TURYSTYKA I HOTELARSTWO – studia I stopnia – zakończone tytułem licencjata

Kierunek studiów skierowany jest do osób zainteresowanych pracą w sektorze usług turystycznych i hotelarskich. Studia koncentrują się na przygotowaniu do pracy na rzecz obsługi ruchu turystycznego, zarówno w sektorze prywatnym, jak i samorządowym. Absolwent otrzymuje kompleksowe, interdyscyplinarne przygotowanie, aby samodzielnie i profesjonalnie prowadzić hotel, biuro turystyczne, ośrodek turystyczny lub gastronomiczny, a także organizować wyjazdy turystyczne. Absolwent będzie także gotowy do założenia własnej firmy na rynku turystycznym.

Absolwent kierunku Turystyka i hotelarstwo w ramach zajęć przygotowywany jest do egzaminu z języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz nabywa umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w ramach aktywności zawodowej.

Kierunek wyróżnia się wysoko wykwalifikowaną kadra dydaktyczną oraz znaczną liczbą zajęć praktycznych w instytucjach i obiektach turystycznych i hotelarskich.

Kwalifikacje zawodowe

absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata

Przedmioty rekrutacyjne

  • język polski
  • język obcy oraz dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

Kontynuacja po ukończeniu studiów I stopnia

  • Turystyka i rekreacja II stopnia, Sport II stopnia, Zarządzanie w sporcie II stopnia, studia podyplomowe

Perspektywy zawodowe / Praca

  • podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki i hotelarstwa, jak biura podróży, agencje turystyczne, stowarzyszenia turystyczne, obiekty Wellness i Spa, hotele i inne obiekty hotelarskie
  • w administracji publicznej
  • w transporcie pasażerskim

SPECJALIZACJE

Zarządzanie w biznesie turystycznym

Management in tourism business

Hotelarstwo

Uruchomienie danej specjalizacji uzależnione jest od zapisania się wymaganej liczby osób chętnych.