Władze Kierunku Wychowania Fizycznego, Sportu


dr Marcin Dornowski

Prodziekan ds. Kierunku Sport i Studentów Zagranicznych
dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne
dr Piotr Makar