SPORT

Studia na kierunku Sport kierowane są przede wszystkich do osób, które chcą połączyć karierę sportową ze zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu różnych aspektów funkcjonowania sportu. W ramach kierunku student podejmuje jedną ze znajdujących się w ofercie uczelni specjalizacji trenerskich oraz jedną specjalizację instruktorską.

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy – trenerzy z wieloletnim stażem pracy na różnych poziomach mistrzostwa sportowego, bogatym doświadczeniem i warsztatem metodycznym. Doświadczenie praktyczne poparte jest wiedzą naukową. Zajęcia prowadzone są także przez najlepszych naukowców prowadzących badania na potrzeby sportu, publikujących wyniki w recenzowanych i wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Absolwent kierunku Sport zna najnowsze trendy szkoleniowe, posiada praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu teorii i praktyki treningu wybranego sportu.

Program studiów obejmuje również podstawy przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu w sporcie, pozwalając absolwentom na swobodne poruszanie się na rynku sportu, rozumienie jego podstawowych funkcji i występujących na nim zależności.

SPECJALIZACJE

 • Gimnastyka sportowa, Judo, Koszykówka, Kulturystyka, Lekka atletyka, Piłka nożna, Piłka ręczna, Piłka siatkowa, Pływanie, Strzelectwo sportowe i dynamiczne, Tenis, Żeglarstwo, Żeglarstwo deskowe (windsurfing i kiteboarding), Fitness – ćwiczenia siłowe, Fitness – nowoczesne formy gimnastyki, Przygotowanie motoryczne, Przygotowanie motoryczne w sportach walki, Trener personalny, Komunikacja i dziennikarstwo sportowe, Odnowa biologiczna, Trening mentalny w sporcie, Zarządzanie w sporcie, Organizacja imprez sportowych.

Uruchomienie danej specjalizacji uzależnione jest od zapisania się wymaganej liczby osób chętnych.
Studia prowadzone są także w języku angielskim.

Kwalifikacje zawodowe

 • absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata
 • dyplom trenera/instruktora sportu w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalności
 • dyplom instruktora sportu w wybranej specjalizacji

Przedmioty rekrutacyjne

 • język polski
 • język obcy oraz dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

Kontynuacja

 • Sport II stopnia, Turystyka i rekreacja II stopnia, Zarządzanie w sporcie II stopnia, studia podyplomowe

Perspektywy zawodowe / Praca

 • w klubach, UKS-ach i zawiązkach sportowych
 • w sztabach szkoleniowych zawodników i drużyn sportowych
 • w wydzielonych komórkach i samodzielnych jednostkach gospodarczych organów samorządu terytorialnego (OSiR, GOSiR)
 • w obiektach sportowych i rekreacyjnych
 • w mediach
 • własna działalność gospodarcza związana z rynkiem sportu