SPORT

Studia na tym kierunku kierowane są przede wszystkich do osób, które chcą połączyć karierę sportową ze zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu różnych aspektów funkcjonowania sportu.

W ramach kierunku student podejmuje jedną ze znajdujących się w ofercie uczelni specjalności trenerskich w sportach olimpijskich, m.in.: gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie, żeglarstwie, piłce nożnej, piłce siatkowej, wioślarstwie, jeździectwie i wielu innych.

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy – trenerzy z wieloletnim stażem pracy na różnych poziomach mistrzostwa sportowego, bogatym doświadczeniem i warsztatem metodycznym. Doświadczenie praktyczne poparte jest wiedzą naukową. Zajęcia prowadzone są także przez najlepszych naukowców prowadzących badania na potrzeby sportu, publikujących wyniki w recenzowanych i wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Student kierunku Sport poznaje najnowsze trendy szkoleniowe, zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu teorii i praktyki treningu wybranego sportu, mając możliwość zdobycia uprawnień trenerskich i instruktorskich.

Program studiów obejmuje również podstawy przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu w sporcie, pozwalając absolwentom na swobodne poruszanie na rynku sportu, rozumienie jego podstawowych funkcji i występujących na nim zależności. Student, kończąc ten kierunek, może podjąć się prowadzenia klubu, organizacji sportowej, samodzielnej jednostki działającej w ramach samorządu terytorialnego lub też działalności gospodarczej związanej ze sportem, tworząc wartość dodaną dla odbiorców i klientów w obszarach związanych z komercjalizacją usług sportu i rekreacji oraz kultury fizycznej.

SPECJALIZACJE

 • specjalizacja instruktorska i trenerska w wybranej dyscyplinie sportu
 • trener treningu personalnego
 • instruktor przygotowania motorycznego
 • sport światowy
 • analityka sportowa
 • urządzenia sportowe
 • artyzm i sport
 • psychologia sportu
 • zarządzanie klubem sportowym
 • modele biznesowe w sporcie
 • komunikacja i dziennikarstwo sportowe
 • instruktor treningu mentalnego w sporcie
 • traumatologia w sporcie
 • odnowa biologiczna w sporcie
 • instruktor strzelectwa sportowego i dynamicznego

KOMPETENCJE

 • tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportu
 • dyplom trenera sportu w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalności
 • przygotowanie programowania, organizowania i realizacji procesu szkolenia sportowego, zarządzania organizacjami sportowymi

Kryteria kwalifikacji

Kontynuacja

 • Sport II stopnia, Turystyka i rekreacja II stopnia, Zarządzanie w sporcie II stopnia

Kariera i praca

 • w klubach, UKS-ach i zawiązkach sportowych
 • w sztabach szkoleniowych zawodników i drużyn sportowych
 • w wydzielonych komórkach i samodzielnych jednostkach gospodarczych organów samorządu terytorialnego (OSiR, GOSiR)
 • w obiektach sportowych i rekreacyjnych
 • w mediach
 • własna działalność gospodarcza związana z rynkiem sportu