okresu rozliczenia praktyk na III i IV roku JSM kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 4/2022-2023 w sprawie przeniesienia zajęć z semestru zimowego na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 3/2022-2023 w sprawie przeniesienia zajęć z semestru zimowego na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 2/2022-2023 w sprawie organizacji Programowego Obozu Zimowego w roku akademickim 2022/2023 

Zarządzenie nr 1/2022-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej z dnia 30.09.2022 r. w sprawie wykazu specjalizacji dla studiów realizowanych w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 1/2020-2021 w sprawie przeniesienia realizacji przedmiotu PDW Terapia ruchem / Movement theraphy z semestru zimowego na semestr letni w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 3/2020-2021 w sprawie przeniesienia realizacji przedmiotów na studiach anglojęzycznych w wyniku przeprowadzonego audytu realizacji harmonogramu zajęć

Zarządzenie nr 4/2020-2021 w sprawie realizacji obowiązkowych praktyk w roku akademickim 2020/2021 

Zarządzenie nr 5/2020-2021 w sprawie zmiany realizacji przedmiotu „Letnia/zimowa forma aktywności dzieci  
i młodzieży”/ „Letnie/zimowe formy rekreacji” w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 7/2020-2021 w sprawie wykazu uruchamianych specjalizacji i przedmiotów do wyboru na studiach obcojęzycznych realizowanych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 11/2020-2021 w sprawie realizacji praktyki zawodowej „na rzecz uczelni” w ramach wdrożeniowej praktyki zawodowejprzez studentów studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja

Zarządzenie nr 12/2020-2021 w sprawie przywrócenia hybrydowego sposobu prowadzenia zajęć

Zarządzenie nr 18/2020-2021 w sprawie zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: Wychowanie Fizyczne, SportFizjoterapia, Terapia Zajęciowa oraz Turystyka i Rekreacja

Zarządzenie nr 19/2020-2021 w sprawie przeniesienia terminu realizacji przedmiotów w roku akademickim 2020/2021 

Zarządzenie nr 21/2020-2021 w sprawie Przedmiotów do wyboru na kierunku Turystyka i Rekreacja dla studiów  pierwszego stopnia stacjonarnych na cykl kształcenia 2020/2021 – 2022/2023 

Zarządzenie nr 22/2020-2021 w sprawie Przedmiotów do wyboru na kierunku Turystyka i Rekreacja dla studiów drugiego stopnia stacjonarnych na cykl kształcenia 2020/2021 – 2021/2022 

Zarządzenie nr 23/2020-2021 w sprawie wykazu uruchamianych specjalizacji oraz przedmiotów/sportów do wyboru  
w semestrze letnim r.a. 2020/2021

Zarządzenie nr 24/2020-2021 w sprawie przeniesienia realizacji przedmiotów na studiach anglojęzycznych oraz wprowadzenie korekty do zarządzenia nr 3/2020-2021 

Zarządzenie nr 25/2020-2021 w sprawie przeniesienia terminu realizacji przedmiotów w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 26/2020-2021 w sprawie utworzenia grupy dla studentów powtarzających bądź realizujących w ramach różnic programowych przedmiot „Polityka sportowa i sportu” 

Zarządzenie nr 38/2020-2021 w sprawie wyznaczenia nauczycieli akademickich upoważnionych do prowadzenia seminariów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 39/2020-2021 w sprawie przywrócenia hybrydowego sposobu prowadzenia zajęć

Zarządzenie nr 40/2020-2021 w sprawie organizacji obozu letniego w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 42/2020-2021 s sprawie procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w 2021 r.

Zarządzenie nr 43/2020-2021 w sprawie uzupełnienia zimowej oraz letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 48/2020-2021 w sprawie wykazu specjalizacji i przedmiotów/sportów do wyboru dla studiów realizowanych w r. ak. 2021 /2022

Zarządzenie nr 59/2020-2021 w sprawie powołania opiekunów poszczególnych roczników na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 6/2021-2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 48 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS z dnia 24.06.2021 r. w sprawie wykazu specjalizacji i przedmiotów/sportów do wyboru dla studiów realizowanych w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 14/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 08.12.2021 r. w sprawie uczestnictwa w Programowym Obozie Zimowym w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 15/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 09.12.2021 r. w sprawie uczestnictwa w Programowym Obozie Zimowym w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 17/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 03.01.2022 r. w sprawie zimowej sesji zaliczeniowo – egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzenie nr 18/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 20.01.2022 r. w sprawie realizacji obowiązkowych praktyk klinicznych na III roku kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 19/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 20.01.2022 r. w sprawie przeniesienia z semestru zimowego na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 niezrealizowanych zajęć na III roku kierunku Fizjoterapia JSM

Zarządzenie nr 20/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 21.01.2022 r. w sprawie przeniesienia z semestru zimowego na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 niezrealizowanych zajęć na II roku studiów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja

Zarządzenie nr 21/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 25.01.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2021-2022 dotyczącego przeniesienia z semestru zimowego na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 niezrealizowanych zajęć na III roku kierunku Fizjoterapia JSM

Zarządzenie nr 22/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 26.01.2022 r. w sprawie przeniesienia z semestru pierwszego roku akademickiego 2021/2022  na semestr trzeci roku akademickiego 2022/2023 niezrealizowanych zajęć na I roku studiów II stopnia kierunku Sport (English Division)

Zarządzenie nr 23/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 31.01.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2021-2022 dotyczącego przeniesienia z semestru zimowego na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 niezrealizowanych zajęć na III roku kierunku Fizjoterapia JSM

Zarządzenie nr 24/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 04.02.2022 r. w sprawie przeniesienia z semestru zimowego na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 niezrealizowanych zajęć na IV roku kierunku Fizjoterapia JSM, studia niestacjonarne

Zarządzenie nr 32/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 02.03.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2021-2022 dotyczącego przeniesienia z semestru zimowego na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 niezrealizowanych zajęć na III roku kierunku Fizjoterapia JSM

Zarządzenie nr 33/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 16.03.2022 r. w sprawie realizacji przedmiotu „Zimowe formy rekreacji” na kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 35/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 05.04.2022 r. w sprawie obowiązkowego uczestnictwa studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w dniu 06.04.2022 r. w Panelu Dyskusyjnym „Pomorskie Horyzonty Turystyki”

Zarządzenie nr 36/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 05.04.2022 r. w sprawie organizacji obozu letniego w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 38/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 26.04.2022 r. w sprawie przeniesienia terminu realizacji przedmiotów z roku akademickiego 2021/2022 na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 39/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 06.05.2022 r. w sprawie odwołania sesji zjazdowej dla kierunku Fizjoterapia (tryb niestacjonarny)

Zarządzenie nr 41/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 13.05.2022 r. w sprawie letniej sesji  zaliczeniowo – egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzenie nr 45/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 23.05.2022 r. w sprawie udziału studentów III roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne w organizacji imprezy szkolnej w ramach studenckich praktyk pedagogicznych

Zarządzenie nr 46/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 24.05.2022 r. w sprawie przeniesienia terminu realizacji przedmiotów

Zarządzenie nr 48/2021-2022 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2021-2022 dot. letniej sesji  zaliczeniowo – egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych