DIAGNOSTYKA SPORTOWA

Diagnostyka sportowa to innowacyjny kierunek z pogranicza nauk biologicznych i medycznych. Absolwent zyskuje kwalifikacje związane z diagnostyką sportową, a także przygotowany jest do pracy laboratoryjnej. Studia koncentrują się na zdobywaniu wiedzy z zakresu diagnostyki sportowej oraz umiejętności analizy – analizy fizjologiczne, biochemiczne i genetyczne oraz interpretacji danych uzyskiwanych przy użyciu specjalistycznej aparatury diagnostycznej w kontekście diagnozowania możliwości wysiłkowych organizmu, kontroli motorycznej oraz wyznaczania obciążeń treningowych.

Kierunek diagnostyka sportowa jest drugim w Polsce kierunkiem kształcącym studentów w zakresie zdobywania umiejętności z obszaru diagnostyki / analityki sportowej. Jednocześnie jest on pierwszym, który skupia się głównie na aspekcie praktycznym, co pozwoli absolwentom na lepsze wykorzystanie umiejętności nabytych w toku studiów w przyszłej pracy zawodowej.

Kwalifikacje zawodowe

absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata

Przedmioty rekrutacyjne

  • język polski
  • język obcy oraz dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

Kontynuacja

  • Sport II stopnia, Turystyka i rekreacja II stopnia, Zarządzanie w sporcie II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne

Perspektywy zawodowe / Praca

  • w klubach i ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych
  • w ośrodkach prowadzących działalność związaną z aktywnością fizyczną, promocją zdrowia, rekreacją i rehabilitacją
  • w laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej
  • w placówkach edukacyjnych