Karta obiegowa – oryginał wypełnionego dokumentu należy złożyć w dziekanacie

 

Oświadczenie o płatności – oryginał wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu należy złożyć w pok. 16 (budynek główny AWFiS) LUB scan dokumentu przesłać na adres email: arkadiusz.kozaczenko@awf.gda.pl

 

Pozostałe podania oraz oświadczenia studenta – oryginał wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu (wraz z ewentualnymi załącznikami) należy wrzucić do skrzynki podawczej przy pok. 9 (budynek główny AWFiS, w godzinach pracy Biura Prodziekanów) LUB scan dokumentów przesłać na adres email: prodziekani@awf.gda.pl Podania nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

W sprawie decyzji dot. podań studentów lub pytań dot. treści dokumentów należy kontaktować się z dziekanatem.

Należy używać uczelnianego maila (domena awf.gda.pl) oraz nie powielać tego samego podania/dokumentu.