SPORT

Studia na tym kierunku kierowane są przede wszystkich do osób, które chcą połączyć karierę sportową ze zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu różnych aspektów funkcjonowania sportu.

W ramach kierunku student podejmuje jedną ze znajdujących się w ofercie uczelni specjalności trenerskich w sportach olimpijskich, m.in.: gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie, żeglarstwie, piłce nożnej, piłce siatkowej, wioślarstwie, jeździectwie i wielu innych.

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy – trenerzy z wieloletnim stażem pracy na różnych poziomach mistrzostwa sportowego, bogatym doświadczeniem i warsztatem metodycznym. Doświadczenie praktyczne poparte jest wiedzą naukową. Zajęcia prowadzone są także przez najlepszych naukowców prowadzących badania na potrzeby sportu, publikujących wyniki w recenzowanych i wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym,

Student kierunku Sport poznaje najnowsze trendy szkoleniowe, zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu teorii i praktyki treningu wybranego sportu, mając możliwość zdobycia uprawnień trenerskich i instruktorskich.

KOMPETENCJE

 • tytuł zawodowy magistra w zakresie sportu
 • dyplom trenera lub instruktora sportu w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalności
 • przygotowanie programowania, organizowania i realizacji procesu szkolenia sportowego, pełnienie funkcji członka sztabu szkoleniowego/specjalistycznego
 • zarządzanie klubami i organizacjami sportowymi

SPECJALIZACJE

 • specjalizacja instruktorska i trenerska w wybranej dyscyplinie sportu, trener treningu personalnego, instruktor/trener przygotowania motorycznego, odnowa i żywienie, zarządzanie w sporcie, sport światowy, analityka sportowa, urządzenia sportowe, artyzm i sport, zarządzanie imprezami masowymi, komunikacja i dziennikarstwo sportowe, instruktor treningu mentalnego w sporcie, traumatologia w sporcie, instruktor strzelectwa sportowego i dynamicznego, zarządzanie e-sportem

Kryteria kwalifikacji

 • ocena stanu zdrowia
 • konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia

Kariera i praca

 • w klubach, UKS-ach i zawiązkach sportowych
 • w sztabach szkoleniowych zawodników i drużyn sportowych
 • w wydzielonych komórkach i samodzielnych jednostkach gospodarczych organów samorządu terytorialnego (OSiR, GOSiR)
 • w obiektach sportowych i rekreacyjnych
 • w mediach
 • własna działalność gospodarcza związana z rynkiem sportu