Zarządzenie nr 1/2020-2021 w sprawie przeniesienia realizacji przedmiotu PDW Terapia ruchem / Movement theraphy z semestru zimowego na semestr letni w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 3/2020-2021 w sprawie przeniesienia realizacji przedmiotów na studiach anglojęzycznych w wyniku przeprowadzonego audytu realizacji harmonogramu zajęć

Zarządzenie nr 4/2020-2021 w sprawie realizacji obowiązkowych praktyk w roku akademickim 2020/2021 

Zarządzenie nr 5/2020-2021 w sprawie zmiany realizacji przedmiotu „Letnia/zimowa forma aktywności dzieci  
i młodzieży”/ „Letnie/zimowe formy rekreacji” w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 7/2020-2021 w sprawie wykazu uruchamianych specjalizacji i przedmiotów do wyboru na studiach obcojęzycznych realizowanych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 11/2020-2021 w sprawie realizacji praktyki zawodowej „na rzecz uczelni” w ramach wdrożeniowej praktyki zawodowejprzez studentów studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja

Zarządzenie nr 12/2020-2021 w sprawie przywrócenia hybrydowego sposobu prowadzenia zajęć

Zarządzenie nr 18/2020-2021 w sprawie zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: Wychowanie Fizyczne, SportFizjoterapia, Terapia Zajęciowa oraz Turystyka i Rekreacja

Zarządzenie nr 19/2020-2021 w sprawie przeniesienia terminu realizacji przedmiotów w roku akademickim 2020/2021 

Zarządzenie nr 21/2020-2021 w sprawie Przedmiotów do wyboru na kierunku Turystyka i Rekreacja dla studiów  pierwszego stopnia stacjonarnych na cykl kształcenia 2020/2021 – 2022/2023 

Zarządzenie nr 22/2020-2021 w sprawie Przedmiotów do wyboru na kierunku Turystyka i Rekreacja dla studiów drugiego stopnia stacjonarnych na cykl kształcenia 2020/2021 – 2021/2022 

Zarządzenie nr 23/2020-2021 w sprawie wykazu uruchamianych specjalizacji oraz przedmiotów/sportów do wyboru  
w semestrze letnim r.a. 2020/2021

Zarządzenie nr 24/2020-2021 w sprawie przeniesienia realizacji przedmiotów na studiach anglojęzycznych oraz wprowadzenie korekty do zarządzenia nr 3/2020-2021 

Zarządzenie nr 25/2020-2021 w sprawie przeniesienia terminu realizacji przedmiotów w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 26/2020-2021 w sprawie utworzenia grupy dla studentów powtarzających bądź realizujących w ramach różnic programowych przedmiot „Polityka sportowa i sportu” 

Zarządzenie nr 38/2020-2021 w sprawie wyznaczenia nauczycieli akademickich upoważnionych do prowadzenia seminariów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 39/2020-2021 w sprawie przywrócenia hybrydowego sposobu prowadzenia zajęć

Zarządzenie nr 40/2020-2021 w sprawie organizacji obozu letniego w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 42/2020-2021 s sprawie procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w 2021 r.

Zarządzenie nr 43/2020-2021 w sprawie uzupełnienia zimowej oraz letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021