Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne

dr Mirosław Smaruj