DIAGNOSTYKA SPORTOWA

Studia na tym kierunku pozwolą uzyskać wiedzę w zakresie umiejętności praktycznych w obszarze diagnostyki/analityki sportowej. Koncentrują się na zdobywaniu wiedzy z zakresu diagnostyki sportowej, kształtowaniu umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych oraz analizie i interpretacji danych uzyskiwanych przy użyciu specjalistycznej aparatury diagnostycznej w sporcie.

Kierunek diagnostyka sportowa jest drugim powstającym w Polsce kierunkiem kształcącym studentów w zakresie zdobywania umiejętności z obszaru diagnostyki / analityki sportowej. Jednocześnie jest on pierwszym, który skupia się głównie na aspekcie praktycznym, co pozwoli absolwentom na lepsze wykorzystanie umiejętności nabytych w toku studiów w przyszłej pracy zawodowej.

KOMPETENCJE

 • tytuł zawodowy licencjata w zakresie diagnostyki sportowej
 • kompetencje w zakresie metodologii prowadzenia badań i diagnostyki molekularnej, biochemicznej, fizjologicznej i kinezjologicznej z uwzględnieniem różnych aspektów sprawności fizycznej
 • kompetencje w zakresie prognozowania i stawiania wstępnej diagnozy psychologicznej w sporcie
 • kompetencje w zakresie wykonywania podstawowych badań w zakresie diagnostyki sportowej (analizy fizjologiczne, biochemiczne i genetyczne) oraz dokonywania ich ogólnej interpretacji w kontekście diagnozowania możliwości wysiłkowych organizmu, kontroli motorycznej oraz wyznaczania obciążeń treningowych
 • kompetencje w zakresie znajomości metod propagowania podstawowej wiedzy związanej z diagnostyką sportową ze szczególnym uwzględnieniem promocji zachowań powiązanych z aktywnym trybem życia w różnych grupach społecznych

Kryteria kwalifikacji

 • ocena stanu zdrowia
 • konkurs świadectw

Kontynuacja

 • Sport II stopnia, Turystyka i rekreacja II stopnia, Zarządzanie w sporcie II stopnia

Kariera i praca

 • kluby sportowe
 • ośrodki prowadzące działalność związaną z aktywnością fizyczną, promocją zdrowia, rekreacją i rehabilitacją
 • placówki edukacyjne