TURYSTYKA I REKREACJA

Studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja przygotowują naszych Studentów do pracy w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach, indywidualnej działalności gospodarczej, działających na rzecz obsługi ruchu turystycznego, w hotelarstwie, gastronomii, transporcie, branży spa&wellness, siłowniach, klubach fitness, administracji oraz organizacjach branżowych. Do zadań stawianych naszym absolwentom zaliczyć należy m.in. przygotowywanie i organizację pracy w obszarze turystyki i rekreacji. Nasi Absolwenci już w trakcie studiów mają możliwość zdobywania doświadczenia poprzez aktywny udział w praktykach, a także podejmując pracę w wybranych przedsiębiorstwach, takich jak m.in.: Courtyard Gdynia Waterfront, Haffner SPA Hotel Sopot, Sopot Marriott Resort & Spa, Holiday Inn Gdańsk – City Centre, Radisson Blue Gdańsk, Hotel Renaissance – grupa Marriot Gdańsk, FitAdept Sp. z o.o., Look4Sport, Movewell, Strong Schab Fitness s.c. czy Wake Up Club. Połączenie nowoczesnej wiedzy akademickiej i bogatego doświadczenia praktycznego naszych Absolwentów skutkuje ich bezproblemowym odnajdywaniem się na rynku pracy, przewagą konkurencyjną w branży, odwagą w podejmowaniu wyzwań biznesowych oraz dynamicznym rozwojem kariery zawodowej.

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach zajęć przygotowywany jest do egzaminu z języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz nabywa umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w ramach aktywności zawodowej.

KOMPETENCJE

 • tytuł zawodowy magistra w zakresie turystyki i rekreacji
 • przygotowanie do planowania i organizowania pracy w obszarze turystyki i rekreacji oraz realizowania zadań zawodowych przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy specyficznej dla nauk o kulturze fizycznej oraz kierunkowych aspektów nauk społecznych
 • przygotowanie do planowania i realizacji różnych form aktywności fizycznej oraz do pełnienia zadań na typowych stanowiskach w obsłudze turystyki,
  hotelarstwie i gastronomii, branży spa&wellness, siłowniach i klubach fitness

Kryteria kwalifikacji

 • ocena stanu zdrowia
 • konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia

Kariera i praca

 • podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki i rekreacji, jak hotele, biura podróży, gabinety odnowy biologicznej, obiekty sportowe i rekreacyjne, salony spa, gabinety dietetyczne
 • własna działalność gospodarcza

SPECJALIZACJE

 • terapeuta spa
 • trener osobisty
 • zarządzanie transportem w turystyce i rekreacji
 • zarządzanie kryzysowe w turystyce i rekreacji
 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym
 • żywienie i suplementacja