WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne stworzone są do osób, dla których sport i ogólnie pojęta aktywność fizyczna stanowi istotną część życia, a swoją przyszłość chciałyby związać z propagowaniem sportowego trybu życia lub trenowaniem innych. W toku nauki studenci poznają interdyscyplinarne podejście do zagadnień z zakresu kultury fizycznej oraz specyfikę poszczególnych dyscyplin sportowych, ponadto opanowują bogaty zasób ćwiczeń oraz umiejętności metodycznych.

Mocną stroną Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu jest kadra naukowo-dydaktyczna, w skład której wchodzą zarówno naukowcy prowadzący badania naukowe i publikujący wyniki w recenzowanych i wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, jak i trenerzy kadr olimpijskich i narodowych oraz wybitni sportowcy, prowadzący zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

– absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest uprawniony do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego

– uprawnienia wychowawcy kolonijnego

– kwalifikacje wynikające z wybranej specjalizacji

SPECJALIZACJE INSTRUKTORSKIE I INNE

Gimnastyka sportowa, Judo, Koszykówka, Kulturystyka, Lekka atletyka, Piłka nożna, Piłka ręczna, Piłka siatkowa, Pływanie, Strzelectwo sportowe i dynamiczne, Tenis, Żeglarstwo, Żeglarstwo deskowe (windsurfing i kiteboarding), Fitness – ćwiczenia siłowe, Fitness – nowoczesne formy gimnastyki, Przygotowanie motoryczne, Przygotowanie motoryczne w sportach walki, Trener personalny, Komunikacja i dziennikarstwo sportowe, Odnowa biologiczna, Trening mentalny w sporcie, Zarządzanie w sporcie, Organizacja imprez sportowych.

Uruchomienie danej specjalizacji uzależnione jest od zapisania się wymaganej liczby osób chętnych.

Przedmioty rekrutacyjne

Język polski, język obcy oraz dowolny przedmiot wybrany przez kandydata.

Na kierunek obowiązuje egzamin sprawnościowy.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia w zakresie wychowania fizycznego.

Kontynuacja

• Wychowanie fizyczne II stopnia, Sport II stopnia, Turystyka i rekreacja II stopnia, Zarządzanie w sporcie II stopnia, studia podyplomowe

Perspektywy zawodowe / Praca

• w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych
• w instytucjach kultury fizycznej
• w administracji samorządowej i państwowej
• w klubach sportowych
• w obiektach sportowych i rekreacyjnych
• w organizacjach społecznych
• w mediach
• własna działalność gospodarcza związana z rynkiem sportu